Motywacja i zdolność uczenia w kontekście reaktywności behawioralnej koni


Abstrakt

Celem badań była ocena powiązań pomiędzy zdolnością uczenia się koni a innymi cechami profilu behawioralnego oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy motywacja do wykonania określonego zadania ułatwia rozwiązywanie problemu i wpływa na szybkość uczenia. Badania przeprowadzono z udziałem 31 koni rasy małopolskiej w zróżnicowanym wieku. Test szybkości uczenia się polegał na przesunięciu lub uniesieniu pokrywy żłobu. Nagrodą za prawidłowo wykonane zadanie była porcja paszy. Dodatkowo wszystkie badane konie poddano serii testów behawioralnych. Stwierdzono, że motywacja do wykonania określonego zadania nie ułatwia wykonania go i nie wpływa na szybkość rozwiązania problemu. Również stopień pobudzenia koni, ich reaktywność emocjonalna nie wpływają na szybkość rozwiązywania problemów oraz nie są powiązane z motywacją zwierzęcia w określonej sytuacji do podjęcia działania.


Słowa kluczowe

Equus caballus; uczenie się; czynnik mobilizujący; reaktywność emocjonalna

Ahrendt L.P., Christensen J.W., Ladewig J., 2012. The ability of horses to learn an instrumental task through social observation. Appl. Anim. Behav. Sci. 139, 105–113.
Bonnell M.K., McDonnell S.M., 2016. Evidence for sire, dam, and family influence on operant learning in horses. J. Equine Vet. Sci. 36, 69–76.
Desire L., Boissy A., Veissier, I., 2002. Emotions in farm animals: a new approach to animal welfare in applied ethology. Behav. Process. 60, 165–180.
Forkman B., Boissy A., Meunier-Salaün M.-C., Canali E., Jones R.B., 2007. A critical review of fear tests used on cattle, pigs, sheep, poultry and horses. Physiol. Behav. 92, 340–374.
Jezierski T., Jaworski Z., Górecka A., 1999. Effects of handling on behaviour and heart rate in Konik horses: comparison of stable and forest reared young stock. Appl. Anim. Behav. Sci. 62, 1–11.
Kozak A., Zięba G., Tietze M., Rozempolska-Rucińska I., 2018. Consistency of emotional reactivity assessment results obtained in different behavioural tests. Appl. Anim. Behav. Sci. 205, 54–60.
Krueger K., Flauger B., 2007. Social learning in horses from a novel perspective. Behav. Process. 76, 37–39.
Lansade L., Simon F., 2010. Horses’ learning performances are under the influence of several temperamental dimensions. Appl. Anim. Behav. Sci. 125, 30–37.
Lindberg A.C., Kelland A., Nicol C.J., 1999. Effects of observational learning on acquisition of an operant response in horses. Appl. Anim. Behav. Sci. 61, 187–199.
Mader D.R., Price E.O., 1980. Discrimination learning in horses: effects of breed, age and social dominance. J. Anim. Sci. 50, 962–965.
Nicol C.J., 2002. Equine learning: progress and suggestions for future research. Appl. Anim. Behav. Sci. 78, 193–208.
Rivera E., Benjamin S., Nielsen B., Shelle J., Zanella A.J., 2002. Behavioral and physiological responses of horses to initial training: the comparison between pastured versus stalled horses. Appl. Anim. Behav. Sci.78, 235–252.
Sondergaard E., Ladewig J., 2004. Group housing exerts a positive effect on the behaviour of young horses during training. Appl. Anim. Behav. Sci. 87, 105–118.
Visser E.K., van Reenen C.G., Schilder M.B.H., Barneveld A., Blokhuis H.J., 2003. Learning performances in young horses using two different learning tests. Appl. Anim. Behav. Sci. 80, 311–326.
Wilk I., Janczarek I., Zastrzeżyńska M., 2016. Assessing the suitability of Thoroughbred horses for equestrian sports after their racing careers. J. Vet. Behav. 15, 43–49.
Zsoldos R.R., Licka T.F., 2015. The equine neck and its function during movement and locomotion. Zoology 118, 364–376.

Opublikowane : 2019-12-17


Ziemiańska, A. (2019). Motywacja i zdolność uczenia w kontekście reaktywności behawioralnej koni. Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy, 37(4), 17-26. https://doi.org/10.24326/jasbb.2019.4.2

Agnieszka Ziemiańska  agnieszka.kozak@up.lublin.pl
Institute of Biological Basis of Animal Production, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland  Polska
Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.