Grzyby drożdżopodobne układu powłokowego psów

PAWEŁ RÓŻAŃSKI

Katedra Higieny i Zagrożeń Środowiska, Wydział Nauk o Zwierzętach i Bioekonomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
https://orcid.org/0000-0001-8937-492X

DOROTA RÓŻAŃSKA

Przychodnia Weterynaryjna Rex Sp. j., ul. Leonarda 3A, 20-625 Lublin, Polska
https://orcid.org/0000-0003-2684-5995


Abstrakt

Obecność grzybów drożdżopodobnych na skórze i błonach śluzowych coraz częściej wskazywana jest jako źródło zaburzeń zdrowia ludzi i zwierząt. Grzyby te stanowią dość istotny problem w terapii schorzeń dermatologicznych oraz układowych. Celem pracy była identyfikacja grzybów drożdżopodobnych układu powłokowego psów utrzymywanych w warunkach domowych jako źródła potencjalnych patogenów dla człowieka. Materiał do badań stanowiły wymazy pobrane od 74 psów. Próbki pobierano z błony śluzowej jamy ustnej, zewnętrznego kanału słuchowego, przestrzeni międzypalcowej, odbytnicy oraz napletka lub przedsionka pochwy. Identyfikacji izolatów dokonano na podstawie ich profilu biochemicznego.  Badania wykazały, że obecność grzybów drożdżopodobnych w obrębie układu powłokowego psów to zjawisko fizjologiczne i nie jest ona równoznaczna z zaburzeniem zdrowia zwierząt.

Słowa kluczowe:

psy, mikrobiota, grzyby drożdżopodobne, analiza jakościowa

Adaszek Ł., Winiarczyk S., Kutrzeba J., Łopuszyński W., Śmiech A., 2007. Przypadki kryptokokozy u psów. Życie Wet. 82(9), 762–765.

Aghaei Gharehbolagh S., Nasimi M., Agha Kuchak Afshari S., Ghasemi Z., Rezaie S., 2017. First case of superficial infection due to Naganishia albida (formerly Cryptococcus albidus) in Iran: A review of the literature. Curr. Med. Mycol. 3(2), 33–37. DOI: 10.18869/acadpub.cmm.3.2.33

Biegańska M.J., Rzewuska M., Dąbrowska I., Malewska-Biel B., Ostrzeszewicz M., Dworecka-Kaszak B., 2018. Mixed Infection of Respiratory Tract in a Dog Caused by Rhodotorula mucilaginosa and Trichosporon jirovecii: A Case Report. Mycopathologia 183(3), 637–644.

Biliński P., Seferyńska I., Warzocha K., 2008. Diagnostyka i leczenie układowych zakażeń grzybiczych w onkohematologii. Onkol. Prakt. Klin. 4(1), 15–24.

Brito E.H., Fontenelle R.O., Brilhante R.S., Cordeiro R.A., Monteiro A.J., Sidrim J.J., Rocha M.F., 2009. The anatomical distribution and antimicrobial susceptibility of yeast species isolated from healthy dogs. Vet. J. 182(2), 320–326.

Duggal S., Jain H., Tyagi A., Sharma A., Chugh T.D., 2011. Rhodotorula fungemia: two cases and a brief review. Med. Mycol. 49, 879–882.

Dworecka-Kaszak B., Adamski Z., 2005. Zakażenia grzybami rodzaju Malassezia. Wyd. SGGW, Warszawa.

Dworecka-Kaszak B., 2008. Mikologia weterynaryjna. Wyd. SGGW, Warszawa, 159–171.

Dworecka-Kaszak B., Kizerwetter-Świda M., 2011. Rhodotorula wytwarzająca pseudomycelium – niezwykły obraz biofilmu. Mikol. Lek. 18(2), 74–78.

Heczko P.B., Wróblewska M., Pietrzyk A., 2014. Mikrobiologia lekarska. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa, 427–442.

Hnilica K.A., Patterson A.P., 2017. Small animal dermatology: a color atlas and therapeutic guide. Elsevier, St. Louis, Missouri, 95–103.

In-Sung J., Won-Kyoung Y., Changbaig H., 2017. Candida albicans urinary tract infection in a Shih Tzu dog with immune-mediated hemolytic anemia. J. Vet. Res. 57(2), 139–141.

Jadhav V.J., Pal M., 2006. Canine mycotic stomatitis due to Candida albicans. Rev. Iberoam. Micol. 23, 233–234.

Jadhav V.J., PAL M., 2013. Human and domestic animal infections caused by Candida albicans. J. Mycopathol. Res. 51(2), 243–249.

Karaś-Tęcza J., Czogała J., 2012. Nieodkryte tajemnice grzybic skórnych u psów i kotów. Mag. Wet. 21(5), 557–566.

Kashif M., Rizwan M., Zameer Durrani A., Nasir A., Kim G., 2016. Therapeutic trials to evaluate the efficacy of topical Clotrimazole and Nystatin on clinical cases of otitis externa in dogs caused by Malassezia pachydermatis in district Lahore and its suburbs in Pakistan. J. Biomed. Transl. Res. 17(2), 026–029.

Kędzia A., Hołderna-Kędzia E., 2016. Wrażliwość grzybów drożdżopodobnych na Aromatol. Post. Fizjoter. 3, 167–171.

Khan I.D., Sahni A.K., Basu A., Haleem S., 2015. Trichosporon ashaii urinary tract infection in immunocompetent patients. Med. J. Armed Forces India 71(4), 373–376.

Meason-Smith C., Diesel A., Patterson A.P., Older C.E., Mansell J.M., Suchodolski J.S., Rodrigues Hoffmann A., 2015. What is living on your dog’s skin? Characterization of the canine cutaneous mycobiota and fungal dysbiosis in canine allergic dermatitis. FEMS Microbiol. Ecol. 91(12), 1–12. DOI: 10.1093/femsec/fiv139

Medleau L., Hnilica K.A., 2008. Dermatologia małych zwierząt: kolorowy atlas i przewodnik terapeutyczny. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 64–91.

Paterson S., 2005. Choroby skóry psów. SIMA WLW, Warszawa, 59–61.

Rup E., Skóra M., Macura A. B., 2009. Trichosporon asahii – chorobotwórczość, diagnostyka i leczenie. Post. Dermatol. Alergol. 26(1), 92–97.

Santin R., Mattei A.S., Waller S.B., Madrid I.M., Cleff M.B., Xavier M.O., Oliveira Nobre M. de, Nascente Pda S., Mello J.R. de, Meireles M.C., 2013. Clinical and mycological analysis of dog’s oral cavity. Braz. J. Microbiol. 9, 44(1), 139–143.

Seyedmousavi S., M.G. Bosco S. de, Hoog S. de, Ebel F., Elad D., Gomes R.R., Jacobsen I.D., Jensen H.E., Martel A., Mignon B., Pasmans F., Piecková E, Rodrigues A.M., Singh K., Vicente V.A., Wibbelt G., Wiederhold N.P., Guillot J., 2018. Fungal infections in animals: a patchwork of different situations. Med. Mycol. 56(Suppl. 1), 165–187. DOI: 10.1093/mmy/myx104

Smith N., Sehring M., Chambers J., Patel P., 2017. Perspectives on non-neoformans cryptococcal opportunistic infections. J. Community Hosp. Intern. Med. Perspect. 19, 7(4), 214–217.

Szczepanik M., Wilkołek P., Śmiech A., 2012. Atlas dermatologiczny psów i kotów. T. 2, Choroby pasożytnicze i grzybicze. Medical Tribune, Warszawa, 160–179.

Trzmiel D., Lis-Święty A., Bergler-Czop B., 2011. Klinika zakażeń grzybiczych skóry i jej przydatków w praktyce lekarza rodzinnego – problem ciągle aktualny. Med. Og. Nauk Zdr. 17(4), 212–217.

Váczi P., Čonková E., Marcinčáková D., Sihelská Z., 2018. Antifungal effect of selected essential oils on Malassezia pachydermatis growth. Folia Vet. 62(2), 67–72.

Wilkołek P., Szczepanik M., 2012. Grzybice głębokie skóry u psów. Mag. Wet., https://magwet.pl/25306,grzybice-glebokie-skory-u-psow [dostęp 12.09.2019].

Yeon A.L., Hee J.K., Tae W.L., Myung J.K., Mu H.L., Ju H.L., Chun G.I., 2004. First report of Cryptococcus albidus – induced disseminated cryptococcosis in a renal transplant recipient. Korean J. Intern. Med. 19(1), 53–57.

Pobierz

Opublikowane
2019-12-17PAWEŁ RÓŻAŃSKI 
Katedra Higieny i Zagrożeń Środowiska, Wydział Nauk o Zwierzętach i Bioekonomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin https://orcid.org/0000-0001-8937-492X
DOROTA RÓŻAŃSKA 
Przychodnia Weterynaryjna Rex Sp. j., ul. Leonarda 3A, 20-625 Lublin, Polska https://orcid.org/0000-0003-2684-5995Licencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora