Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Efektywność biopreparatów w konwencjonalnym i ekologicznym systemie uprawy rumianku pospolitego (Chamomilla recutita L. Rausch)

CEZARY A. KWIATKOWSKI

Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

ALENA YAKIMOVICH

Instytut Ochrony Roślin w Priłukach, Dystrykt Mińsk, Mira 2, 223011 Białoruś

BARBARA KOŁODZIEJ

Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

ELŻBIETA HARASIM

Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


Abstrakt

W latach 2014–2016 w warunkach klimatyczno-glebowych środkowej Lubelszczyzny przeprowadzono doświadczenie polowe, którego celem było określenie wpływu systemów uprawy (konwencjonalnego i ekologicznego) oraz trzech biopreparatów aplikowanych dolistnie (Herbagreen Basic, Bio-algeen, EM Farming) na plonowanie i jakość surowca rumianku pospolitego. Oznaczono wysokość roślin, liczbę kwiatostanów na roślinie, ogólny plon surowca oraz zawartość w surowcu olejku eterycznego i flawonoidów. Udowodniono, że tradycyjna (system konwencjonalny) uprawa rumianku wpływała na poprawę cech biometrycznych i zwiększenie produkcyjności rośliny, jak również stymulowała poprawę cech jakościowych w porównaniu z uprawą ekologiczną. Biopreparaty miały niewielki wpływ na analizowane cechy. Tendencję korzystnego działania na formowanie ilościowych i jakościowych cech rumianku pospolitego zaobserwowano w przypadku stymulatora wzrostu Bio-algeen. Nawóz dolistny Herbagreen Basic, a zwłaszcza efektywne mikroorganizmy (EM Farming) miały neutralny bądź negatywny wpływ na analizowane parametry rumianku pospolitego.

Słowa kluczowe:

plonowanie rumianku, olejek eteryczny, flawonoidy, system uprawy, Herbagreen Basic, Bio-algeen, EM Farming

Pobierz

Opublikowane
24-04-2017CEZARY A. KWIATKOWSKI 
Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
ALENA YAKIMOVICH 
Instytut Ochrony Roślin w Priłukach, Dystrykt Mińsk, Mira 2, 223011 Białoruś
BARBARA KOŁODZIEJ 
Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
ELŻBIETA HARASIM 
Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>