Porównanie właściwości fizykochemicznych mięsa jagniąt i cieląt rzeźnych

MARIUSZ FLOREK

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

PIOTR DOMARADZKI

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

ANDRZEJ JUNKUSZEW

Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

PIOTR SKAŁECKI

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

ZYGMUNT LITWIŃCZUK

Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

TOMASZ M. GRUSZECKI

Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

WIKTOR BOJAR

Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


Abstrakt

Celem pracy było porównanie właściwości fizykochemicznych mięśnia półbłoniastego (musculus semimembranosus) jagniąt i cieląt rzeźnych w czasie przechowywania chłodniczego w warunkach próżniowych. Badaniami objęto zwierzęta z chowu masowego, tzn. 24 jagnięta w wieku 120–130 dni (12 maciorek i 12 tryczków) i 17 cieląt rzeźnych w wieku 55–65 dni (9 cieliczek i 8 buhajków). Uwzględniając czas dojrzewania (do 7 dnia postmortem), określono parametry mięsa poszczególnych gatunków: pH, przewodność elektryczną właściwą, wskaźniki barwy L*a*b* wg CIE, wodochłonność, siłę i energię cięcia oraz wartość Tbars. Dla gatunków obliczono korelacje Pearsona pomiędzy parametrami fizykochemicznymi. Stwierdzono, że gatunek istotnie determinował barwę mięsa zwierząt, natomiast czas dojrzewania istotnie poprawiał kruchość. Płeć nie wpływała na oceniane właściwości fizykochemiczne. Dojrzewanie mięsa zapakowanego próżniowo przez 7 dni od uboju pozwala uzyskać mięso kruche (cielęcina) lub bardzo kruche (jagnięcina). W przypadku mięsa jagnięcego najwięcej zależności pomiędzy właściwościami fizykochemicznymi stwierdzono z udziałem barwy czerwonej (a*) i nasyceniem (C*), natomiast w przypadku mięsa cielęcego z jasnością (L*) i udziałem barwy żółtej (b*).

Słowa kluczowe:

jagnięta, cielęta, mięso, pH, wodochłonność, barwa, kruchość, korelacje

Abdullah A.Y., Qudsieh R.I., 2009. Effect of slaughter weight and aging time on the quality of meat from Awassi ram lambs. Meat Sci. 82, 309–316.

Bekhit A.E.D., Hopkins D.L., Fahri F.T., Ponnampalam E.N., 2013. Oxidative processes in muscle systems and fresh meat: sources, markers, and remedies. Compr. Rev. Food Sci. F. 12, 565–597.

Belew J.B., Brooks J.C., Mckenna D.R., Savell J.W., 2003. Warner-Bratzler shear evaluations of 40 bovine muscles. Meat Sci. 64, 507–512.

Bendall J.R., 1979. Relations between muscle pH and important biochemical parameters during the post-mortem changes in mammalian muscles. Meat Sci. 3, 143–157.

Cabrera M.C., Saadoun A., 2014. An overview of the nutritional value of beef and lamb meat from South America. Meat Sci. 98, 435–444.

Campbell C.P., Haley J., Swanson K.C., Mandell I.B., 2013. Packing plant differences in meat quality for grain-fed veal. Can. J. Anim. Sci. 93(2), 205–215.

CIE, 2004. Colorimetry. (3rd ed.). Commission International de l’Eclairage. Vienna, Austria, 16–20.

Dell Inc., 2016. Dell Statistica (data analysis software system), version 13, software.dell.com.

Destefanis G., Brugiapaglia A., Barge M.T., Dal Molin E., 2008. Relationship between beef con-sumer tenderness perception and Warner-Bratzler shear force. Meat Sci. 78, 153–156.

Domaradzki P., Litwińczuk Z., Florek M., Litwińczuk A., 2016. Zmiany właściwości fizykochemicznych i sensorycznych mięsa wołowego w zależności od warunków jego dojrzewania. Żywn. Nauka Technol. Jakość 3(106), 35–53.

Domaradzki P., Stanek P., Litwińczuk Z., Skałecki P., Florek M., 2017. Slaughter value and meat quality of suckler calves: A review. Meat Sci. 134C, 135–149.

EC, 2017. Short-term outlook for EU agricultural markets in 2017 and 2018. Summer 2017, Euro-pean Commission, Directorate General for Agriculture and Rural Development. Short Term Outlook 18, 31–32.

Farouk M.M., Mustafa N.M., Wu G., Krsinic G., 2012. The “sponge effect” hypothesis: An alterna-tive explanation of the improvement in the waterholding capacity of meat with ageing. Meat Sci. 90, 670–677.

Faustman C., Cassens R.G., 1990. The biochemical basis for discoloration in fresh meat: A review. J. Muscle Foods 1, 217–243.

Florek M., Domaradzki P., Litwińczuk Z., 2016a. Teorie dotyczące naturalnych procesów kruszenia mięsa po uboju. Żywn. Nauka Technol. Jakość 2(105), 34–48.

Florek M., Junkuszew A., Bojar W., Skałecki P., Greguła-Kania M., Litwińczuk A., Gruszecki T.M., 2016b. Effect of vacuum ageing on instrumental and sensory textural properties of meat from Uhruska lambs. Ann. Anim. Sci. 16(2), 601–609.

Florek M., Junkuszew A., Skałecki P., Domaradzki P., Bojar W., Litwińczuk Z., Gruszecki T.M., 2017. Porównanie wartości rzeźnej tusz i jakości żywieniowej mięsa jagniąt i cieląt rzeźnych. J. Anim. Sci. Biol. Bioecon. 35(4), 7–15.

Florek M., Litwińczuk Z., Skałecki P., 2009a. Influence of slaughter season of calves and ageing time on meat quality. Pol. J. Food Nutr. Sci. 59(4), 309–314.

Florek M., Litwińczuk Z., Skałecki P., Grodzicki T., 2009b. Colour of carcass and meat of calves slaughtered at different body weights. Fleischwirtschaft Int. 24(4), 59–62.

Grau R., Hamm R., 1953. Eine einfache Methode zur Bestimmung der Wasserbindung im Muskel. Naturwissenschaften 40, 29.

Gruszecki T., Litwińczuk A., Lipecka Cz., Florek M., Junkuszew A., Skałecki P., 2001. Evaluation of carcass and muscle tissue quality of two- and three-breed hybrid lambs. Pol. J. Food Nutr. Sci. 10/51, 3(S), 116–118.

Guignot F., Quilichini F., Renerre M., Lacourt A., Monin G., 1992. Relationship between muscle type and some traits influencing veal colour. J. Sci. Food Agric. 58, 523–529.

Hornsey H.C., 1956. The colour of cooked cured pork I. Estimation of the nitric oxide-haem pigments. J. Sci. Food Agric. 7, 534–540.

Jandasek J., Milerski M., Lichovnikova M., 2014. Effect of sire breed on physico-chemical and sensory characteristics of lamb meat. Meat Sci. 96, 88–93.

Jaud D., Weisse K., Gehlen K.H., Fischer A., 1992. pH and conductivity comparative measurements on pig carcasses and their relationship to drip loss. Fleischwirtschaft 72, 1416–1418.

Lawrie R.A., 1991. Meat Science. 5th ed., Pergamon Press, Oxford.

Lindahl G., Lundstrom K., Tornberg E., 2001. Contribution of pigment content, myoglobin forms and internal reflectance to the colour of pork loin and ham from pure breed pigs. Meat Sci. 59(2), 141–151.

Litwińczuk Z., Florek M., Kędzierska-Matysek M., Skałecki P., 2009. Blood haematological profile and meat colour of calves slaughtered in summer and autumn season. Pol. J. Vet. Sci. 12, 4, 557–562.

Luciano G., Biondi L., Oagno R. I., Scerra M., Vasta V., López-Andrés P., Valenti B., Lanza M., Priolo A., Avondo M., 2012. The restriction of grazing duration does not compromise lamb meat colour and oxidative stability. Meat Sci. 92, 30–35.

Mancini R.A., Hunt M.C., 2005. Current research in meat color. Meat Sci. 71, 100–121.

Mandell I. B., MacLaurin T., Buttenham S., 2001. Effects of carcass weight class and postmortem ageing on carcass characteristics and sensory attributes in grain-fed veal. J. Food Sci. 66, 762–769.

Min B., Nam K.C., Cordray J., Ahn D.U., 2008. Endogenous factors affecting oxidative stability of beef loin, pork loin, and chicken breast and thigh meats. J. Food Sci. 73, C439–C446.

Moreno T., Pérez N., Oliete B., Carballo J.A., Franco D., Monserrat L., 2007. Effects on quality attributes of commercial veal pieces under different ageing treatments. Int. J. Food Sci. Technol. 42, 373–379.

Mottram D.S., 1998. Flavor formation in meat and meat products: a review. Food Chem. 62, 415–424.

Pliquett F., Pliquett U., Robekamp W., 1990. Beurteilung der reifung des M. long. dorsi und M. semitendinosus durch impulsimpedanzenmessungen. Fleischwirtschaft 70, 1468–1470.

Rhee K.S., Anderson L.M., Sams A.R., 1996. Lipid oxidation potential of beef, chicken, and pork. J. Food Sci. 61, 8–12.

Ripoll G., González-Calvo L., Molino F., Calvo J. H., Joy M., 2013. Effects of finishing period length with vitamin E supplementation and alfalfa grazing on carcass color and the evolution of meat color and the lipid oxidation of light lambs. Meat Sci. 93, 906–913.

Rudy M., Roch A., Stanisławczyk R., Duma P., 2014. Wpływ rasy bydła na wybrane cechy jako-ściowe cielęciny przechowywanej w warunkach chłodniczych. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Zoot. 10, 1, 45–53.

Shackelford S.D., Morgan J.B., Cross H.R., Savell J.W., 1991. Identification of threshold levels for Warner-Bratzler shear force in beef top loin steaks. J. Muscle Foods 2, 289–296.

Świetlik K., 2017. Ceny detaliczne i spożycie mięsa. Rynek Mięsa 53, 57–67.

Tschirhart-Hoelscher T.E., Baird B.E., King D.A., Mckenna D.R., Savell J.W., 2006. Physical, chemical, and histological characteristics of 18 lamb muscles. Meat Sci. 73, 48–54.

Witte V.C., Krause G.F., Bailey M.E., 1970. A New extraction method for determining 2-thiobarbituric acid values of pork and beef during storage. J. Food Sci. 35, 582–585.

Zawadzka D., 2017. Aktualny i przewidywany stan rynku baraniny. Rynek Mięsa 53, 44–47.

Pobierz

Opublikowane
2018-07-04MARIUSZ FLOREK 
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
PIOTR DOMARADZKI 
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
ANDRZEJ JUNKUSZEW 
Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
PIOTR SKAŁECKI 
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
ZYGMUNT LITWIŃCZUK 
Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
TOMASZ M. GRUSZECKI 
Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
WIKTOR BOJAR 
Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>