Zmienność genetyczna ukraińskiego bydła rasy charolaise określona na podstawie wybranych markerów genetycznych

NATALYA SHKAVRO

1 National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Institute of Animal Science, Kharkov, Ukraine

ANNA RADKO

2 Department of Animal Genomics and Molecular Biology, National Research Institute of Animal Production, 32-083 Balice, Poland

ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA

2 Department of Animal Genomics and Molecular Biology, National Research Institute of Animal Production, 32-083 Balice, Poland

TYMOFII TKACHYK

1 National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Institute of Animal Science, Kharkov, UkraineAbstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań polimorfizmu 10 loci sekwencji mikrosatelitarnych DNA u bydła rasy charolaise (n = 101). Zidentyfikowano siedemdziesiąt siedem wariantów alleli, a największą liczbę alleli zaobserwowano w locus TGLA53 (12 alleli). Wszystkie mikrosatelitarne markery DNA, z wyjątkiem ETH10, wykazały wysoki stopień polimorfizmu. Określono dostatecznie wysoką frekwencję allelu B (0,269) genu kappa-kazeiny i u dużej liczby zwierząt (0,508) stwierdzono heterozygotyczny genotyp AB. Częstość allelu V (0,511) genu hormonu wzrostu była nieistotnie wyższa niż allelu L (0,489). Zwierzęta z heterozygotycznym genotypem LV stanowiły większość (0,537). Częstość homozygotycznych genotypów LL i VV wynosiła odpowiednio 0,221 i 0,242.

Słowa kluczowe:

loci sekwencji mikrosalelitarnych DNA, polimorfizm genu kappa-kazeiny, polimorfizm genu hormonu wzrostu, charolais

Biase F.H., Garnero A.D., Bezerra L.A., Rosa A.J., Lôbo R.B., Martelli L., 2005. Analysis of restriction fragment length polymorphism in the kappa-casein gene related to weight expected progeny difference in Nellore cattle. Genet. Mol. Biol. 28(1), 84–87.

Contreras V.P., Jaramillo D.L., Bracamonte G.M., Martinez Gonzalez J.C., Sifuentes Rincon A.M., 2011. Convenient genotyping of nine bovine K-casein variants. Electron. J. Biotechnol. 14(4).

Curi R.A., de Oliveira H.N., Silveira A.C., Lopes C.R., 2005. Association between IGF-I, IGF-IR and GHRH gene polymorphisms and growth and carcass traits in beef cattle. Livest. Prod. Sci. 94(3), 159–167.

Gibbs R.A., Taylor J.F., Van Tassell C.P., 2009. Genome-wide survey of SNP variation uncovers the genetic structure of cattle breeds. Science 324(5926), 528–532. Doi: 10.1126/science.1167936.

Jann O.C., Ibeagha-Awemu E.M., Özbeyaz C., Zaragoza P., Williams J.L., Ajmone-Marsan P., Lenstra J.A., Moazami-Goudarzi K., Erhardt G., 2004. Geographic distribution of haplotype diversity at the bovine casein locus. Genet. Sel. Evol. 36, 243–257.

Kawasaki E.S., 1990. Sample preparation from blood, cell and other fluids. In: PCR Protocols. A guide to methods and applications. Acadamic Press, New York, 146–152.

Kozubska-Sobocińska A., Radko A., Rejduch B., Słota E., 2008. Genetic conservation of Y chromosome basing on microsatellite sequences in some species of Bovidae. Ann. Anim. Sci. 8(3), 249–254.

Kozubska-Sobocińska A., Ząbek T., Słota E., Kaczor U., 2007. Comparison of GTG-banded karyotypes and microsatellite sequences in some species of the Bovidae and Cervidae families. J. Anim. Feed Sci. 16, 567–578.

Lara M., Gama L.T., Bufarah G., Sereno J.R.B., Celegato E.M.L., de Abreu U.P., 2002. Genetic polymorphisms at the K-casein locus in Pantaneiro cattle. Arch. Zootec. 5, 99–105.

Nei M., Roychoudhury A.K., 1974. Sampling variances of heterozygosity and genetic distance. Genetics 76, 379–390.

Radko A., Słota E., 2007. Polymorphism of 11 microsatellite DNA sequences used for parentage control in Holstein-Friesian bulls of black-and-white variety in Poland. Ann. Anim. Sci. 7, 189–196.

Radko A., Słota E., Marczyńska J., 2010. Usefulness of a supplementary set of microsatellite DNA markers for parentage testing in cattle. Pol. J. Vet. Sci. 13, 113–117.

Rejduch B., Kozubska-Sobocińska A., Radko A., Rychlik T., Słota E., 2004. The application of genetic markers for cell chimerism diagnosis in lambs. J. Anim. Breed. Genet. 121, 197–203.

Stevanovic J., Stanimirovic Z., Dimitrijevic V., Stojic V., Fratric N., Lazarevic M., 2009. Microsatellite DNA polymorphism and its usefulness for pedigree verification in Simmental cattle from Serbia. Acta Vet. (Beograd) 59(5–6), 621–631.

http://biofile.ru/bio/18111.html.

http://www.agrocompas.com/agriculture.html.

Opublikowane
2016-07-27NATALYA SHKAVRO 
1 National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Institute of Animal Science, Kharkov, Ukraine
ANNA RADKO 
2 Department of Animal Genomics and Molecular Biology, National Research Institute of Animal Production, 32-083 Balice, Poland
ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA 
2 Department of Animal Genomics and Molecular Biology, National Research Institute of Animal Production, 32-083 Balice, Poland
TYMOFII TKACHYK 
1 National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Institute of Animal Science, Kharkov, UkraineLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>