Organization of pig production and breeding in the Wielkopolska region in 2000–2010

Ewa Skrzypczak

Department of Pig Breeding and Production, Poznań University of Life Sciences Wołyńska 33, 60-637 Poznań

Marek Babicz

Department of Pig Breeding and Production Technology University of Life Sciences in Lublin ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Karolina Szulc

Department of Pig Breeding and Production, Poznań University of Life Sciences Wołyńska 33, 60-637 Poznań

Anita Zaworska

Department of Pig Breeding and Production, Poznań University of Life Sciences Wołyńska 33, 60-637 Poznań

Janusz T. Buczyński

Department of Pig Breeding and Production, Poznań University of Life Sciences Wołyńska 33, 60-637 PoznańAbstrakt

The performed data analysis demonstrated a change in the breeding structure and swine population in the region of the Wielkopolska Voivodeship which was influenced directly by
cyclic fluctuations in the relationships between feed and agricultural production inputs and prices offered for live slaughter animals. The supply surplus of fatteners resulted in dramatic lowering of the purchase prices, while reduced supplies led to growing purchase prices. Therefore, a characteristic instability of swine populations as well as purchase prices – known as the so-called “swine cycles” – were noticeable not only in the Wielkopolska Voivodeship but also in the entire country. During the examined period of time from 2000 to 2010, a steady increase was observed in the Wielkopolska Voivodeship in the average number of sows in herds, which ranged from 25 to 50. Despite unfavourable conditions in the swine sector, in the examined period of time, the abovementioned region was characterised by the highest population of pigs in Poland. On average, it constituted over 27% of the total pig population in the country.

Słowa kluczowe:

rearing, breeding, swine population, Wielkopolska Voivodeship

Buczyński J.T., Luciński P., Fajfer E., Panek A., Szulc K., 2001. Correlations between fattening and slaughter traits measured live after the first and second phase of rearing Polish Large
White breeding gilts. Ann. Anim. Sci., Suppl. 1, 31–36.
Eckert R., 2005. Poprawa mięsności świń w wyniku stosowania w fermach towarowych knurków charakteryzujących się wysoką wartością rzeźną. Rocz. Nauk Zoot. 32, 1, 19–25.
Eckert R., Szyndler-Nędza M., 2010. Ocena przyżyciowa młodych knurów. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. IZ PIB, 20–34.
Eckert R., Żak G., 2010. Ocena przyżyciowa loszek. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. IZ PIB, 35–47.
Głowacka A., Eckert R., 2003. Kształtowanie się opłacalności produkcji tuczników w latach 2001–2002 z uwzględnieniem różnych mas ubojowych. Wiad. Zoot. 41, 1, 39–42 .
Grodzki H., 2005. Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich. Wyd. SGGW, Warszawa.
Michalska G., Nowachowicz J., Chojnacki Z., 2006. The analysis of performance test results of Polish Landrace pigs from Bydgoszcz breeding area. Anim. Sci. Pap. Rep., Suppl. 24, 1, 57–63.
Michalska G., Nowachowicz J., Chojnacki Z., Wasielewski P.D., Bucek T., 2004. Performance test results of young boars of different breeds. Ann. Anim. Sci., Suppl. 2, 43–47.
Milewska W., Falkowski J., 2001. Analiza wyników oceny przyżyciowej knurków czystorasowych i mieszańców F1 pochodzących z chlewni rejonu OSHZ w Olsztynie w latach 1995–1998. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Konferencja 35, 405, 181–188.
Orzechowska B., Mucha A., 2004. Wartość rozpłodowa loch w stadach zachowawczych. Wiad. Zoot. 42, 4, 21–26
Orzechowska B., Mucha A., 2009. Wartość rozpłodowa loch w stadach zarodowych linii ojcowskich. Wiad. Zoot. 47, 4, 23-30.
Różycki M., 2003. Selected traits of Polish pedigree pigs – progress in the carcass meat deposition and meat quality. Anim. Sci. Pap. Rep., Suppl. 21, 1, 163–171.
Różycki M., 2004. Zmiany genetyczne świń i ich wpływ na kierunki użytkowania. Prace i Mat. Zoot. 15, 9–18.
Stańko S., Seremak-Bulge J., 2000. Rynek mięsa wieprzowego w Polsce i Unii Europejskiej. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 52, 35–44.
Wielgolewska A., 2005. Wahania, skala oraz koncentracja produkcji trzody chlewnej w Polsce, w wybranych krajach UE oraz USA w latach 1992–2004. Przegl. Hod. 1, 17–21.

Opublikowane
2012-09-30Ewa Skrzypczak 
Department of Pig Breeding and Production, Poznań University of Life Sciences Wołyńska 33, 60-637 Poznań
Marek Babicz 
Department of Pig Breeding and Production Technology University of Life Sciences in Lublin ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Karolina Szulc 
Department of Pig Breeding and Production, Poznań University of Life Sciences Wołyńska 33, 60-637 Poznań
Anita Zaworska 
Department of Pig Breeding and Production, Poznań University of Life Sciences Wołyńska 33, 60-637 Poznań
Janusz T. Buczyński 
Department of Pig Breeding and Production, Poznań University of Life Sciences Wołyńska 33, 60-637 PoznańLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>