Jakość mięsa świń rasy puławskiej żywionych mieszankami zawierającymi różne źródła białka

ANNA MILCZAREK

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce

MARIA OSEK

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. B. Prusa 14, 08-110 SiedlceAbstrakt

Badania miały na celu określenie jakości mięsa świń rasy puławskiej żywionych mieszankami zawierającymi bobik niskotaninowy lub suszony wywar kukurydziany (DDGS). Trzydzieści zwierząt podzielono na 3 równoliczne grupy: kontrolną (I) i dwie doświadczalne  (II i III). Przez cały tucz świnie żywiono ad libitum, tymi samymi mieszankami. W mieszance dla zwierząt grupy kontrolnej jedynym surowcem wysokobiałkowym była śruta poekstrakcyjna sojowa, natomiast w mieszankach dla grup doświadczalnych 37% białka śruty poekstrakcyjnej sojowej zastąpiono bobikiem (grupa II) lub DDGS (grupa III). Zastosowanie w miejsce części śruty poekstrakcyjnej sojowej takiej samej ilości białka w postaci bobiku niskotaninowego nie wpłynęło na jakość mięsa, natomiast użycie suszonego wywaru kukurydzianego miało pozytywny wpływ na jego wartość dietetyczną, bowiem zmniejszyło (P ≤ 0,01) ilość tłuszczu (IMF), a zwiększyło udział wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w obydwu analizowanych mięśniach. Przeprowadzona ocena sensoryczna wykazała, ze mięśnie świń żywionych mieszanką z DDGS były istotnie (P ≤ 0,05) najmniej soczyste i uzyskały najniższe średnie noty za 4 oceniane cechy.

Słowa kluczowe:

świnie, bobik niskotaninowy, DDGS kukurydziany, jakość mięsa

AOAC, 1990. Official Methods of Analysis. 15th ed., Association of Official Analytical Chemists, Washington.

Babicz M., Kamyk P., Stasiak A., Pastwa M., 2009. Opportunities to use Puławska pigs for heavy fattener production. Ann. Anim. Sci. 9 (3), 259–268.

Babicz M., Kropiwiec K., Merska M., Kasprzak K., 2014. Ecological food production in the Lublin region. Annales UMCS, sec. EE, Zootechnica 32 (2), 25–33.

Baryłko-Pikielna N., 1975. Zarys oceny sensorycznej żywności. PWN, Warszawa.

Chachułowa J., Skomiał J., 1997. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. SGGW, Warszawa.

Curry S.M., Navarro D.M.D.L., Almeida F.N., Almeida J.A.S., Stein H.H., 2014. Amino acid digestibility in low-fat distillers dried grains with solubles fed to growing pigs. J. Anim. Sci. Biotech. 5,27, http://www.jasbsci.com/content/5/1/27

Florowski T., Pisula A., Adamczak L., Buczyński J.T., Orzechowska B., 2006. Technological parameters of meat in pigs of two Polish local breeds Zlotnicka Spotted and Pulawska. Anim. Sci. Pap. Rep. 24 (3), 217–224.

Gatta D., Russo C., Giuliotti L., Mannari C., Picciarelli P., Lombardi L., Giovannini L., Ceccarelli N., 2013. Influence of partial replacement of soya bean meal by faba beans or peas in heavy pigs diet on meat quality. residual anti-nutritional factors and phytoestrogen content. Arch.

Anim. Nutr. 67 (3), 235–247.

Gunawardena C.K., Zijlstra R.T., Beltranena E., 2010. Characterization of the nutritional value of air-classified protein and starch fractions of field pea and zero-tannin faba bean in grower pigs. J. Anim. Sci. 88, 660–670.

Hanczakowska E., Księżak J., 2012. Krajowe źródła białkowych pasz roślinnych jako zamienniki śruty sojowej GMO w żywieniu świń. Rocz. Nauk. Zoot. 39 (2), 171–187.

Jamroz D., Kubizna J., 2008. Harmful substances in legume seeds – their negative and beneficial properties. Pol. J. Vet. Sci. 11, 389–404.

Jansmann A.J.M., 1993. Tannins in feedstuffs for simple-stomached animals. Nutr. Res. Rev. 6, 209–236.

Jezierny D., Mosenthin R., Bauer E., 2010. The use of grain legumes as a protein source in pig nutrition: A review. Anim. Feed Sci. Tech. 157, 111–128.

Kiarie E., Lopez P., Furedi C., Nyachoti C.M., 2013. Amino acids and energy utilization in zerotannin faba bean and co-fermented wheat and corn dried distillers grains with solubles fed to growing pigs. J. Anim. Sci. 91, 1728–1735.

Kasprzyk A., Babicz M., Kamyk-Kamieński P., Lechowski J., 2013. Slaughter value and meat quality of Pulawska and Polish Landrace breeds fatteners. Annales UMCS, sec. EE, Zootechnica 31 (3), 1–9.

Normy żywienia świń, 1993. Wartość pokarmowa pasz. IFiŻZ, PAN Jabłonna. Omnitech Press, Warszawa.

Nyachoti C.M., House, J.D., Slominski B.A., Seddon I.R., 2005. Energy and nutrient digestibilities in wheat dried distillers’ grains with solubles fed to growing pigs. J. Sci. Food Agric. 85, 2581–2586.

Omogbenigun F.O., Zijlstra R.T., Beltranena E., 2006. Inclusion of zero-tannin faba bean and substitution for soybean meal in nursery diets on weaned pig performance. J. Anim. Sci. 84 (suppl. 2), 94–95.

Osek M., Milczarek A., 2005. Wyniki tuczu, wartość rzeźna oraz jakość mięsa świń rasy puławskiej żywionych mieszankami z udziałem nasion bobiku i rzepaku. Rocz. Nauk. Zoot. 32 (2), 103–113.

Sokół J.L., Kosieradzka I., Sawosz-Chwalibóg E., Fiedorowicz Sz., Tywończuk J., Sobotka W., Śmiecińska K., 2010. Nutritive value of wheat distiller’s dried grains with solubles (WDDGS) in nutrition of growing-finishing pigs. Rocz. Nauk. PTZ 6 (4), 201–211.

Stein H.H., Shurson G.C., 2009. The use and application of distillers dried grains with solubles in swine diets. J. Anim. Sci. 87 (4), 1292–1303.

Świątkiewicz S., Koreleski J., 2008. The use of distillers dried grains with solubles (DDGS) in poultry nutrition. Worlds Poult. Sci. J. 64 (2), 257–265.

Świątkiewicz M., Hanczakowska E., 2011 Zastosowanie suszonych pełnych wywarów gorzelnianych (DDGS) w żywieniu loch, prosiąt i warchlaków. Zesz. Nauk. UP we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt 62 (580), 433–442.

Świątkiewicz M., Hanczakowska E., Olszewska A., 2013. Effect of corn distillers dried grains with solubles (DDGS) in diets with NSP-hydrolyzing enzymes on growth performance, carcass traits and meat quality of pigs. Ann. Anim. Sci. 13 (2), 313–326.

Tilgner D.J., 1957. Ocena organoleptyczna żywności. WPLiS, Warszawa.

Whitney M.H., Shurson G.C., Johnston L.J., Wulf D.M., Shanks B.C., 2006. Growth performance and carcass characteristics of grower-finisher pigs fed high-quality corn distillers dried grain with solubles originating from a modern Midwestern ethanol plant. J. Anim. Sci. 84, 3356–3363.

Widmer M.R., McGinnis L.M., Wulf D.M., Stein H.H., 2008. Effects of feeding distillers dried grains with solubles, high-protein distillers dried grains, and corn germ to growing-finishing pigs on pig performance, carcass quality, and the palatability of pork. J. Anim. Sci. 86, 1819–1831.

Wierenga K.T., Beltranena E., Yáñez J.L., Zijlstra R.T., 2008. Starch and energy digestibility in weaned pigs fed extruded zero-tannin faba bean starch and wheat as an energy source. Can. J. Anim. Sci. 88 (1), 65–69.

Woyengo T.A., Nyachoti C. M., 2012. Ileal digestibility of amino acids for zero tannin faba bean (Vicia faba L.) fed to broiler chicks. Poult. Sci. 91, 439–443.

Xu G., Baidoo S.K., Johnston L.J., Bibus D., Cannon J.E., Shurson G.C., 2010 Effects of feeding diets containing increasing content of corn dried grains with soubles to grower-finisher pigs on growth performance, carcass composition, and pork fat quality. J. Anim. Sci. 88, 1398–1410.
Pobierz

Opublikowane
2014-12-17ANNA MILCZAREK 
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
MARIA OSEK 
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. B. Prusa 14, 08-110 SiedlceLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora