Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Reakcja nawłoci pospolitej (Solidago virgaurea L. ssp. virgaurea) na nawożenie dolistne

Barbara Kołodziej
Abstrakt

W czteroletnim doświadczeniu polowym badano wpływ nawożenia dolistnego 2% Ekolistem, pochodzenia nasion oraz gleby na parametry morfologiczne, plony i skład chemiczny nawłoci. Zastosowane czynniki eksperymentalne w istotny sposób wpłynęły na parametry morfologiczne, plony i skład chemiczny roślin nawłoci. Niezależnie od pozostałych czynników doświadczenia największe plony ziela otrzymano w drugim i trzecim roku uprawy, a w kolejnym roku obserwowano znaczne zmniejszenie potencjału plonowania roślin. Istotnie wyższe plony Soliadaginis Herba, charakteryzujące się najdłuższymi łodygami i kwiatostanami oraz zawartością lejokarpozydu i makroelementów otrzymano na piasku gliniastym mocnym. Jednocześnie najdłuższe pędy i kwiatostany, a także plony surowca o najwyższej zawartości związków aktywnych notowano na poletkach otrzymanych z niełupek zebranych ze stanu naturalnego w pobliżu Puław, zaś najmniejsze z Rabinówki. Podczas czterech kolejnych lat uprawy nawłoci istotnie wyższe plony części nadziemnych roślin (średnio o 8%), charakteryzujące się dłuższymi pędami i kwiatostanami a także większą zawartością lejokarpozydu oraz składników mineralnych stwierdzono na poletkach opryskiwanych Ekolistem.

Słowa kluczowe:

nawłoć pospolita, Solidago virgaurea L., nawożenie dolistne, pochodzenie nasion

Bader G., Lück L., Schenk R., Hirschelmann R., Hiller K., 1998. Leiocarposid – lead structure for the quality assurance of Soliadginis virgaureae herba. Pharmazie, 53, 805–806.

Berbeć S., Andruszczak S., Łusiak J., Sapko A., 2003. The effect of foliar application of Atonik and Ekolist on yields and quality of thyme raw material. Acta Agrophysica, 85, 305–311.

Blumethal M., Busse W.R., Goldberg A., 1998. The complete German Commision E monographs. American Botanical Council, Austin and Integrative Medicine Communications, Boston.

Bohr Ch., Plescher A., 1997. Empfehlungen für den Anbau von Echler Goldrute (Solidago virgaurea L.) in Thüringen. Drogenreport, 10 (18), 24–27.

Bohr Ch., Plescher A., 1999. Optimation of the cultivation parameters of golden rod (Solidago virgaurea L.) relating to the yield of active compounds. Drogenreport 9 (14), 28.

Galambosi B., Honkala Y., Jokela K., 1993. Production potential of wild and cultivated goldenrod (Solidago virgaurea L.) populations in Finland. Acta Hort. 344, 249–255.

Gruszczyk M., Kiełtyka A., 2005. Yields and raw material quality of Hypericum perforatum L. and Solidago virga aurea L. from one-year and two-year plantations. Herba Pol. 51(1/2), 5–9.

Hiller K., Bader G., 1996. Goldruten-Kraut. Die Gattung Solidago – eine pharmazeutische Bewertung. Portrait einer Arzeneipflanze. Z. Phytoterapie, Hippokrates GmbH Stuttgart, 17, 123-130.

Kalemba D., 1992. Phenolic acids in four Solidago species. Pharmazie 47, 471–472.

Kalemba D., 1998. Constituents of the essentials oil of Solidago virgaurea L. Flavour Fragm. J. 13, 373–376.

Kołodziej B., 2002. The effect of soil material and nitrogen fertilisation on growth and development of goldenrod (Solidago virgaurea L.). Fol. Hort. 14/1, 187–193.

Kołodziej B., 2007. The effect of NPK fertilisation on goldenrod (Solidago virgaurea L. ssp.virgaurea) yields and quality parameters. Herba Pol. 53(3), 129–134.

Kołota E., Osińska M., 1994. Suitability of Ekolist for foliar fertilization in field production of vegetables. Biul. Warzyw. 65, 49–65.

Kucharski W., Mordalski R., 2006. Optimalisation of nitrogen fertilization in goldenrod (Solidago virgaurea L.) cultivation for raw material. Herba Pol. 52 (3), 119.

Lück L., Schenk R., Weber K., Bader G., Abel G., 2000. Wildherkünfte von Solidago virgaurea L. – Erträge und Variabilität morphologischer und phytochemische Merkmale. Z. Arzn. Gew. Pfl. 1, 20–27.

Magdziak R., Kołodziej B., 2007. The effect of foliar fertilization on yield and quality of American ginseng roots (Panax quinquefolium L.). Herba Pol. 53(3), 98–103.

Melzig M., 2004. Echtes Goldrutenkraut – ein Klassiker in der urologischen Phytoterapie. Wien Med. Wochenschr. 154 (21–22), 523–527.

Yarnell E., 2002. Botanical medicines for the urinary tract. Word J. Urol. 20, 285–293.


Opublikowane
22-12-2008Barbara Kołodziej Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora