Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ gęstości i terminu siewu na plonowanie kilku odmian pszenicy ozimej w warunkach bezpłużnej uprawy roli

Ryszard WeberAndrzej Biskupski
Abstrakt

Celem badań była analiza zmienności plonu i jego komponentów kilku odmian pszenicy ozimej w zależności od gęstości i terminu siewu. Badania przeprowadzono w latach 2004–2006 w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Jelczu-Laskowicach na glebie kompleksu żytniego dobrego. W warunkach uprawy bezpłużnej analizowano następujące czynniki: Czynnik I – terminy siewu: a) 14–16 września, b) 1–3 października, c) 15–17 października; Czynnik II – gęstości siewu: a) 300 ziaren na 1 m2, b) 450 ziaren na 1 m2; Czynnik III – odmiany pszenicy ozimej: Finezja, Rywalka, Kobiera, Satyna, Bogatka i Zawisza. Siewy wczesne wpłynęły na wyższe plony odmian pszenicy w porównaniu z terminem optymalnym i opóźnionym o dwa tygodnie. Spośród badanych odmian niezależnie od terminu siewu, istotnie wyższym plonowaniem wyróżniała się Satyna. Natomiast znacznie niższym plonami odznaczała się Rywalka. Wyższe plony odmiany Satyna w uprawie uproszczonej w porównaniu z pozostałymi odmianami uwarunkowane były zwiększoną masą i liczbą ziaren z kłosa oraz masą tysiąca ziaren. Opóźnienie siewu o dwa tygodnie wpłynęło na zmniejszenie plonowania odmian Kobiera i Rywalka, natomiast Satyna wykazywała zwiększoną tolerancję na późne siewy.

Słowa kluczowe:

pszenica ozima, odmiany, termin siewu

Anderson W.K., Sharma D.L., Shackley B.J., D’Antuno M.F., 2004. Rainfall, sowing time, soil type and cultivar influence optimum plant population for wheat in Western Australia. Australian J. Agric. Res. 55 (9), 921–930.
Anken T., Irla E., Ammann H., Heusser J., Scherrer C., 1999. Bodenbearbeitung und Bestellung, Winterweizen eignet sich bestes für minimale Bestellverfahren. FAT Berichte – Switzerland, 534, 6–8.
Arvidsson J., Rydberg T., Feiza V., 2000. Early sowing – a system for reduced seedbed prepara-tion in Sweden. Soil Till. Res. 53, 145–155.
Arshad M. A., Franzluebbers A. J., Azooz R. H., 1999. Components of surface soil structure under conventional and notillage in northwestern Canada. Soil Till. Res., 53(1), 41–47.
Dobers E.S., Roth R., Meyer B., Becker K.W., 2004. Leitfaden für die Umsztelung auf Systeme der nicht wendenden Bodenbearbeitung. Ministerium für Landwirtschaft und Raumordnung des Landes Branderburg 1–57.
Dzienia S., Pużyński S., Wereszczaka J., 2003. Reakcja pszenicy ozimej na zmniejszenie intensywności w uprawie roli. J. Research. Appl. Agricult. Eng. – Pr.PIMR, 48 (3) 28–32.
Ellmer F., Peschke H., Köhn W. Chmielewski F. M., Baumecker M., 2000. Tillage and fertilizing effects on sandy soils. Review and selected results of long-term experiments at Humboldt University Berlin. J. Plant Soil Sci., 163, 267–272.
Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft; Ergebnisse Landessortenversuche 1999–2001, 2002. Freistaat Sachsen, 6–168.
Gooding M. J., Pinyosinwat A., Ellis R.H., 2002. Responses of wheat grain yield and quality to seed rate. J. Agric. Sci. 138, 317–331.
Hemmat A., Taki O., 2001. Grain yield of irrigated winter wheat as affected by stubbletillage management and seeding rates in central Iran. Soil Till. Res. 63, (1–2), 57–64.
Lloveras J., Manent J., Viudas J., López A., Santiveri P., 2004. Seeding rate influence on yield and yield components of irrigated winter wheat in a mediterranean climate. Agron. J. 96, 1258–1265.
Morrison J.E. jr, Sanabria J., 2002. One – pass and two-pass spring strip tillage for conservation row-cropping in adhesive clay soils. Trans. ASAE, 45, 5, 1263–1270.
Neumann H. J., 2005. Optimierungsstrategien für den Getreidebau in ökologischen Landbau: System „weite Reihe“ und Direktsaat in ausdauernden Weisklee (Bi-cropping), Disseration zur Erlangung des Doktorgrades der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 3–128.
Podolska G., Mazurek J., 2000a. Reakcja nowych odmian pszenicy ozimej na termin siewu. Biuletyn IHAR, 214, 55–62.
Podolska G., Mazurek J., 2000b. Reakcja nowych rodów pszenicy ozimej na gęstość siewu. Biuletyn IHAR, 214, 63–71.
Podolska G., Stankowski S., 2001. Plonowanie i jakość ziarna pszenicy ozimej w zależności od gęstości siewu i dawki nawożenia azotem. Biuletyn IHAR, 218/219, 127–136.
Podolska G., Sułek A., Stankowski S., 2002. Obsada kłosów – podstawowy parametr plonotwórczy pszenicy ozimej. Acta Sci. Pol. Agricultura 1(2), 5–14.
Rudnicki F., Jaskulski D., Dębowski G., 2001. Reakcje odmian pszenicy jarej na termin siewu i nawożenie azotem w warunkach posusznych. Rocz. Nauk Rol. Ser. A. T. 114, (3–4) 97–108.
Pobierz

Opublikowane
21-03-2008Ryszard Weber 
Andrzej Biskupski Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>