Effect of vitamin C on semen quality of duroc breed boars and their crossbreds with hampshire and pietrain

Jerzy Lechowski

Department of Breeding and Pig Production, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, PolandAbstrakt

The boars of duroc breed and duroc x hampshire and duroc x pietrain crossbreds received vit. C at a dose of 2.5 and 3.6 g/animal/day for 30 days. Prior to this vitamin administration,
ejaculates from males were collected to constitute the control (K), while the experimental ejaculates (D) were recollected from the boars after vitamin C supply. The present research has revealed an increased semen volume as well as a growth of total ejaculate sperm count under study and their concentration with concurrent elevation of percentage of progressively motile sperm cell, insemination dose number and spermatozoon count per dose. The rising dose of vitamin C administered to boars implied some changes in the aforementioned parameters. Alkaline phosphatase activity elevated by vitamin C supply has improved the percentage of progressive motility spermatozoa. Besides, vitamin C increased pH value in boar semen.

Słowa kluczowe:

vitamin C, semen, boar

Banaszewska D., Kondracki S., 2005. Rozwój płciowy knurów inseminacyjnych. Prz. Hod., 10, 8–10.
Close W.H., Cole D.J.A., 2001. Don’t ignore the boar! Minerals and vitamins for breeding boars. Feed Mix. 9, 1, 8–11.
Dabrowski K., Hinterleitner S., 1989. Application of a simultaneous assay of ascorbic acid, dehydroascorbic acid and ascorbic sulphate in biological materials. Analyst, 114, 1, 83–87.
Głogowski J., Danforth D.R., Ciereszko A., 2002. Inhibition of alkaline phosphatase activity of boar semen by pentoxifylline, caffeine, and theophylline. J. Andrology, 23, 6, 1–15.
Golden C., Rosenkrans C., Johnson Z., 2002. Effects of ascorbic acid and alpha-tocopherol on cryopreserved boar sperm. Arkansas Anim. Sci. Dep. Rep., 499, 120–123.
Greer E.B., Gardner I.A., Wright G.L., 1987. Failure of dietary vitamin C supplementation to prevent seasonal infertility in pigs. Aust. J. Exp. Agric., 27, 343–347.
Heugten E., 2004. Can vitamin C improve pork quality? Swine News. 27, 8, 34–38.
Ivos J., Doplihar C., Muhaxhiri G., 1971. Thermic stress as a factor of disturbances in the reproduction of pigs and possibility of prevention of these disturbances by the addition of ascorbic
acid. Vet. Archiv., 41, 202–216.
Jacyno E., Kawęcka M., Kamyczek M., 2003. Wpływ selenu organicznego i witaminy E na przydatność rozpłodową młodych knurów. Trzoda Chlew., 4, 40–43.
Jedlińska-Krakowska M., 2005. Stres oksydacyjny oraz wpływ reaktywnych form tlenowych na funkcję nasienia. Med. Wet., 61(10), 1122–1123.
Kondracki S., Banaszewska D., Mielnicka C., 2005. The effect of age on morphometric sperm traits of domestic pigs (Sus scrofa domestica). Cell. Mol. Biol. Lett., 10, 3–13.
Kondracki S., Banaszewska D., Wysokińska A., Kopiś M., 2004. Wpływ wieku na właściwości nasienia knurów rasy pietrain użytkowanych w inseminacji. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 72, 2, 69–76.
Kondracki S., Wysokińska A., Czeczot M., 2002. Ocena jakości ejakulatów knurów ras hampshire i pietrain oraz mieszańców (hampshire × pietrain) z uwzględnieniem wpływu pory roku. Ekołogo-ekonomiczni problemi rozwitu APK. Lwów, t. 2, 466–473.
Kondracki S., Wysokińska A., Kowalczyk Z., 2003. Wpływ krzyżowania ras duroc i pietrain na cechy ejakulatów knurów mieszańców dwurasowych. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 68, 2, 105–112.
Kondracki S., Wysokińska A., Paplińska A., 2000. Wpływ wieku na cechy nasienia młodych knurów rasy wielkiej białej polskiej (Influence of the age on semen indices of young Polish
Large white boars). Zesz. Nauk. PTZ, 48, 103–110.
Kozdrowski R., 2004. Wpływ pory roku na jakość nasienia knurów. Trzoda Chlew., 2, 31–33.
Kozdrowski R., Dubiel A., 2004a. The effect of season on the properties of wild boar (Sus scrofa L.) semen. Anim. Reprod. Sci., 80(3-4), 281–289.
Kozdrowski R., Dubiel A., 2004b. Właściwości nasienia mieszańców dzika ze świnią domową w cyklu rocznym. Med. Wet., 60(1), 57–61.
Kozink D.M., Estienne M.J., Harper A.F., Knight J.W., 2004. Effect of dietary L-carnitine supplementation on semen characteristics in boars. Theriogenology. 61, 7/8, 1247–1258.
Krasińska-Czerlunczakiewicz H., 1995. Wpływ dożylnego podawania kwasu askorbinowego na zachowanie się stężenia glukozy, fruktozy, kwasu mlekowego i pirogronowego we krwi pacjentów z ostrymi niedokrwiennymi schorzeniami mózgu w najwcześniejszym okresie choroby. Pr. doktorska. AM Lublin.
Lin H.K., Chen S.Y., Huang C.Y., Kuo Y.H., Wung LC., 1985. Studies on improving semen quality of working boars fed diets with addition of vitamin C in summer season. Ann. Res.
Rep. Anim. Res. Inst. Taiwan Suger Corp., 73/74, 59–73.
Owsianny J., Dziadek K., Czarnecki R., Kawęcka M., Jacyno E., 2000. Wpływ libido i cech nasienia knurów linii 990 i rasy duroc na płodność krytych nimi loch. Biul. Nauk., 7, 209–216.
Pion S.J., van Heugten E., See M.T., Larick D.K., Pardue. S. 2004. Effect of vitamin C supplementation of plasma ascorbic acid and oxalate concentrations and meat quality in swine.
J. Anim. Sci. 82, 2004–2012.
Rebouche C.J., 1991. Ascorbic acid and carnitine biosynthesis. Am. J. Clin. Nutr. 54, (6 Suppl.), 1147S–1152S.
Sindair S., 2000. Niepłodność u mężczyzn: rola czynników żywieniowych i środowiskowych. Altern Med. Rev., 5 (1), 28–38.
Stryer L., Tymoczko J. L., Berg J. M., 2007. Biochemia. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.
Trudeau V., Sanford L.M., 1986. Effect of season and social environment on testis size and semen quality of the adult Landrace boar. J. Anim. Sci., 63(4), 1211–1219.
Turner R.M.O., McDonnell S.M., 2003. Alcaline phosphatase in stallion semen: characterization and clinical applications. Theriogenology, 60, 1–10.
Więckowski W., 1980. Badania nad poziomem kwasu L-askorbinowego i jego niedosytem u świń. Rozpr. hab., Instytut Weterynarii, Puławy.
Wysokińska A., Kondracki S., 2000. Jakość nasienia knurów różnych ras (Semen quality of boars of different breeds). Naukowyj Wysnik Lwiwskoj Derżawnoj Akademii Weterinarnoj Mediciny,
t. 2, cz. 3, 256–258.

Opublikowane
2009-06-30Jerzy Lechowski 
Department of Breeding and Pig Production, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, PolandLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora