Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Dynamika zachwaszczenia łanu owsa nieoplewionego w warunkach zróżnicowanych systemów uprawy roli

Stanisław Deryło

Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland

Kazimierz Szymankiewicz

Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland

Ryszard Pisarski

Instytut żywienia Zwierząt, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland


Abstrakt

The strict field experiment was conducted at The Experimental Station in Czeslawice, a part of the Aricultural University in Lublin in the years 2000–2002.The experiment was set up on podzolic soil formed from loess, a good wheat complex. The research focused on the infestation of a naked oats canopy at the following developmental stages: propagation, shooting and grain wax maturity cultivated under various systems of soil tillage. In the studied soil tillage systems, the short-lived species proved to dominate, including Capsella bursa-pastoris, Galinsoga parviflora, Chenopodium album, Apera spica-venti, Matricaria maritima ssp. indora, Gnaphalium uliginosum, Viola arvensis and Myosotis arvensis. They constituted from 74.3% to 55,1% of the total weed number. The least dynamics of weeds inhabiting the naked oats canopies was recorded at the grain wax maturity stage. The chemical treatment of the oats canopies over the shooting stage appeared to be most efficient for weed reduction. The highest weed biomass in an oats canopy was reported in the objects with simplified soil tillage and direct sowing. The applied treatment measures did not affect the development of weed biomass significantly.

Słowa kluczowe:

infestation dynamics, naked oats, treatment, soil tillage system

Pobierz

Opublikowane
27-12-2006Stanisław Deryło 
Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
Kazimierz Szymankiewicz 
Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
Ryszard Pisarski 
Instytut żywienia Zwierząt, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora