WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCE NAPARÓW Z LIŚCI MORWY BIAŁEJ (Morus alba L.)

Klaudia Kałwa

Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Kamil Wilczyński

Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieAbstrakt

Liście morwy białej (Morus alba L.) są bogatym źródłem związków biologicznie aktywnych, a wywodząca się z Chin roślina od wieków stosowana w leczeniu różnych dolegliwości zdobyła w Polsce uznanie dzięki właściwościom obniżającym poziom glukozy we krwi. Celem pracy było określenie wpływu czasu parzenia naparów z liści morwy białej (Morus alba L.) na zawartość w nich związków polifenolowych oraz ich aktywność antyoksydacyjną wyznaczoną metodą redukcji wolnego rodnika DPPH. Z badań wynika, że zawartość polifenoli w przeliczeniu na kwas galusowy waha się w granicach od 48,61 mg·dm-3 ±0,03 do 152,63 mg·dm-3 ±0,02 zależnie od początkowej temperatury oraz czasu parzenia. Podobna zależność występuje w przypadku zawartości flawonoidów, którą  oznaczono na poziomach od 24,39 mg·dm-3 ±0,03 do 123,14 mg·dm-3 ±0,15. Zdolność do redukowania rodnika antyoksydacyjnego DPPH wahała się w granicach od 48,91 do 94,05. Uzyskane wyniki potwierdzają ścisłą zależność zawartości związków fenolowych w naparach ziołowych od czasu i temperatury parzenia.

Słowa kluczowe:

polifenole, DPPH, właściwości antyoksydacyjne, cukrzyca, właściwa dieta

Abdel, N.B., Hesham, A., Makiko, Y., Taro, N., Toshio, F. (2005). Hypoglycemic effect of Egyp-tian Morus alba root bark extract: Effect on diabetes and lipid peroxidation of streptozotocin-induced diabetic rats. J Ethnopharmacol., 100, 333–8.

Andallu, B., Varadacharyulu, N. (2003). Antioxidant role of mulberry (Morus indica L. cv. Anan-tha) leaves in streptozotocin-diabetic rats. Clin. Chim. Acta., 338, 3–10.

Arfan, M., Khan R., Rybarczyk, A., Amarowicz, R. (2012). Antioxidant activity of mulberry fruit extracts. Int. J. Mol. Sci., 13, 2472–2480.

Brand-Williams, W., Cuvelier, M.E., Berset, C. (1995). Use of a free radical method to evaluate antioxidant Activity. Lebensm.-Wiss. Technol. Food Sci. Technol., 28, 25–30.

Butt, M.S., Nazir, A., Sultan, M.T. (2008). Morus alba L. nature’s functional tonic. Trends Food Sci. Technol., 19, 505–12.

Choi, E.M., Hwang, J.K. (2005). Effects of Morus alba leaf extract on the production of nitric oxide prostaglandin E2 and cytokines In RAW2647 macrophages. Fitoterapia, 76, 608–613.

Cieszyńska, A., Michocka, K., Wieczorek, D., Zieliński, R. (2011). Wpływ czasu ekstrakcji na aktywność przeciwrodnikową naparów herbaty zielonej. Probl. Hig. Epidemiol., 92(4),

–875.

Cybul, M., Nowak, R. (2008). Przegląd metod stosowanych w analizie właściwości antyoksyda-cyjnych wyciągów roślinnych. Herba Pol., 54(1), 68−78.

Dmowski, P., Śmiechowska, M., Sagan, E. (2014). Wpływ czasu parzenia i stopnia rozdrobnienia herbaty czarnej na barwę naparu i jego właściwości przeciwutleniające. Żywn. Nauka Technol. Jakość, 5(96), 206–216.

Doi, K., Kojami, T., Makino, M., Kimura, Y., Fujimoto, Y. (2001). Studies on the constituents of the leaves of Morus alba L. Chem. Pharm. Bull., 49(2), 151–153.

Enkhmaa, B., Shiwaku, K., Katsube, T., Kitajima, K., Anuurad, E., Yamasaki, M., Yamane, Y. (2005). Mulberry (Morus alba L.) leaves and their major flavonol quercetin

-(6-malonylglucoside) attenuate atherosclerotic lesion development in LDL receptor-deficient mice. J Nutr., 135(4), 729–34.

Erciski, S., Orhan, E. (2007). Chemical composition of white (Morus alba), red (Morus rubra) and black (Morus nigra) mulberry fruits. Food Chem., 103(4), 1380–1384.

Grześkowiak, J., Łochyńska, M. (2017). Związki biologicznie aktywne morwy białej

(Morus alba L.) i ich działanie lecznicze. Post Fitoter., 18(1), 31–35.

Jeszka, M., Kobus, J., Flaczyk, E. (2009). Określenie potencjału antyoksydacyjnego ekstraktów z liści morwy białej. Bromat. Chem. Toksykol., 42(3), 885–889.

Karadeniz, F., Burdurlu, H.S, Koca, N., Soyer, Y. (2005). Antioxidant activity of selected fruits and vegetables grown in Turkey. Turk. J. Agric. Forest., 29(4), 297–303.

Katsube, T., Imawaka, N., Kawano, Y., Yamazaki, Y., Shiwaku, K., Yamane, Y. (2006). Antioxi-dant flavanol glycosides in mulberry (Morus alba L.) leaves isolated based on LDL antioxidant activity. Food Chem., 97(1), 25–31.

Katsube, T., Tsurunaga, Y., Sugiyama, M., Furunod, T., Yamasaki, Y. (2009). Effect of air-drying temperature on antioxidant capacity and stability of polyphenolic compounds in mulberry (Morus alba L.) leaves. Food Chem., 113, 964–969.

Kłódka, D., Bońkowski, M., Telesiński, A. (2008). Zawartość wybranych metyloksantyn i związ-ków fenolowych w naparach różnych rodzajów herbat rozdrobnionych (dust i fannings) w zależności od czasu parzenia. Żywn. Nauka Technol. Jakość, 1(56), 103–113.

Kusano, G., Orihara, S., Tsukamato, D., Shibano, M., Coskun, M., Guvenc, A., Erdurak, C.S. (2002). Five new nortropane alkaloids and six new amino acids from the fruit of Morus alba L. growing in Turkey. Chem. Pharm. Bull., 50, 185–92.

Łochyńska, M. (2015). Nutritional properties of the white mulberry (Morus alba L.). J. Agric. Sci. Technol. A., 5(9), 709–16.

Markowska, J., Polak, E., Kasprzyk, I. (2015). Ziołowe surowce przyprawowe w przetwórstwie żywności. Przem. Spoż., 11, 21–25.

Musabayane, C.T., Bwititi, P.T., Ojewole, J.A. (2006). Effects of oral administration of some herbalextracts on food consumption and blood glucose levels in normal and streptozotocin-treated diabetic rats. Methods Find Exp. Clin. Pharmacol., 28, 223–228.

Niidome, T., Takahashi, K., Goto, Y., Goh, S.M., Tanaka, N., Kamei, K. (2007). Mulberry leaf extract prevents amyloid beta-peptide fibryl formation andneurotoxicity. Neuroreport, 18, 813–816.

Oh, K.S., Ryu, S.Y., Lee, S., Seo, H.W, Oh, B.K., Kim, Y.S., Lee, B.H. (2009). Melanin-concentrating hormone-1 receptor antagonism and anti-obesity effects of ethanolic extract from Morus alba leaves in diet-induced obese mice. J. Ethnopharmacol., 122, 216–220.

Olewnicki, D., Jablonska, L., Orlinski, P., Gontar, L. (2015). Zmiany w krajowej produkcji zielar-skiej i wybranych rodzajach przetwórstwa roślin zielarskich w kontekście globalnego wzrostu popytu na te produkty. Zesz. Nauk. SGGW, Probl. Rol. Świat., 15(30), 68–76.

Perucka, I. (2001). Skład chemiczny liści herbaty. Biul. Magnezol., 6(3), 443–451.

Przeor, M., Flaczyk, E. (2014). Porównanie aktywności przeciwutleniającej przypraw ziołowych stosowanych w kuchni polskiej i suszu liści morwy białej. Post. Tech. Przetw. Spoż., 1,

–60.

Przeor, M., Flaczyk, E. (2016). Antioxidant properties of paratha type flat bread enriched with mulberry leaf extract. Indian J. Trad. Knowl., 15(2), 237–44.

Rusinek-Prystupa, E. (2013). Zawartość związków biologicznie czynnych w naparach różnych gatunków herbat w zależności od czasu parzenia. Bromat. Chem. Toksykol., 46(1), 48–52.

Singleton, V.L., Rossi, J.A. (1965). Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents. Am. J. Enol. Vitic., 16, 144–158.

Waszkiewicz-Robak, B. (1999). Używki. W: Towaroznawstwo żywności przetworzonej, F. Świ-derski (red.). Wyd. SGGW, Warszawa, 427–436.

Wolski, T., Karwat, I.D., Najda, A. (2005). Kontaminacja i suplementacja żywności a zdrowie. Post. Fitoter., 1(2), 35–41.

Pobierz

Opublikowane
2020-06-17Klaudia Kałwa 
Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Kamil Wilczyński 
Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora