The impact of selected genetic and environmental factors on length of use of pulawska breed sows

Marek Babicz

Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Science in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Ewa Skrzypczak

Department of Pig Breeding and Production, Poznań University of Life Sciences, Wołyńska 33, 60-637 Poznań

Kinga Kropiwiec

Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Science in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Robert Cichocki

Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Science in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Jacek Burdzanowski

Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Science in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The aim of this analysis was to determine the influence of selected genetic and environmental factors on length of use of breed pulawska sows. The research included a family group,
genotype of ryanodine receptor gene (RYR1), meat content, backfat thickness, increases daily and the average number of left and right teats. The study was performed in a multiparous sows, coming from eight farm in the Lublin area, which in 2005–2011 were included in the maintenance breeding. Data were collected by analysis of zootechnical documentation and conducting of base measurements and direct observation. The study allowed us to demonstrate the correlation between the length of use of sows pulawska breed, the family and a group from which it came. Genotype ryanodine receptor gene (RYR1) proved to be a factor significantly influencing the longevity of sows. The results also confirm the influence of conformation, fat thickness and the rate of accumulation of the parameters analyzed. It also showed that the length of use the sows was determined by using the average number of left and right nipple.

Słowa kluczowe:

sows, reproductive performance, genetic factors, environmental factors

Babicz M., Kasprzyk A., Stasiak A., 2007. Analiza efektywności rozrodu loszek i loch rasy puławskiej o zróżnicowanych parametrach tucznych i rzeźnych krytych knurami rasy wbp i pbz.
Rocz. Nauk. Zoot., 34, 179–188.
Babicz M., Kurył J., Walkiewicz A., 2003. Evaluation of the genetic profile of the Pulawska breed. J. Appl. Genet., 44 (4), 497–508.
Buczyński J., Panek A., Fajfer E., Lesiuk S., Luciński P., 2000. Wpływ liczby sutków u loch i knurów na wyniki użytkowości rozpłodowej. Rocz. Nauk. Zoot., 10, 65–72.
Hoge M.D., Bates R.O., 2011. Developmental factors that influence sow longevity. J. Anim. Sci., 89, 1238–1245.
Hughes P. E., Smits R., 2002. Breeding herd feeding strategies to optimize productive efficiency and reduce culling rates. Pig Research Report. Australian Pork Limited, Canberra, Australia,
1–31.
Klocek C., Kalinowska B., Koczanowski J., 2006. Zachowanie loch prośnych o zróżnicowanym genotypie RYR1. LXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Bydgoszczy,
18–20 września 2006, 8.
Kurył J., Wróblewski P., 1992. The effect of halothane-sensitivity gene (HALn) in pigs on litter size, piglets live and rate of piglets survival to the age of 9–11 weeks. Anim. Sci. Pap. Rep.,
9, 47–52.
Koczanowski J., Migdał W., Klocek Cz., Stawarz M., 2000. Wpływ otłuszczenia loszek przed pokryciem na ich użytkowość rozpłodową. Biul. Nauk. ART Olsztyn, 7, 109–113.
Lawlor P.G., Lynch P.B., 2007. A review of factors influencing litter size in Irish sows. Irish Veter. J., 60, 359–366.
Lindermayer H., Probstmayer G,. 2007. Więcej energii dla loch prośnych? Top Agrar, 5, 30–32.
Mucha A., Różycki M., Blicharski T., 2007. Użytkowość tuczna, rzeźna i rozpłodowa loch zarodowych rasy pbz w zależności od genotypu RYR1. Rocz. Nauk. Zoot., 34, 151–156.
Omelka R., Peškovičová D., Martiniaková M., Bauer M., Bauerova M., 2006. Effect of the estrogen receptor (ESR) and ryanodine receptor (RYR1) genes on reproductive traits of Slovak
Large White, White Meaty and Landrace pigs. Arch. Tierz., 49 (4), 357–362.
Serenius T., Stalder K.J., 2004. Genetics of length of productive life and lifetime prolificacy in the Finnish Landrace and Large White pig populations. J. Anim. Sci., 82, 3111–3117.
Stasiak A., Mazur A., Babicz M., Kamyk P., 2004. Ocena użytkowości rozpłodowej loch o zróżnicowanej mięsności. Annales UMCS, sec. EE, Zootechnica, 22, 117–121.
Tarrés J., Tibau J., Piedrafita J., Fa`brega E., Reixach J., 2005. Factors affecting longevity in maternal Duroc swine lines. Livest. Prod. Sci., 100, 121–131.
Tarrés J., Bidanel J.P., Hofer A., Ducrocq V., 2006. Analysis of longevity and exterior traits on Large White sows in Switzerland. J. Anim. Sci., 84, 2914–2924.
Walkiewicz A., Kasprzyk A., Babicz M., Kamyk P., 2005. Analysis of family variability for reproductive traits of pulawska sows. Ann. Anim. Sci., Suppl., 1, 75–77.
Yazdi M.H., Rydhmer L., Ringmar-Cederberg E., Lundeheim N., Johansson K., 2000a. Genetic study of longevity in Swedish Landrace sows. Livest. Prod. Sci., 63, 255–264.
Yazdi M.H., Rydhmer L., Ringmar-Cederberg E., Lundeheim N., Johansson K., 2000b. Survival of Landrace and Yorkshire sows in relation to osteochondrosis: A genetic study. Anim. Sci.,
71, 1–9.
Young M.G., Tokach M.D., Goodband R.D., Nelssen J.L., Dritz S.S., 2001. The relationship between body condition score and backfat in gestating sows. Kansas State University Swine
Day Report of Progress, 5–9.
Young M.G., Tokach M.D., Aherne F.X., Main R.G., Dritz S.S., Goodband R.D., Nelssen J.L., 2004. Comparison of three methods of feeding sows in gestation and the subsequent effects
on lactation performance. J. Anim. Sci., 82, 3058–3070.

Opublikowane
2012-12-31Marek Babicz 
Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Science in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Ewa Skrzypczak 
Department of Pig Breeding and Production, Poznań University of Life Sciences, Wołyńska 33, 60-637 Poznań
Kinga Kropiwiec 
Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Science in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Robert Cichocki 
Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Science in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Jacek Burdzanowski 
Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Science in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3 4 5 > >>