Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Effect of differentiated fertilization on the content of soil organic carbon in the conditions of long-term fertilization experiment

Beata Rutkowska

Department of Agricultural Chemistry, Faculty of Agriculture, Warsaw Agricultural University Nowoursynowska 159, 02-776 Warsaw, Poland

Wiesław Szulc

Department of Agricultural Chemistry, Faculty of Agriculture, Warsaw Agricultural University Nowoursynowska 159, 02-776 Warsaw, Poland

Jan Łabętowicz

Department of Agricultural Chemistry, Faculty of Agriculture, Warsaw Agricultural University Nowoursynowska 159, 02-776 Warsaw, PolandAbstrakt

On the basis of two long-term fertilization experiments performed on the SGGW experimental field at Łyczyn, the effect of particular fertilizer components (N, P, K, Ca) and manure as well as the application of the increasing doses of mineral fertilizers (0, 2 NPK, 3 NPK, 4 NPK) on the accumulation of organic carbon in the soil was studied. Long-term differentiated fertilization significantly modified the content of organic carbon in the soil. In the light soil, which was the subject of the study, the accumulation of organic carbon depended mainly on the application of manure. The content of organic carbon in the soil on the object fertilized with manure was about 33% higher as compared to the object fertilized with mineral fertilizers exclusively. Out of the main fertilizer components (N, P, K), the positive effect on the organic matter content in the soil was observed in the case of nitrogen fertilization and liming. On the objects fertilized with mineral fertilizers and liming the content of organic carbon in the soil increased about 7% in relation to the initial organic C content in the soil prior to the experiment. On the other hand, no effect of phosphorus and potassium fertilization on the soil organic carbon content was observed. An advantageous effect of liming on the content of organic carbon in the soil was marked mainly on the treatments fertilized with mineral fertilizers together with manure. On the limed treatments the level of the organic carbon content in the soil was about 7% higher as compared with the nonlimed, highly acidified objects. Independently of the NPK dose the exclusive mineral fertilization does not affect the content of organic carbon in the soil. The application of the growing doses of mineral fertilizers (NPK) together with manure resulted in a systematic increase of the organic carbon content in the soil.

Słowa kluczowe:

organic matter, soil, mineral fertilization, organic fertilization

Bauer A., Black A.L. 1994. Quantification of the effect of soil organic matter content on soil productivity. Soil Sci. Soc. Am. J. 58, 185–193.

Chander K., Goyal S., Mundra M.C., Kapoor K.K. 1997. Organic matter, microbial biomass and enzyme activity of soils under different crop rotations in the tropics. Biol. Fertil. Soils. 24, 306–310.

Gregorich E.G., Ellert B.H., Drury C.F., Liang B.C. 1996. Fertilization effects on soil organic matter turnover and corn residue C storage. Soil Sci. Soc. Am. J. 60, 472–476.

Havlin J.L., Kissel D.E., Maddux L.D., Claassen M.M., Long J.H. 1990. Crop rotation and tillage effects on soil organic carbon and nitrogen. Soil Sci. Soc. Am. J. 54, 448–452.

Jakubus M., Czekała J., Gładysiak S. 1999. Quantity and quality of humus compounds and sulphur fractions in soil under conditions of long-term differentiated soil reaction and potato monoculture. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 465, 311–318.

Jenkinson D.S. 1991. The Rothamsted long-term experiments: are they still of use? Agron. J. 83, 2–10.

Kanchikerimath M., Singh D. 2001. Soil organic matter and biological properties after 26 years of maize – wheat – cowpea cropping as affected by manure and fertilization in a Cambisol in semiarid region of India. Agric. Ecosyst. Environ. 86, 155–162.

Lass J.N., Amato M., Li-Kai Z., Schultz J.E. 1994. Differential effects of rotation, plant residue and nitrogen fertilizer on microbial biomass and organic matter in Australian alfisol. Soil Biol. Biochem. 26, 821–831.

Mercik S., Stepien W., Figat E. 1995. The carbon and nitrogen dynamic process in the soil and the fate of N applied to soil with mineral and organic fertilizers in the long-term static experiments. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol, 421a, 277–283. (in Polish)

Raun W.R, Johnson G.V., Phillips S.B., Westerman R.L. 1998. Effect of long-term N fertilization on soil organic C and total N in continuous wheat under conventional tillage in Oklahoma. Soil Till. Res. 47, 323–330.

Salinas-Garcia J.R., Hons F.M., Matocha J.E. 1997. Long-term effects of tillage and fertilization on soil organic matter dynamics. Soil Sci. Soc. Am. J. 61,152–159.

Stevenson F.J. 1982. Humus chemistry. Genesis, composition, reactions. John Wiley and Sons, pp. 287.


Opublikowane
23-03-2004Beata Rutkowska 
Department of Agricultural Chemistry, Faculty of Agriculture, Warsaw Agricultural University Nowoursynowska 159, 02-776 Warsaw, Poland
Wiesław Szulc 
Department of Agricultural Chemistry, Faculty of Agriculture, Warsaw Agricultural University Nowoursynowska 159, 02-776 Warsaw, Poland
Jan Łabętowicz 
Department of Agricultural Chemistry, Faculty of Agriculture, Warsaw Agricultural University Nowoursynowska 159, 02-776 Warsaw, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.