Zasoby biogazu w przemysłowej produkcji wieprzowiny

VICTOR PISKUN

Institute of Animal Science, Laboratory of Animal Technology and Breeding, 7 Gvardiyskoy Armii str. 3, 62404, Kharkov

MAREK BABICZ

University of Life Sciences in Lublin, Institute of Animal Breeding and Biodiversity Conservation, Sub-Department of Pig Breeding and Biotechnology, Akademicka str. 13, 20-950 Lublin


Abstrakt

W pracy dokonano analizy wykorzystania odnawialnych źródeł energii na Ukrainie na przykładzie biogazu. Wykazano, że sektor rolno-przemysłowy, wytwarzający znaczną ilość odpadów organicznych, ma potencjalne zasoby do produkcji biogazu i może dostarczyć 2,6 mld m³ PG/rok. Odpady organiczne z przemysłowej produkcji wieprzowiny mogą przynieść 0,32 Mt paliwa. Główną przeszkodą we wdrażaniu systemów bioenergetycznych w przemysłowej produkcji wieprzowiny na Ukrainie są duże nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne oraz suboptymalne podłoże dla parametrów fermentacji. Silniej powinny być wspomagane strategie zapewniające zmniejszenie inwestycji kapitałowych i wdrażanie technologii wykorzystania ścieków z przemysłowej produkcji wieprzowiny do pozyskiwania energii odnawialnej. Proces technologiczny obejmuje oddzielanie ścieków, zagęszczanie osadów, co sprzyja późniejszej fermentacji metanowej w celu wytworzenia biogazu, energii elektrycznej i ciepła. Wykazano, że proponowana koncepcja może zmniejszyć inwestycje kapitałowe o 30%.

Słowa kluczowe:

drains, technology, biogas, capital investmen, industrial production of pork

Geletuha G.G., Zhelezna T.A., 2013. Barriers for the bioenergy development in Ukraine. Analytical note of BAU, http://www.uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio-4-ua.pdf.

Geletuha G.G., Zhelezna T.A., Kucheruk P.P., Olijnyk J.N., 2014. Current state and prospects of bioenergy development in Ukraine. Analytical note of BAU, http://www.uabio.org/img/files/docs/position -paper-uabio-9-ua.pdf.

ISO 5984:2004. Animal feeding stuffs – Determination of crude ash.

ISO 6496:2005. Animal feeding stuffs – Determination of moisture and other volatile matter content.

ISO/IEC 17025:2006. General requirements for competence of testing and calibration laboratories.

Kozyr V.S., Ruban S.J., Sokrut O.V., Olijnyk S.O., Filjak M.M., Korovnikov G.B., Chernjavskyj S.J., Zajcev V.G., 2009. Biogas is the source of alternative energy. Dnipropetrovsk, 136.

Matvjejev J., Geletuha G., 2004. Biogas station. Ukrainian experience. Green power 4–6 (in Ukrainian).

Piskun V.I., 2013. Wastewater treatment in industrial production of pork. Bulletin of Kharkiv National Technical University of Agriculture 132, 374–378.

Rjabov G.A., 2005. Biomass and waste products using for energy saving problems solving. Power stations 7, 33–38.

Sorokin O.A., 2005. Agricultural productions waste processing by bioconversion. Industrial power engineering 8, 39–45.

Vlislo V., Fedoruk R., Makar I., 2004. Physiological and biochemical methods of research in biology, livestock and veterinary medicine: reference book. VKP ”VMS”, 40.

http://energetyka.com.ua/slovarterminov/293-biogaz.

http://www.myshared.ru/slide/1034167/.


Opublikowane
2018-11-29VICTOR PISKUN 
Institute of Animal Science, Laboratory of Animal Technology and Breeding, 7 Gvardiyskoy Armii str. 3, 62404, Kharkov
MAREK BABICZ 
University of Life Sciences in Lublin, Institute of Animal Breeding and Biodiversity Conservation, Sub-Department of Pig Breeding and Biotechnology, Akademicka str. 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>