Właściwości lecznicze i wykorzystanie w fitoterapii niektórych gatunków roślin drzewiastych. Krzewy półkuli północnej

RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinAbstrakt

Surowce i leki roślinne stają się w ostatnim czasie coraz ważniejszą grupą produktów stosowanych w celach dietetycznych i terapeutycznych. Źródłem surowców zielarskich są zarówno rośliny uprawiane na plantacjach zielarskich, jak i dziko rosnące. Skuteczność działania leczniczego dziko rosnących roślin tradycyjnie wykorzystywanych w celach prozdrowotnych uzyskuje dzisiaj potwierdzenie naukowe; odkrywane są także nowe możliwości zastosowania tych roślin. Praca jest przeglądem najnowszych wyników badań dotyczących potencjału fitoterapeutycznego wybranych gatunków z rodzajów Cornus, Crataegus, Frangula i Sambucus.

Słowa kluczowe:

składniki aktywne, aktywność antyoksydacyjna, Cornus, Crataegus, Frangula, Sambucus

Abuja P.A., Murkovic M., Pfannhauser W., 1998. Antioxidant and prooxidant activities of elderberry (Sambucus nigra) extract in low-density lipoprotein oxidation. J. Agric. Food Chem. 46, 4091–4096.

Aguilera-Carbo A.F., Augur C., Prado-Barragan L.A., Aguilar C.N., Favela-Torres E., 2008. Extraction and analysis of ellagic acid from novel complex sources. Chem. Pap. 62 (4),
440–444.

Amel B., Seddik K., Shtaywy A., Saliha D., Mussa A.Z., Assia B., Saliha D., Abderahmane B., Smain A., 2014. Phytochemical analysis, antioxidant activity and hypotensive effect of Algerian azarole (Crataegus azarolus L.) leaves extracts. Res. J. Pharm. Biol. Chem. Sci. 5 (2), 286–305.

Anton A.M., Pintea A.M., Rugina D.O., Sconta Z.M., Hanganu D., Vlase L., Benedec D., 2013. Preliminary studies on the chemical characterization and antioxidant capacity of polyphenols from Sambucus sp. Dig. J. Nanomater. Bios. 8 (3), 973–980.

Asgary S., Rafieian-Kopaei M., Adelnia A., Kaziem S., Shamsi F., 2010. Comparing the effects of lovastatin and Cornus mas fruit on fibrinogen level in hypercholesterolemic rabbits. ARYA Atheroscler. 6 (1), 1–5.

Atay I., Kirmizibekmez H., Gören A.C., Yesilada E., 2015. Secondary metabolites from Sambucus ebulus. Turk. J. Chem. 39, 34–41.

Babri S., Azami S.H., Mohaddes G., 2013. Effect of acute administration of loganin on spatial memory in diabetic male rats. Adv. Pharm. Bull. 3 (1), 91–95.

Barak V., Mumcuoglu M., 2013. The effect of Sambucol on the immune system (cytokines production). The First International Symposium on Eldberry. Columbia, Missouri, USA, June 9–14, 2013, 28–29.

Bedreag C.F.G., Trifan A., Bucur L.A., Arcus M., Tebrencu C., Miron A., Costache I.I., 2014. Chemical and antioxidant studies on Crataegus pentagyna leaves and flowers. Rom. Biotechnol. Lett. 19 (6), 9859–9867.

Beręsewicz A., Skierczyńska A., 2006. Miażdżyca – choroba całego życia i całej populacji krajów cywilizacji zachodniej. Chor. Serca Naczyń 3 (1), 1–6.

Bor Z., Arslan R., Bekras N., Poroldar S., Donmez A.A., 2012. Antinociceptive, antiinflammatory, and antioxidant activities of the ethanol extract of Crataegus orientalis leaves. Turk. J. Med. Sci. 42 (2), 315–324.

Bratu M.M., Doroftei E., Negreanu-Pirjol T., Hostina C., Porta S., 2012. Determination of antioxidant activity and toxicity of Sambucus nigra fruit extract using alternative methods. Food Technol. Biotechnol. 50 (2), 177–182.

Brkanac S.R., Gerić M., Gajski G., Vujčoć V., Garaj-Vrhovac V., Kremer D., Domijan A.-M., 2015. Toxicity and antioxidant capacity of Frangula alnus Mill. bark and its active component emodin. Regul. Toxicol. Pharm. 73, 923–929.

Cenić-Milošević D., Tambur Z., Ivančajić S., Bokonjić D., Čuković A., Stanojković T., Grozdanić N., Kulišić Z., Juranić Z., 2013. Antiproliferative effects of Camellia sinensis, Frangula alnus and Rosmarinus officinalis. Arch. Biol. Sci. Belgrade 65 (3), 885–891.

Christensen L.P., Christensen K.B., Fretté X.C., 2013. Bioactive compounds of elder (Sambucus nigra L.) with focus on their potential anti-diabetic effects. The First International Symposium on Eldberry. Columbia, Missouri, USA, June 9–14, 2013, 25.

Cichosz G., Czeczot H., 2012. Kontrowersje wokół cholesterolu pokarmowego. Pol. Merk. Lek. 33 (193), 38–42.

Deng S., West B.J., Jensen C.J., 2013. UPLC-TOF-MS characterization and identification of bioactive iridoids in Cornus mas fruit. J. Anal. Met. Chem., article ID 710972, DOI 10.1155/2013/710972.

Ebadi A.G., Hisoriev H., 2011. Review on distribution of Sambucus ebulus L. in the North of Iran. Am.-Eurasian J. Agric. Environ. Sci. 10 (3), 351–353.

Ercisli S., Yilmaz S.O., Gadze J., Dzubur A., Hadziabulic S., Aliman J., 2011. Some fruit characteristics of Cornelian cherries (Cornus mas L.). Not. Bot. Horti Agrobot. Cluj-Napoca 39 (1), 255–259.

Ercisli S., Yanar M., Sengul M., Yildiz H., Topdas E.F., Taskin T., Zengin Y., Yilmaz K.U., 2015. Physico-chemical and biological activity of hawthorn (Crataegus spp. L.) fruits in Turkey. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 14 (1), 83–93.

Ersoy N., Bagci Y., Gok V., 2011. Antioxidant properties of 12 cornelian cherry fruit types (Cornus mas L.) selected from Turkey. Sci. Res. Essays 6 (1), 98–102.

Feizbakhsh A., Pazoki H., Mohammadrezaei V., Ebrahimzadeh M.A., 2014. Effect of phytohormones on the composition of Sambucus ebulus leaf essential oil. Trop. J. Pharm. Res. 13 (4), 581–586.

Förster-Waldl E., Marchetti M., Schöllz I., Focke M., Radauer C., Kinaciyan T., Nentwichz I., Jäger S., Schmid E.R., Boltz-Nitulescuz G., Scheiner O., Jensen-Jarolim E., 2003. Type I allergy to elderberry (Sambucus nigra) is elicited by a 33.2 kDa allergen with significant homology to ribosomal inactivating proteins. Clin. Exp. Allergy 33, 1703–1710.

Gunduz K., Saracoglu O., Özgen M., Serce S., 2013. Antioxidant, physical and chemical characteristics of cornelian cherry fruits (Cornus mas L.) at different stages of ripeness. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 12 (4), 59–66.

He K., Song S., Zou Z., Feng M., Wang D., Wang Y., Li X., Ye X., 2015. The hypoglycemic and synergistic effect of loganin, morroniside, and ursolic acid isolated from the fruits of Cornus officinalis. Phytother. Res., DOI 10.1002/ptr.5529.

Hearst C., McCollum G., Nelson D., Ballard L.M., Millar B.C., Goldsmith C.R., Rooney P.J., Loughrey A., Moore J.E., Rao J.R., 2010. Antibacterial activity of elder (Sambucus nigra L.) flower or berry against hospital pathogens. J. Med. Plant. Res. 4 (17), 1805–1809.

Jackson G., Drenkhahn S., Besch-Williford C., Mann A., Thomas A.L., Applequist W.L., Puc R.M., Lu C.-H., Lamberson W., Fritsche K., Lubahn D.B., 2013. Elderberry juice prevents prostate cancer in vitro and in an in vivo mouse model. The First International Symposium on Eldberry. Columbia, Missouri, USA, June 9–14, 2013, 24.

Jing P., Bomser J.A., Schwartz S.J., He J., Magnuson B.A., Giusti M.M., 2008. Structure-function relationships of anthocyanins from various anthocyanin-rich extracts on the inhibition of colon cancer cell growth. J. Agric. Food Chem. 56, 9391–398.

Karami M., Ale-Nabi S.S., Nosrati A., Naimifar A., 2015. The protective effect of Sambucus ebulus against lung toxicity induced by gamma irradiation in mice. Pharm. Biomed. Res.
1 (1), 48–54.

