Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Analiza struktur organizacji i działalności niektórych stowarzyszeń agroturystycznych w Polsce

Jan Zuba

Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu Wydziału Rolniczego, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20–950 Lublin, Poland

Romuald Domański

Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa


Abstrakt

The aim of the work was system analysis of organization and activity of the essential elements concerning 41 agro-tourist associations in Poland within 2001–2003. The survey was done with the help of inquiry questionnaire. The survey results allowed to create value system of coefficients describing chosen elements of analyzed associations’ organization and activity. The above coefficients described such criteria like: quantity, structure, place, time, relation, level, possession and experience. The results of the survey allowed to estimate both weaknesses and strengths of associations’ organization and activity. The survey shows the great degree of differentiation of organization elements of  both associations as well as services scope and quantity. The number of associations’ members grew about 16.8% but dynamics of agro-tourist households membership was 21.4%. The dynamics of rendered services was 88.5%. Associations which rendered services assessed the quality of services high. Among 25 kinds of services – 84% gained 4.0 note and often the note was higher. The trends of the organization and activity show their essential significance for the development agro-tourism.

Słowa kluczowe:

agrotouristic associations, organization, integration, activity, services, effects, structures

Hełdak M. 2002. Identyfikacja i ocena uwarunkowań rozwoju agroturystyki na Dolnym Śląsku.

ACTA Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 1 /1 –2/, 33 – 65.

Łapińska A., Olejarz A., Wróblewski J. 2003. Wybrane czynniki wpływające na jakość oferty turystycznej na wsi województwa Warmińsko-Mazurskiego. Prace Naukowe AE we Wrocławiu 983, 1, 516 –523.

Strzembicki L. 2003. Instytucjonalne aspekty zarządzania turystyką w Polsce. Podstawowe problemy i tendencje. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 90, 19 –31.

Tyran E. 2003. Jako w turystyce wiejskiej jako warunek sukcesu. Prace Naukowe AE we Wrocławiu 983, 2, 455 – 460.

Pobierz

Opublikowane
22-12-2006Jan Zuba 
Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu Wydziału Rolniczego, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20–950 Lublin, Poland
Romuald Domański 
Fundacja Wspomagania Wsi, WarszawaLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora