Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Efekty dolistnego stosowania Tytanitu i Ekolistu uprawie tymianku

BEATA KRÓL

Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin


Abstrakt

Celem dwuletniego doświadczenia polowego zlokalizowanego na zasobnej w składniki pokarmowe glebie lessowej było zbadanie wpływu dolistnego stosowania Tytanitu i Ekolistu w uprawie tymianku. Zastosowane nawozy dolistne wpłynęły korzystnie na wysokość roślin oraz spowodowały zwiększenie plonów surowca o 15,6–24,5%. Najbardziej efektywne okazało się łączne stosowanie Tytanitu z Ekolistem. Dokarmianie dolistne spowodowało niewielkie obniżenie zawartości olejku w surowcu.

Słowa kluczowe:

tymianek pospolity, Thymus vulgaris L., Tytanit, Ekolist, dokarmianie dolistne

Berbeć S., Andruszczak S., Łusiak J., Sapko A., 2003. Wpływ dolistnego stosowania Atoniku i Ekolistu na plony i jakość surowca tymianku. Acta Agroph., 83, 305–311.

Biesiada A., 1999. Ekologia a nowoczesne metody nawożenia warzyw (nawozami wieloskładnikowymi). Zesz. Nauk. AR Wrocław, 22, 155–161.

Carvajal M., Alcaraz C., 1998. Why titanium is a beneficial element for plants. J. Plant Nutr. 21, 4, 655–664.

Gąsiorowska B., Ceglarek F., Zarzecka K., 1997a. Plonowanie ziemniaka jadalnego w zależności od dawek nawożenia dolistnego Ekolistem S. Bibl. Fragm. Agron., 3, 141–145.

Gąsiorowska B., Zarzecka K., Ceglarek F., 1997b. Wpływ nawożenia dolistnego Ekolistem na plonowanie i wartość technologiczną buraka cukrowego. Biul. Inst. Hod. Aklimat. Rośl., 202, 139–143.

Gruszczyk M., Berbeć S., 2004. Porównanie wpływu wybranych preparatów stosowanych dolistnie na plony i jakość surowca złocienia maruny (Chrysanthemum parthenium L.). Annales UMCS, sec. E, Agricultura, 59, 2, 755–759.

Janas R., Szafirowska A., Kołosowski S., 1999. Opracowanie parametrów stosowania preparatu Tytanit w uprawie roślin warzywnych. Sprawozdanie z badań Inst. Warz. Skierniewice.

Kołodziej B., 2004. Wpływ Atoniku oraz nawożenia dolistnego na plonowanie i jakość surowca żeń–szenia amerykańskiego (Panax quinquefolium L). Annales UMCS, sec. E, Agricultura, 59, 1, 157–162.

Magdziak R., Kołodziej B., 2003. Efekty dolistnego dokarmiania roślin żeń-szenia amerykańskiego (Panax quinquefolium L.) w trzech kolejnych latach wegetacji. Acta Agroph., 85, 319–329.

Pais I., 1983. The biological importance of titanium. J. Plant Nutr. 6, 1, 3–131.

Pais I., Feher M., Szabo Z., Farkug E., 1977. Titanium as a new trace element. Comm. Soil Sci. Plant Anal. 8 (5), 407–410.

Prusiński J., Kaszkowiak E., 2005. Effect of titanium on yellow lupin yielding (Lupinus luteus L.), EJPAU, Agronomy, 8 (2), 36, http//:www.ejpau.media.pl.

Skupień K., Oszmiański J., 2007. Estimation of ‘tytanit’ influence on selected quality traits of strawberry fruits, EJPAU, Food Science and Technology 10(3), 12, http//:www.ejpau. media.pl.

Sugier D., 2003. Wpływ sposobu zakładania plantacji i dokarmiania dolistnego mniszka lekarskiego (Taraxum officinale Web.) na plon korzeni i zawartość inuliny. Acta Agroph., 58, 331–337.

Szewczuk C., Juszczak M. 2003. Wpływ nawozów i stymulatorów na plon nasion fasoli tycznej. Acta Agroph. 85, 203–208.

Pobierz

Opublikowane
19-03-2009BEATA KRÓL 
Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>