Klimenko S., 2004. The Cornelian cherry (Cornus mas L.): collection, preservation, and utilization of genetic resources. J. Fruit Ornam. Plant Res., Special ed. 12, 93–98.

Kohlmünzer S., 2014. Farmakognozja. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa.

Kołodziej B., 2010. Bez czarny (Sambucus nigra L.). W: B. Kołodziej (red.), Uprawa ziół. Poradnik dla plantatorów, PWRiL, Poznań.

Kołodziej B., Drożdżal K., 2011. Właściwości przeciwutleniające kwiatów i owoców bzu czarnego pozyskiwanego ze stanu naturalnego. Żywn. Nauka Technol. Jakość 4 (77), 36–44.

Kostić D.A., Velicković J.M., Mitić S.S., Mitić M.N., Randelović S.S., 2012. Phenolic content, and antioxidant and antimicrobial activities of Crataegus oxyacantha L. (Rosaceae) fruit extract from Southeast Serbia. Trop. J. Pharm. Res. 11 (1), 117–124.

Kremer D., Kosalec I., Locatelli M., Epifano F., Genovese S., Carlucci G., Končić M.Z., 2012. Anthraquinone profiles, antioxidant and antimicrobial properties of Frangula rupestris (Scop.) Schur and Frangula alnus Mill. bark. Food Chem. 131, 1174–1180.

Krzyściak P., Krośniak M., Gąstoł M., Ochojska D., Krzyściak W., 2011. Antimicrobial activity of Cornelian cherry (Cornus mas L.). Post. Fitoter. 4, 227–231.

Kucharska A.Z., 2012. Związki aktywne owoców derenia (Cornus mas L.). Monografie UP we Wrocławiu, 148.

Kucharska A.Z., Sokół-Łętowska A., Hudko J., Zawirska A., 2007. Influence of the preparation procedure on the antioxidant activity and colour of liqueurs from Cornelian cherry (Cornus mas L.). Pol. J. Food Nutr. Sci. 57 (4), B, 343–347.

Kucharska A.Z., Sokół-Łętowska A., Piórecki N., 2011. Morfologiczna, fizykochemiczna i przeciwutleniająca charakterystyka owoców polskich odmian derenia właściwego (Cornus mas L.). Żywn. Nauka Technol. Jakość 3 (76), 78–89.

Kurowska K., Kudas A., 2013. Wpływ zachowań zdrowotnych na jakość życia osób z niewydolnością serca. Fol. Cardiol. Excer. 8 (1), 1–8.

Kwiatkowska E., 2010. Kwas elagowy – zawartość w żywności i rola prozdrowotna. Post. Fitoter. 4, 211–214.

Kyriakopoulos A.M., Dinda B., 2015. Cornus mas (Linnaeus) novel devised medicinal preparations: bactericidal effect against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa. Molecules 20, 11202–11218.

Leja M., Mareczek A., Nanaszko B., 2007. Antyoksydacyjne właściwości owoców wybranych gatunków dziko rosnących drzew i krzewów. Rocz. AR Pozn. 383, Ogrodnictwo 41, 327–331.

Lotfi A., Aghdam Shahryar H., Rasoolian H., 2014. Effects of Cornelian cherry (Cornus mas L.) fruit on plasma lipids, cortisol, T3 and T4 levels in hamsters. J. Anim. Plant Sci. 24 (2), 459–462.

Luís A., Domingues F., Duarte A.P., 2011. Bioactive compounds, RP-HPLC analysis of phenolics, and antioxidant activity of some Portuguese shrub species extracts. Nat. Prod. Comm. 6 (12), 1863–1872.

Mahmoudi M., Ebrahimzadeh M.A., Dooshan A., Arimi A., Ghasemi N., Fathiazad F., 2014. Antidepressant activities of Sambucus ebulus and Sambucus nigra. Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci. 18, 3350–3353.

Mamedov N., Craker L.E., 2004. Cornelian cherry: A prospective source for phytomedicine. Proc. XXVI IHC – Future for Medicinal and Aromatic Plants. Acta Hortic. 629, 83–86.

Manojlovic N.T., Solujic S., Sukdolak S., Milosev M., 2005. Antifungal activity of Rubia tinctorum, Rhamnus frangula and Caloplaca cerina. Fitoterapia 76, 244–246.

Mikaili P., Koohirostamkolaei M., Babaeimarzangou S.S., Aghajanshakeri S., Moloudizargari M., Gamchi N.S., Toloomoghaddam S., 2013. Therapeutic uses and pharmacological effects of Cornus mas – A review. J. Pharm. Biomed. Sci. 35 (35), 1732–1738.

Milenković-Andjelković A., Andjelković M.Z., Radovanović A.M., Radovanović B.C., Nikolić V., 2015. Phenol composition, DPPH radical scavenging and antimicrobial activity of Cornelian cherry (Cornus mas) fruit and leaf extracts. Hem. Ind. 69 (4), 331–337.

Modrzejewski W., Musiał W.J., 2010. Stare i nowe czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego – jak zahamować epidemię miażdżycy? Cz. II. Forum Zaburzeń Metab. 1 (3), 168–176.

Mohammadsadeghi S., Malekpour A., Zahedi S., 2013. The antimicrobial activity of eldberry (Sambucus nigra L.) extract against gram positive, gram negative and yeast. Res. J. Applied Sci. 8 (4), 240–243.

Mudge E.M., Finley J.P., Lister P.M., Applequist W.L., Brown P.M., 2013. Flavonoid content of elderberry collected in the Eastern United States. The first international symposium on eldberry. Columbia, Missouri, USA, June 9–14, 2013.

Nabavi S.F., Habtemariam S., Ahmed T., Sureda A., Daglia M., Sobarzo-Sánchez E., Nabavi S.M., 2015. Polyphenolic composition of Crataegus monogyna Jacq.: From chemistry to medical applications. Nutrients 7, 7708–7728.

Narimani-Rad M., Zendehdel M., Abbasi M.M., Abdollahi B., Lotfi A., 2013. Cornelian cherry (Cornus mas L.) extract affects glycemic status in Wistar rats. Bull. Env. Pharmacol. Life Sci. 2 (9), 48–50.

Nartowska J., 2009. Kruszyna pospolita – surowiec leczniczy. Post. Fitoter. 4 (29), 6–7.

Oklejewicz K., Szewczyk M., Wolanian M., 2015. Rodzaj Crataegus w Bieszczadach. Rocz.Bieszcz. 23, 55–70.

Olejnik A., Tomczyk J., Kowalska K., Grajek W., 2010. Rola naturalnych składników diety w chemioprewencji nowotworów jelita grubego. Postępy Hig. Med. Dośw. 64, 175–187.

Özyürek M., Bener M., Güçlü K., Dönmez A.A., Süzgeç-Selçuk S., Pırıldar S., Meriçli A.H., Apak R., 2012. Evaluation of antioxidant activity of Crataegus species collected from different regions of Turkey. Rec. Nat. Prod. 6 (3), 263–277.

Pyrkosz-Biardzka K., Kucharska A.Z., Sokół-Łętowska A., Strugała P., Gabrielka J., 2014. A comprehensive study on antioxidant properties of crude extracts from fruits of Berberis vulgaris L., Cornus mas L. and Mahonia aquifolium Nutt. Pol. J. Food Nutr. Sci. 64 (2), 91–99.

Rahimi-Esboei B., Ebrahimzadeh M.A., Gholami S.H., Falah-Omrani V., 2013. Anti-giardial activity of Sambucus ebulus. Eur. Rev. Med. Pharm. Sci. 17, 2047–2050.

Rezaei‐Golmisheh A., Malekinejad H., Asri‐Rezaei S., Farshid A.A., Akbari P., 2015. Hawthorn ethanolic extracts with triterpenoids and flavonoids exert hepatoprotective effects and suppress the hypercholesterolemia‐induced oxidative stress in rats. Iran. J. Basic. Med. Sci. 18, 691–699.

Rodino S., Butu A., Petrache P., Butu M., Dinu-Pirvu C., Cornea C.P., 2015. Evaluation of the antimicrobial and antioxidant activity of Sambucus ebulus extract. Farmacia 63 (5), 751–754.

Rop O., Mlcek J., Kramarova D., Jurikova T., 2010. Selected cultivars of cornelian cherry (Cornus mas L.) as a new food source for human nutrition. Afr. J. Biotechnol. 9 (8), 1205–1210.

Roschek Jr. B., Fink R.C., McMichael M.D., Li D., Alberte R.S., 2009. Elderberry flavonoids bind to and prevent H1N1 infection in vitro. Phytochemistry 70, 1255–1261.

Sadowska B., Paszkiewicz M., Podsędek A., Radzynia M., Różalska B., 2014. Vaccinium myrtillus leaves and Frangula alnus bark derived extracts as potential antistaphylococcal agents. Acta Bioch. Pol. 61 (1), 163–169.

Salamon I., Grulová D., 2013. Health from the root to the flower. The First International Symposium on Eldberry. Columbia, Missouri, USA, June 9–14, 2013, 28.

Savikin K., Zdunic G., Jankovic T., Stanojkovic T., Juranic Z., Menkovic N., 2009. In vitro cytotoxic and antioxidative activity of Cornus mas and Cotinus coggygria. Nat. Prod. Res. 23 (18), 1731–1739.

Schwaiger S., Zeller I., Pölzelbauer P., Frotschnig S., Laufer G., Messner B., Pieri V., Stuppner H., Bernhard D., 2011. Identification and pharmacological characterization of the anti-inflammatory principal of the leaves of dwarf elder (Sambucus ebulus L.). J. Ethnopharm. 133, 704–709.

Seneta W., Dolatowski J., 2015., Dendrologia. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Sepúlveda L., Ascacio A., Rodríguez-Herrera R., Aguilera-Carbó A., Aguilar C.N., 2011. Ellagic acid: Biological properties and biotechnological development for production processes. Afr. J. Biotechnol. 10 (22), 4518–4523.

Shokrzadeh M., Saeedi Saravi S.S., 2010. The chemistry, pharmacology and clinical properties of Sambucus ebulus: A review. J. Med. Plant. Res. 4 (2), 95–103.

Smolarz H.D., Wegiera M., 2004. Antrachinony – składniki roślinne o właściwościach nie tylko przeczyszczających. Post. Fitoter. 4, 169–172.

Sobotta Ł., Mielcarek J., Sobiak S., Wierzchowski M., 2010. Antrachinony – małe cząsteczki, duże nadzieje. Ter. Leki 66 (3), 162–167.

Somi M.H., Banihabib N., Dehghan G., Hagi M.E., Panahi F., 2014. Hepatoprotective effect of Cornus mas fruits extract against carbon tetrachloride-induced hepatic damage in male albino rats. Thirta 3 (2), DOI 10.5812/thirta.17624.

Stoilova I., Wilker M., Stoyanova A., Krastanov A., Stanchev V., 2007. Antioxidant activity of extract from elder flower (Sambucus nigra L.). Herba Pol. 53, 45–54.

Strzelecka H., Kowalski J., 2000. Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Tahirović A., Bašić N., 2014. Phenolic content and antioxidant activity of Crataegus monogyna L. fruit extracts. Works of the Faculty of Forestry University of Sarajevo 2, 29–40.

Tasinov O., Kiselova-Kaneva O., Ivanova D., 2013. Sambucus ebulus L. fruit aqueous infusion modulates GCL and GPx4 gene expression. Bulg. J. Agric. Sci., Suppl. 2 (19), 143–146.

Teleszko M., Wojdyło A., Oszmiański J., 2012. Zawartość kwasu elagowego i spolimeryzowanych proantocyjanidyn w pseudoowocach wybranych gatunków róż. Żywn. Nauka Technol. Jakość 5 (84), 37–46.

Thomas A.L., Charlebois D., Greenlief C.M., Vincent P.L., Frische K.L., Kaack K., 2013. The First International Symposium on Eldberry. Columbia, Missouri, USA, June 9–14, 2013.

Tundis R., Loizzo M.R., Menichini F., Statti G.A., Menichini F., 2008. Biological and pharmacological activities of iridoids: Recent developments. Mini-Rev. Med. Chem. 8, 399–420.

Tural S., Koca I., 2008. Physico-chemical and antioxidant properties of cornelian cherry fruits (Cornus mas L.) grown in Turkey. Sci. Hortic. 116, 362–366.

Uncini Manganelli R.R., Zaccaro L., Tomei P.E., 2005. Antiviral activity in vitro of Urtica dioica L., Parietaria diffusa M. et K. and Sambucus nigra L. J. Ethnopharmacol. 98, 323–327.

Wang W., Zhou Q., Liu L., Zou K., 2012. Anti-allergic activity of emodin on IgE-mediated activation in RBL-2H3 cells. Pharmacol. Rep. 64, 1216–1222.

Verma S.K., Jain V., Verma D., Khamesra R., 2007. Crataegus oxyacantha – a cardioprotective herb. J. Herb. Med. Toxicol. 1 (1), 65–71.

Yilmaz K.U., Ercisli S., Zengin Y., Sengul M., Kafkas E.Y., 2009. Preliminary characterisation of cornelian cherry (Cornus mas L.) genotypes for their physico-chemical properties. Food Chem. 114, 408–412.
Pobierz

Opublikowane
2016-06-05RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK 
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>