Analiza wartości użytkowej i hodowlanej świń rasy puławskiej w latach 2008–2017

KINGA KROPIWIEC-DOMAŃSKA

Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
https://orcid.org/0000-0001-7722-561X

MAGDALENA ŁUKASIK

Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska

MAREK BABICZ

Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska
https://orcid.org/0000-0002-2836-627X


Abstrakt

Celem pracy było określenie zmian wartości użytkowej oraz hodowlanej świń rasy puławskiej utrzymywanych w gospodarstwach realizujących Program Ochrony Zasobów Genetycznych w latach 2008–2017. Materiał do analizy porównawczej stanowiły dane zbiorcze Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polsus” oraz Instytutu Zootechniki PIB. Na podstawie przeprowadzonej oceny wykazano, że liczba stad i loch rasy puławskiej w latach 2008–2015 zmniejszyła się, co było skutkiem m.in. braku zainteresowania ze strony zakładów przetwórstwa mięsnego skupem tuczników tej rasy. W roku 2015 wprowadzono nową edycję Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, z wyższą stawką płatności za lochę, co przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania hodowlą świń rasy puławskiej w następnych latach. Uzyskane wyniki dotyczące wartości użytkowej i hodowlanej potwierdzają zasadność wykorzystania świń rasy puławskiej jako komponentu matecznego w krajowej produkcji tuczników. Wykazano również, że wartość rzeźna tej rasy pozostaje na poziomie optymalnym dla utrzymania wysokiej jakości surowca rzeźnego, a średnia mięsność knurków i loszek nie przekracza aktualnie 55,0%.

Słowa kluczowe:

świnie, rasa puławska, użytkowość rozpłodowa, wartość tuczna, wartość rzeźna, BLUP ZWH

Babicz M., Bajda Z., Szyndler-Nędza M, Blicharski T., Hałabis M., 2017. Rys historyczny i analiza realizacji hodowli zachowawczej świń rasy puławskiej. Wiad. Zoot. 40(4), 68–79.

Babicz M., Szyndler-Nędza M., Skrzypczak E., Kasprzyk A., 2016. Reproductive performance of native Puławska and high productivity Polish Landrace sows in the context of stress during the period of early pregnancy. Reprod. Domest. Anim. 51(1), 91–97.

Bereta A., Eckert R., Mucha A., Różycki M., Szyndler-Nędza M., Tyra M., Żak G., 2013. Stan hodowli i wyniki oceny świń w roku 2012, XXXI. IZ PIB, Kraków.

Bereta A., Eckert R., Mucha A., Różycki M., Szyndler-Nędza M., Tyra M., Żak G., 2014. Stan hodowli i wyniki oceny świń w roku 2013, XXXII. IZ PIB, Kraków.

Bereta A., Eckert R., Mucha A., Szyndler-Nędza M., Tyra M Żak G., 2015. Stan hodowli i wyniki oceny świń w roku 2014, XXXIII. IZ PIB, Kraków.

Blicharski T., Horbańczuk J., Łukaszewicz M., Pierzchała M., Ptak J., Snopkiewicz M., 2016. Wyniki oceny trzody chlewnej w 2015 roku. PZHiPTCh „Polsus”, Warszawa.

Blicharski T., Polok P., Snopkiewicz M., 2018. Wyniki oceny trzody chlewnej w 2017 roku. PZHiPTCh „Polsus”, Warszawa.

Blicharski T., Ptak J., Hammermeister A., Snopkiewicz M., 2009. Wyniki oceny trzody chlewnej w 2008 roku. PZHiPTCh „Polsus”, Warszawa.

Blicharski T., Ptak J., Snopkiewicz M., 2010. Wyniki oceny trzody chlewnej w 2009 roku. PZHiPTCh „Polsus”, Warszawa.

Blicharski T., Ptak J., Snopkiewicz M., 2011. Wyniki oceny trzody chlewnej w 2010 roku. PZHiPTCh „Polsus”, Warszawa.

Blicharski T., Ptak J., Snopkiewicz M., 2012. Wyniki oceny trzody chlewnej w 2011 roku. PZHiPTCh „Polsus”, Warszawa.

Blicharski T., Ptak J., Snopkiewicz M., 2013, Wyniki oceny trzody chlewnej w 2012 roku. PZHiPTCh „Polsus”, Warszawa.

Blicharski T., Ptak J., Snopkiewicz M., 2014. Wyniki oceny trzody chlewnej w 2013 roku. PZHiPTCh „Polsus”, Warszawa.

Blicharski T., Ptak J., Snopkiewicz M., 2015. Wyniki oceny trzody chlewnej w 2014 roku. PZHiPTCh „Polsus”, Warszawa.

Blicharski T., Snopkiewicz M., 2017. Wyniki oceny trzody chlewnej w 2016 roku. PZHiPTCh „Polsus”, Warszawa.

Eckert R., Mucha A., Orzechowska B., Różycki M., Szyndler-Nędza M., Tyra M., Żak G., 2009. Stan hodowli i wyniki oceny świń w roku 2008, XXVII. IZ PIB, Kraków.

Eckert R., Mucha A., Orzechowska B., Różycki M., Szyndler-Nędza M., Tyra M., Żak G., 2010. Stan hodowli i wyniki oceny świń w roku 2009, XXVIII. IZ PIB, Kraków.

Eckert R., Mucha A., Orzechowska B., Różycki M., Szyndler-Nędza M., Tyra M., Żak G., 2011. Stan hodowli i wyniki oceny świń w roku 2010, XXIX. IZ PIB, Kraków.

Eckert R., Mucha A., Różycki M., Szyndler-Nędza M., Tyra M., Żak G., 2012. Stan hodowli i wyniki oceny świń w roku 2011, XXX. IZ PIB, Kraków.

Eckert R., Żak G., 2013. Ocena przyżyciowa loszek. W: Bereta A., Eckert R., Mucha A., Różycki M., Szyndler-Nędza M., Tyra M., Żak G. Stan hodowli i wyniki oceny świń w roku 2012, XXXI. IZ PIB, Kraków, 35-48.

Mucha A., 2013. Ocena użytkowości rozpłodowej loch. W: Bereta A., Eckert R., Mucha A., Różycki M., Szyndler-Nędza M., Tyra M., Żak G. Stan hodowli i wyniki oceny świń w roku 2012, XXXI. IZ PIB, Kraków 381–384.

Eckert R., Żak G., 2013. Ocena przyżyciowa loszek. Stan Hod. Wyn. Oceny Świń 32, 35–48.

Mucha A., Szyndler-Nędza M., Różycki M., 2013. Przyżyciowa ocena cech tucznych i rzeźnych świń w Polsce. Wiad. Zoot. 51(2), 71–78.

Nowachowicz J., Michalska G., 2004. Umięśnienie i otłuszczenie loszek mieszańców w zależności od ich tempa wzrostu. Zesz. Nauk. Zoot. ATR Bydgoszcz 34, 79–85.

Prasow M., Babicz M., Domaradzki P., Skałecki P., Litwińczuk A., Kaliniak A., 2018. Wartość rzeźna i jakość mięsa świń ras lokalnych w Polsce. J. Anim. Sci. Biol. Bioecon. 36(1), 5–17.

Szostak B., 2005. Wpływ kolejności miotu, długości laktacji i sezonu na długość jałowienia loch. Annales UMCS, sec. EE, Zootechnica 15, 109–114.

Szyndler-Nędza M., Jaszczyńska M., 2017. Program hodowlany ochrony zasobów genetycznych świń rasy puławskiej (teks jednolity), IZ PIB, Kraków.

Tyra M., Mucha A., 2017. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP – użytkowość rozpłodowa. IZ PIB, XIII/1, 138.

Walkiewicz A., Babicz M., Kasprzyk A., Kondracki S., Blicharski T., Bajda Z., Różycki M., Szyndler-Nędza M., Jaszczyńska M., 2017. Program hodowlany ochrony zasobów genetycznych świń rasy puławskiej (tekst jednolity). IZ PIB, Kraków, 1–10.

Walkiewicz A., Kamyk P., Stasiak A., 2000. Charakterystyka użytkowości rozpłodowej loch rasy puławskiej utrzymywanych na Lubelszczyźnie. Rocz. Nauk. Zoot. Supl. 10, 91–95.

Walkiewicz A., Kasprzyk A., Babicz M., Kamyk P., 2005. Analysis of family variability for reproductive traits of Pulawska sows. Ann. Anim. Sci. Suppl. 1, 75–77.

Żak G., Bereta A., 2017. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej na podstawie pomiarów przyżyciowych. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP – użytkowość tuczna i rzeźna, XVII, IZ PIB, Kraków.
Pobierz

Opublikowane
2019-05-29KINGA KROPIWIEC-DOMAŃSKA 
Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie https://orcid.org/0000-0001-7722-561X
MAGDALENA ŁUKASIK 
Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska
MAREK BABICZ 
Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska https://orcid.org/0000-0002-2836-627XLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>