Ilość i jakość surowców drobiarskich w zależności od systemu chowu ptaków

JUSTYNA BATKOWSKA

Institute of Biological Basis of Animal Production, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka St. 13, 20-950 Lublin, Poland

KAMIL DRABIK

Poultry Science Section of Student Research Group of Biologists and Animal Breeders, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka St. 13, 20-950 Lublin, Poland

ANTONI BRODACKI

Institute of Biological Basis of Animal Production, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka St. 13, 20-950 Lublin, Poland


Abstrakt

W artykule przedstawiono wpływ systemu chowu drobiu na ilość i jakość pozyskiwanych surowców, mięsa i jaj, również w aspekcie preferencji konsumentów. Uwzględniono systemy charakteryzujące się różną intensywnością utrzymania ptaków. Można stwierdzić, że cechy jakościowe surowców (wartość odżywcza, wskaźniki higieniczne, sensoryczne i technologiczne) nie różnią się znacznie w zależności od zastosowanych metod chowu. Pod względem niektórych cech lepsze są produkty drobiarskie pozyskane ekstensywnie, pod względem innych parametrów te pochodzące z chowu konwencjonalnego. Wydaje się, że popularność ekstensywnego systemu utrzymania drobiu zależy od stanu wiedzy konsumentów na temat dobrostanu ptaków, ich przeświadczenia o lepszych właściwościach produktów pochodzących z tego systemu oraz od dochodów rodziny, ponieważ cena jest najważniejszym czynnikiem determinującym wybory zakupowe.

Słowa kluczowe:

system chowu, jakość jaj, jakość mięsa, efekty produkcyjne

Anthony N.B., 1998. A review of genetic practices in poultry efforts to improve meat quality. J. Muscle Foods 9, 25–33.

Arbona D.V., Hoffman J.B., Anderson K.E., 2009. A comparison of production performance between caged and free-range Hy-Line Brown layers. Poult. Sci. 88, 21–25.

Baeza E., Lessire M., Berri C., Juin H., 2001. Compared carcass and meat characteristics of label and standard guinea fowl. Proc. of XV European Symposium on the Quality of Poultry Meat, Kusadasi, Turkey, 9–12.09, 73–78.

Batkowska J., Brodacki A., 2012. The usefulness of different commercial strains of slaughter turkey females for extensive system of management and feeding. Acta Agric. Scand. A Anim. Sci. 62 (3), 135–141.

Batkowska J., Brodacki A., 2017. Selected quality traits of eggs and the productivity of newly created laying hen hybrids dedicated to an extensive rearing system. Arch. Tierz. 60 (2), 87–93.

Batkowska J., Brodacki A., Grodzicki T., 2011. Skład chemiczny oraz profil kwasów tłuszczowych mięsa indyczek rzeźnych utrzymywanych systemem ekstensywnym. Rocz. Nauk. PTZ 7 (2), 39–51.

Batkowska J., Brodacki A., Gryzińska M., 2016. Effects of laying hen husbandry system and storage on egg quality. Europ. Poult. Sci. 80, DOI: 10.1399/eps.2016.158.

Batkowska J., Brodacki A., Knaga S., Florek M., 2014. Slaughter traits and skin colour of newly crossed chicken broilers dedicated for extensive rearing system as a criterion of product identification and meat quality. Acta Agric. Scand. A Anim. Sci. 64 (3), 161–169.

Batkowska J., Brodacki A., Zięba G., Horbańczuk J.O., Łukaszewicz M., 2015. Growth performance, carcass traits and physical properties of chicken meat as affected by genotype and production system. Arch. Tierzucht 58, 325–333.

Berri C., Le Bihan-Duval E., Baéza E., Chartrin P., Picgirard L, Jehl N., Quentin M., Picard M., Duclos M.J., 2005. Further processing characteristics of breast and leg meat from fast-, medium- and slow-growing commercial chickens. Anim. Res. 54, 123–134.

Biesiada-Drzazga B., Janocha A., 2009. Wpływ pochodzenia i systemu utrzymania kur na jakość jaj spożywczych. Żywn. Nauka Technol. Jakość 2 (64), 64–74.

Bogosavljevic-Boskovic S., Kurcubic V., Petrovic M.D., Radovic V., Czech J., 2006. The effect of sex and rearing system on carcass composition and cut yields of broiler chickens. Anim. Sci. 51 (1), 31–38.

Bogosavljevic-Boskovic S., Pavlovski Z., Petrovic M.D., Doskovic V., Rakonjac S. 2011. The effect of rearing system and length of fattening period on selected parameters of broiler carcass quality. Arch. Geflugelkd. 75 (3), 158–163.

Branciari R., Mugnai C., Mammoli R., Miraglia D., Ranucci D., Dal Bosco A., Castellini C., 2009. Effect of genotype and rearing system on chicken behavior and muscle fiber characteristics. J. Anim. Sci. 87, 4109–4117.

Campo J.L., Gil M.G., Davila S.G., 2005, Social aggressiveness, pecking at hands, and it’s relationships with tonic immobility duration and heterophil to lymphocyte ratio in chickens of different breeds. Arch. Geflugelkd. 69, 11–15.

Castañeda M.P., Hirschler E.M., Sams A.R., 2005. Skin pigmentation evaluation in broilers fed natural and synthetic pigments. Poult. Sci. 84, 143–147.

Castellini C., Berri C., Le Bihan-Duval E., Martino G., 2008. Qualitative attributes and consumer perception of organic and free-range poultry meat. World’s Poult. Sci. 64 (4), 500–512.

Castellini C., Bosco A.D., Mugnai C., Bernardini M., 2002a. Performance and behaviour of chickens with different growing rate reared according to the organic system. Ital. J. Anim. Sci. 1 (4), 290–300.

Castellini C., Mugnai C., Cal Bosco A., 2002b. Effect of organic production system on broiler carcass and meat quality. Meat Sci. 60, 219–225.

Commission Regulation (EC) No 589/2008 of 23 June 2008 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards marketing standards for eggs. O.J. EU L163, 24.06.2008, p. 6.

Ðukić-Stojčić M., Perić L., Milošević N., Rodić V., Glamočić D., Škrbić Z., Lukić M. 2012. Effect of genotype and housing system on egg production, egg quality and welfare of laying hens. J. Food Agric. Environ. 10, 556–559.

Fanatico A.C., Pillai P.B., Cavitt L.C., Emmert J.L., Meullenet J.F., Owens C.M., 2006. Evaluation of slower-growing broiler genotypes grown with and without outdoor access: sensory attributes. Poult. Sci. 85, 337–343.

Fanatico A.C., Pillai P.B., Emmert J.L., Gbur E.E., Meullenet J.F., Owens C.M., 2007. Sensory attributes of slow- and fast-growing chicken genotypes raised indoors or with outdoor access. Poult. Sci. 86, 2441–2449.

Gerzilov V., Datkova V., Mihaylova S., Bozakova N., 2012. Effect of poultry housing systems on egg production. Bulg. J. Agric. Sci. 18 (6), 955–956.

Gondwe T.N., Wollny C.B.A. 2005. Evaluation of the Growth Potential of Local Chickens in Malawi. Int. J. Poult. Sci. 4 (2), 64–70.

Gordon S., Charles D.R., 2002. Niche and Organic Chicken Products. Nottingham University Press.

Grashorn M.A., Serini C., 2006. Quality of chicken meat from conventional and organic production. Proc. of XII European Poultry Conference, Verona, September 2006, 10–14.

GUS 2017. Rolnictwo w 2016 r. – Agriculture in 2016. Główny Urząd Statystyczny, Departament Rolnictwa, Warszawa.

Karunajeewa H., Hughes R.J., McDonald M.W., Shenstone F.S., 1984. A review of factors influencing pigmentation of egg yolks. World’s Poult. Sci. J. 40 (1), 52–65.

Kralik G., Ivanković S., Škrtić Z., 2005. Fatty acids composition of poultry meat produced in indoor and outdoor rearing systems. Poljoprivreda 11 (1), 38–42.

Krawczyk J., Gornowicz E., 2010. Quality of eggs from hens kept in two different free-range systems in comparison with a barn system. Arch. Geflugelkd. 74 (3), 151–157.

Lairon D., 2010. Nutritional quality and safety of organic food. A review. Agron. Sustain. Dev. 30, 33–41.

Leinonen I., Williams A.G., Wiseman J., Guy J., Kyriazakis I., 2012. Predicting the environmental impacts of chicken systems in the United Kingdom through a life cycle assessment: Egg production systems. Poult. Sci. 91 (1), 26–40.

Lukanov H., Alexieva D., 2013. Trends in battery cage husbandry systems for laying hens. Enriched cages for housing laying hens. J. Agr. Sci. Tech. 5, 143–152.

Mack S., Hoffmann D., Otte J., 2005. The contribution of poultry to rural development. World’s Poult. Sci. J. 61, 7–14.

Meluzzi A., Sirri F., 2009. Welfare of broiler chickens. Ital. J. Anim. Sci. 8, 161–173.

Michalczuk M., Łukasiewicz M., Wnuk A., Damaziak K., Niemiec J., 2013. Wpływ dostępu do wybiegów na wyniki produkcyjne oraz wartość rzeźną kurcząt wolno rosnących Hubbard JA 957. Rocz. Nauk. PTZ 9 (2), 23–31.

Mikulski D., Celej J., Jankowski J., Majewska T., Mikulska M., 2011. Growth performance, carcass traits and meat quality of slower-growing and fast-growing chickens raised with and without outdoor access. Asian-Australas. J. Anim. Sci. 24 (10), 1407–1416.

Mugnai C., Dal Bosco A., Castellini C., 2009. Effect of rearing system and season on the performance and egg characteristics of Ancona laying hens. Ital. J. Anim. Sci. 8 (2), 175–188.

Ojedapo L.O., Akinokun O., Adedeji T.A., Olayeni T.B., Ameen S.A., Amao S.R., 2008. Effect of strain and sex on carcass characteristics of three commercial broilers reared on deep litter system in the Derived Savannah area of Nigeria. World J. Agric. Sci. 4 (4), 487–491.

Owens C., Fanatico A., Pillai P., Meullenet J., Emmert J., 2006. Evaluation of alternative genotypes and production systems for natural and organic poultry markets in the U.S. Proc. of 12th European Poultry Conference, Verona, Italy, 10–14 September. World’s Poult. Sci. J. 62, 246.

Pavlovski Z., Škrabić Z., Lukić M., Petričević V.L., Trenkovski S., 2009, The effect of genotype and housing system on production results of fattening chickens. Biotech. Anim. Husbandry 25 (3–4), 221–229.

Petek M., 2004. The productivity of commercial laying hens housed in battery cage, aviary, perchery and free-range housing systems. Proc. of XXII World’s Poultry Congress, Istanbul, June 8–13, 332.

Pietrzak D., Michalczuk M., Niemiec J., Mroczek J., Adamczak L., Łukasiewicz M., 2013. Porównanie wybranych wyróżników jakości mięsa kurcząt szybko i wolno rosnących. Żywn. Nauka Technol. Jakość 2 (87), 30–38.

Połtowicz K., Doktor J., 2011. Effect of free-range raising on performance, carcass attributes and meat quality of broiler chicken. Anim. Sci. Pap. Rep. 29 (2), 139–149.

Reiter K., Bessei W., 1998. Effect of locomotor activity on bone development and leg disorders in broiler. Arch. Geflugelkd. 62, 247–253.

Rizzi C., Marangon A., 2012. Quality of organic eggs of hybrid and Italian breed hens. Poult. Sci. 91 (9), 2330–2340.

Roberts J.R., 2004. Factors affecting egg internal quality and egg shell quality in laying hens. J. Poult. Sci. 41 (3), 161–177.

Rossi M., 2007. Influence of the laying hen housing systems on table egg characteristics. Proc. of European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products, Prague, Czech Republic, 2–5 September, WPSA Czech Branch, 49–51.

Safaa H.M., Serrano M.P., Valencia D.G., Arbe X., Jiménez-Moreno E., Lázaro R., Mateos G.G., 2008. Effects of the levels of methionine, linoleic acid, and added fat in the diet on productive performance and egg quality of brown laying hens in the late phase of production. Poult. Sci. 87, 1595–1602.

Sarica M., Onder H., Yamak U.S., 2012. Determining the most effective variables for egg quality traits of five different hen genotypes. Int. J. Agric. Biol. Eng. 14, 235–240.

Shahin K.A., Elazeem F.A., 2005. Effects of breed, sex and diet and their interactions on carcass composition and tissue weight distribution of broiler chickens. Arch. Tierzucht. 48, 612–626.

Sundrum A., 2001. Organic livestock farming: a critical review. Livest. Prod. Sci. 67 (3), 207– 215.

Tůmová E., Zita L., Hubený M., Skřivan M., Ledvinka Z., 2007. The effect of oviposition time and genotype on egg quality characteristics in egg type hens. Czech J. Anim. Sci. 52 (1), 26–30.

Van Loo E.J., Caputo V., Nayga R.M., Meullenet J., Crandall P.G., Ricke S.C., 2010. The effect of organic poultry purchase frequency on consumer attitudes toward organic poultry meat. J. Food Sci. 75 (5), 384–397.

Wang K.H., Shi S.R., Dou T.C., Sun H.J., 2009. Effect of a free-range raising system on growth performance, carcass yield, and meat quality of slow-growing chicken. Poult. Sci. 88, 2219– 2223.

Xin H., Gates R.S., Green A.R., Mitloehner F.M., Moore P.A. Jr., Wathes C.M., 2011. Environmental impacts and sustainability of egg production systems. Poult. Sci. 90 (1), 263–277.

Zita L., Tůmová E., Štolc L., 2009. Effects of genotype, age and their interaction on egg quality in brown-egg laying hens. Acta Vet. Brno 78, 85–91.

Opublikowane
2017-09-15JUSTYNA BATKOWSKA 
Institute of Biological Basis of Animal Production, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka St. 13, 20-950 Lublin, Poland
KAMIL DRABIK 
Poultry Science Section of Student Research Group of Biologists and Animal Breeders, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka St. 13, 20-950 Lublin, Poland
ANTONI BRODACKI 
Institute of Biological Basis of Animal Production, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka St. 13, 20-950 Lublin, PolandLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora