Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Metody doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwami rolnymi

Waldemar Bojar
Abstrakt

Przedstawiono możliwości i ograniczenia stosowania systemów wspomagania decyzji (SWD) w zakresie wyboru maszyn w przedsiębiorstwach rolnych. Zaproponowane rozwiązania klasy metod sztucznej inteligencji pozwalają skuteczniej przygotowywać decyzje zarządzających posługujących się często jeszcze nie najbardziej innowacyjnymi metodami wytwarzania i niedoskonałymi systemami informacyjnymi. Jest to możliwe dzięki zastosowanym procedurom akwizy-cyjnym i weryfikacyjnym bazy wiedzy oraz normatywnych baz danych w opracowanym systemie pn. „Metoda oceny wykorzystania maszyn” (MOWM).

Słowa kluczowe:

systemy wspomagania decyzji, optymalny wybór maszyn, sztuczna inteligencja, baza wiedzy

Bojar W., 2005. Studium wyboru maszyn w gospodarstwach rolniczych w świetle rozwoju systemów wspomagania decyzji. Rozprawy, 114. ATR w Bydgoszczy.
Bojar W., 2006. Unification of the data and the knowledge bases at national and the EU level being a challenge facing agriculture in the knowledge societies. [In:] The Conference Proceedings on Information Technology in Business, Warsaw Agric. Univ., Dep. of Econometrics and Computer Science.
Pawlak J., Wójcicki Z., 2004. Rola postępu technicznego w rozwoju produkcji rolniczej. Post. Nauk Roln. 3, 81–95.
Szeptycki A., Wójcicki Z., 2003. Postęp technologiczny i nakłady energetyczne w rolnictwie. IBMER Warszawa.
Wójcicki Z., 2000. Wyposażenie techniczne i nakłady materiałowo-energetyczne w rozwojowych gospodarstwach rolniczych. IBMER Warszawa.
Wójcicki Z., 2003. Modernizacja rozwojowych gospodarstw rodzinnych. Prace Nauk. AE we Wrocławiu 983, 537, 541, 543.
Pobierz

Opublikowane
21-03-2008Waldemar Bojar Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora