Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ preparatów biologicznych na plonowanie, zachwaszczenie i jakość ziarna pszenicy orkisz

SYLWIA CHOJNACKA

Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
https://orcid.org/0000-0003-1068-359X

MAŁGORZATA HALINIARZ

Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
https://orcid.org/0000-0001-7363-9452


Abstrakt

Doświadczenie polowe przeprowadzone w Gospodarstwie Doświadczalnym w Czesławicach miało na celu ocenę wpływu preparatów biologicznych w różnych kombinacjach na plon, zachwaszczenie i jakość ziarna jarej pszenicy orkisz odmiany ‘Wirtas’. Uwzględniono pojedyncze oraz podwójne zabiegi opryskiwania preparatami Herbagreen Basic, Bio-algeen S90 i Asahi SL, a także obiekt kontrolny oraz obiekt z pełną ochroną chemiczną. Eksperyment wykazał brak istotnego wpływu biostymulatorów na plonowanie, parametry zachwaszczenia oraz zawartość potasu i wapnia w ziarnie pszenicy orkisz, natomiast zawartość magnezu i sodu była istotnie wyższa w obiektach traktowanych biostymulatorami w porównaniu z obiektami, na których nie stosowano biologicznych preparatów. Zastosowanie chemicznej ochrony łanu spowodowało istotne ograniczenie liczby i suchej masy chwastów w stosunku do obiektu kontrolnego, ale nie miało wpływu na plon ziarna. Herbagreen Basic, Bio-algeen S90 i Asahi SL mogą być polecane do stosowania w uprawie pszenicy orkisz, ponieważ produktywność roślin orkiszu na obiektach, na których stosowano biopreparaty, i na obiektach z pełną ochroną łanu była zbliżona.

Słowa kluczowe:

pszenica orkisz, orkisz jary, preparat biologiczny, zachwaszczenie, jakość ziarna

Calvo P., Nelson L., Kloepper J.W., 2014. Agricultural uses of plant biostimulants. Plant Soil. 383(1–2), 3–41. https://doi.org/10.1007/s11104-014-2131-8

Celiktopuz E., Kapur B., Sarıdas M.A., Kargı S.P., 2020. Response of strawberry fruit and leaf nutrient concentrations to the application of irrigation levels and a biostimulant. J. Plant Nutr. 1–13. https://doi.org/10.1080/01904167.2020.1806310

Chen Q., Li Z., Qu Z., Zhou H., Qi Y., Liu Z., Zhang M., 2020. Maize yield and root morphological characteristics affected by controlled-release diammonium phosphate and Paecilomyces variotii extracts. Field Crops Res. 255, 107862. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2020.107862

Filipek-Mazur B., Pużyńska K., Tabak M., Pużyński S., 2020. Enzymatic activity of soil under spelt grown in an organic farming system in Poland’s temperate climate. Agronomy 10(7), 930. https://doi.org/10.3390/agronomy10070930

Haliniarz M., Gawęda D., Nowakowicz-Dębek B., Najda A., Chojnacka S., Łukasz J., Wlazło Ł., Różańska-Boczula M., 2020. Evaluation of the weed infestation, grain health, and productivity parameters of two spelt wheat cultivars depending on crop protection intensification and seeding densities. Agriculture 10, 229. https://doi.org/10.3390/agriculture10060229

Janas R., 2009. Możliwości wykorzystania efektywnych mikroorganizmów w ekologicznych systemach produkcji roślin uprawnych. Probl. Inż. Rol. 3, 111–119.

Jardin P. du, 2012. The science of plant biostimulants – a bibliographic analysis. Contract 30-CE0455515/00-96, ad hoc. Study on biostimulants products. http://hdl.handle.net/2268/169257 [dostęp: 09.09.2020].

Jia C.H., Yu X.J., Zhang M., Liu Z.G., Zou P., Ma J., Xu Y.C., 2019. Application of melatonin enhanced tolerance to high temperature stress in cherry radish (Raphanus sativus L. var. radculus pers). J. Plant Growth Regul. 39, 631–640. https://doi.org/10.1007/s00344-019-10006-1

Kwiatkowski C.A., Haliniarz M., Kołodziej B., Harasim E., Tomczyńska-Mleko M., 2015. Content of some chemical components in carrot (Daucus carota L.) roots depending on growth stimulators and stubble crops. J. Elementol. 20(4), 933–943. https://doi.org/10.5601/jelem.2014.19.4.812

Kwiatkowski C.A., Kołodziej B., Woźniak A., 2013. Yield and quality parameters of carrot (Daucus carrota L.) roots depending on growth stimulators and stubble crops. Acta Sci. Pol., Hort. Cult. 12(5), 55–68.

Kwiatkowski C.A., Yakimovich A., Kołodziej B., Harasim E., 2017. Efektywność biopreparatów w konwencjonalnym i ekologicznym systemie uprawy rumianku pospolitego (Chamomilla recutita L. Rausch). Ann. UMCS, sec. E., Agricultura 72(1), 89–102. https://doi.org/10.24326/as.2017.1.7

Lamparski R., Kotwica K., Jaskulski D., Piekarczyk M., Wawrzyniak M., 2013. Wpływ stosowania biopreparatów w uprawie pszenicy ozimej na liczebność fitofagicznej entomofauny. Fragm. Agron. 30(3), 108–114.

Łozowicka B., Konecki R., Iwaniuk P., Drągowski W., Rusiłowska J., Pietraszko A., Snarska K., 2019. Wpływ biostymulatora i ochrony herbicydowej na zachwaszczenie oraz parametry ilościowe i jakościowe plonu pszenicy jarej. Prog. Plant Prot. 59(4), 258–264. https://doi.org/10.14199/ppp-2019-034

Maciejewski T., Szukała J., Jarosz A., 2007. Wpływ biostymulatora Asahi SL i Atonik SL na cechy jakościowe bulw ziemniaków. J. Res. Appl. Agric. Eng. 52(3), 109–112.

Magistrali A., Vavera R., Janovska D., Rempelos L., Cakmak I., Leifert C., Grausgrubere H., Butlera G., Wilkinson A., Bilsborrow P., 2020. Evaluating the effect of agronomic management practices on the performance of differing spelt (Triticum spelta) cultivars in contrasting environments. Field Crops Res. 255, 107869. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2020.107869

Michalski T., Duhr E., 2009. Wpływ zaprawiania biostymulatorem Biochikol 020 PC na rozwój i plonowanie dwóch odmian pszenicy jarej. J. Res. Appl. Agric. Eng. 54(4), 20–25.

Michalski T., Horoszkiewicz-Janka J., 2005. Wpływ bioregulatora Asahi SL na zdrowotność i plonowanie jęczmienia jarego i pszenicy jarej. Prog. Plant Prot. 45(2), 910–913.

Moraes E.R. de, Camargo R. de, Lana R.M.Q., Madeiros M.H., Menezes F.G., Giorgenon E.P., 2020. Yield and biometry of fertilized sugar cane with organomineral fertilizer of sewage sludge and biostimulant. Biosci. J. 36(5), 1564–1576. https://doi.org/10.14393/BJ-v36n5a2020-42189

Navarro-León E., López-Moreno F.J., Rios J.J., Blasco B., Ruiz J.M., 2020. Assaying the use of sodium thiosulphate as a biostimulant and its effect on cadmium accumulation and tolerance in Brassica oleracea plants. Ecotoxicol. Environ. Saf. 200, 110760. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2020.110760

Piskier T., 2006. Reakcja pszenicy jarej na stosowanie biostymulatorów i absorbentów glebowych. J. Res. Appl. Agric. Eng. 51(2), 136–138.

Ricci M., Tilbury L., Daridon B., Sukalac K., 2019. General principles to justify plant biostimulant claims. Front. Plant Sci. 10, 494. https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00494

Stępień A., Wojtkowiak K., Skłodowski M., Pietrusewicz M., 2017. Wpływ dolistnego nawożenia Cu, Zn i Mn na wskaźniki jakościowe ziarna i elementy plonowania pszenicy ozimej orkisz (Triticum aestivum ssp. spelta L.). Fragm. Agron. 34(3), 97–108.

Szczepanek M., Wilczewski E., Siwik-Ziomek A., 2017. Effect of a biostimulant on the accumulation of Mg in winter oilseed rape under different mineral fertilization doses. J. Elementol. 22(4), 1375–1385. https://doi.org/10.5601/jelem.2017.22.1.1317

Woropaj-Janczak M., Andrzejewska J., Skinder Z., 2011. Reaction of German chamomile (Chamomilla recutita L. Rauschert) cultivars to biostimulants and foliar fertilisation. Herba Pol. 57(1), 16–26.

Zarzecka K., Mystkowska I., Gugała M., Dołęga H., 2019. Content and uptake of selected macroelements with the yield of potato tubers depending on herbicides and biostimulants. J. Elementol. 24(1), 165–179. https://doi.org/10.5601/jelem.2017.22.3.1519

Pobierz

Opublikowane
12-11-2020SYLWIA CHOJNACKA 
Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin https://orcid.org/0000-0003-1068-359X
MAŁGORZATA HALINIARZ 
Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin https://orcid.org/0000-0001-7363-9452Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>