Estimate of the effectiveness assessment of selected disinfectants against Staphylococcus aureus strains isolated in vitro from bovine mammary gland

Magdalena Popiołek-Pyrz

Department of Animal and Environment Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Anna Chmielowiec-Korzeniowska

Department of Animal and Environment Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Monika Serafin-Kozak

Department of Animal and Environment Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Karol Abramczyk

Department of Animal and Environment Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The effectiveness of five disinfecting preparations widely used in clinical practice against Staphylococcus aureus strains isolated from inflammatory secretion of the cow mammary
gland was estimated. The paper presents a comparative analysis of the disinfecting agents in terms of their cidal activity, used at the concentration recommended (100%, 50%, 10%) by the manufacturer. The determinations were performed by the cylinder method. After the 18h-incubation time, it was found that all the disinfectants tested without dilution showed the strongest bactericidal potential against S. aureus strains. The disinfecting agents composed of active ingredients comprising phenols and hydrogen peroxide with chlorhexidine, irrespective of its concentration, exhibited the strongest bactericidal effect on S. aureus.

Słowa kluczowe:

Staphylococcus aureus, mammary gland, disinfection, biocidal product

Bocian E, Tyski S., 2004. Zastosowanie alkoholi w antyseptyce. Med. Dośw. Mikrob., 56, 199–209.
Borkowska D., Polski R., Januś E., 2006. Drobnoustroje wyizolowane z mleka ćwiartkowego krów i ich wrażliwość na antybiotyki. Annales UMCS, sec. EE, Zootechnica 24 (4), 27–32.
Czerw M., Molenda J., Kosek-Paszkowska K., Bystroń J., Malicki A., Sordyl B., 2004. Relacje między liczbą komórek somatycznych a patogennymi drobnoustrojami w mleku krów. Med.
Wet. 2, 181–184.
Fox L. K., Nagy J. A., Hillers J. K., Cronrath J. D., Ratkovsky D. A., 1991. Effects of postmilking teat treatment on the colonization of Staphylococcus aureus on chapped teat skin. Am. J. Vet.
Res. 1991, 52, 799–802.
Głuszek K., 2010. Ocena wrażliwości szczepów Staphylococcus aureus na środki dezynfekcyjne. Studia Med., 19, 13–23.
Grzybowska W., Bocian E., Tyski S., 2010. Glukoprotamina – badania fazy 1 i 2 aktywności bakteriobójczej. Zakażenia 1, 7–12.
Matuska K., Moulis M., 2000. Skuteczność alkoholowych preparatów do higienicznej dezynfekcji rąk w zapobieganiu zakażeniom szpitalnym. Nowiny Lek., 69, 3, 270–276.
Markiewicz Z., Kwiatkowski A., 2006. Bakterie, antybiotyki, lekooporność. PWN Warszawa.
Sawa A., 2004. Warunki utrzymania i doju krów oraz ich wpływ na liczbę komórek somatycznych w mleku. Med. Wet., 4, 424–427.
Skrzypek R., Wójtowski J., Fahr R.D., 2004. Wpływ metody przygotowania wymienia i strzyków krów do doju na jakość higieniczną mleka. Med. Wet. 60, 1002–1005.
Truszczyński M., Pejsak Z., 2010. Antybiotykooporność bakterii zoonotycznych występujących u zwierząt i w żywności. Życie Wet., 85 (11), 891–894.
Tyski S., Grzybowska W., Grzeszczuk S., Leszczyński P., Staniszewska M., Röhm-Rodowald E., Jakimiak B., 2009. Antimicrobial activity of glukoprotamin-containing disinfectants, Pol.
J. Microbiol., 58, 4, 347–353.

Opublikowane
2011-12-31Magdalena Popiołek-Pyrz 
Department of Animal and Environment Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Anna Chmielowiec-Korzeniowska 
Department of Animal and Environment Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Monika Serafin-Kozak 
Department of Animal and Environment Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Karol Abramczyk 
Department of Animal and Environment Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora