Efektywność produkcyjna i ekonomiczna w uprawie truskawki (Fragaria × ananassa Duch.) w zależności od metody produkcji


Abstrakt

The aim of the research was to evaluate the production and economic efficiency of the cultivation of three strawberry varieties depending on the two cultivation methods used (organic and conventional). The research was conducted in 2018–2020 in eight horticultural farms cultivating strawberries for processing purposes in the Podkarpackie Voivodeship. The analysis of the production efficiency was based on the obtained levels of yields, while the analysis of the economic efficiency was carried out using selected measures, i.e. the production value, direct surplus, net income and the production profitability index. The research revealed that, generally higher yields in the analysed farms were obtained on plantations managed using the organic method than on those based on the conventional one. Moreover, irrespective of the production method, the highest yields were obtained in the first year and the lowest in the last year of harvests. Also irrespective of the production method, higher yields were obtained from the cultivation of the Dipred variety compared to the other varieties. The overall production costs, due to a significant share of labour and plant protection costs, were higher in the organic farms than in the conventional ones. In addition, the economic efficiency of organic crops was higher than or comparable to conventional ones, which was mainly influenced by higher fruit sales prices and higher yields.


Słowa kluczowe

strawberry; yield; production efficiency; economic effectiveness

Bacchella R., Testoni A., Lo Scalzo R., 2008. Influence of genetic and environmental factors on chemical profile and antioxidant potential of commercial strawberry (Fragaria × ananassa, Duchesne). Electron. J. Environ. Agric. Food Chem. 7(4), 3156–3167.
Brzozowski P., Zmarlicki K., 2012. Economics of the 2009–2012 organic apple, strawberry, and sour cherry production in Poland. J. Fruit Ornam. Plant Res. 20(2), 63–70. https://doi.org/10.2478/v10290-012-0016-6
Brzozowski P., Zmarlicki K., 2015. Zmiany kosztów jednostkowych produkcji ekologicznej truska-wek w latach 2009–2013. Rocz. Nauk. SERiA, 117(1), 9–13.
Bujdei A., Ciceoi R., Stănică F., 2018. The behaviour of Roxana and Clary strawberries varieties in organic farming system. J. Hortic. For. Biotechnol., 22(4), 130–135.
Ceglie F.G., Amodio M.L., Colelli G., 2016. Effect of organic production systems on quality and postharvest performance of horticultural produce. Horticulture, 2(2), 4. http://dx.doi.org/10.3390/horticulturae2020004
Conti S., Villari G., Faugno S., Melchionna G., Somma S., Caruso G., 2014. Effects of organic vs. conventional farming system on yield and quality of strawberry grown as an annual or biennial crop in southern Italy. Sci. Hort. 180, 63–71. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2014.10.015
Diel M.I., Schmidt D., Olivoto T., Altissimo C.S., Pretto M.M., Pinheiro M.V.M., de Souza V.Q., Caron B.O., Stolzle J., 2016. Efficiency of water use for strawberries cultivated in different semi-hydroponic substrates. Aust. J. Basic Appl. Sci. 10(8), 31–37.
Gecer M.K., Eyduran E., Yilmaz H., 2013. The effect of different applications on fruit yield characteristics of strawberries cultivated under van ecological condition. J. Anim. Plant Sci. 23(5), 1431–1435.
Giovannini D., Brandi F., Lanteri A.P., Lazzeri L., Maltoni M.L., Matteo R., Minuto A., Sbrighi P., Stagno F., Baruzzi G., 2021. Non-chemical soil fumigation for sustainable strawberry produc-tion in Southern Italy. Agronomy 11, 1678. https://doi.org/10.3390/agronomy11081678
Gołębiewska B., Sobczak N., 2012. Kierunki wykorzystania i opłacalność produkcji truskawek. Zesz. Nauk. Szk. Gł. Gospod. Wiej. Warsz., Ekon. Organ. Gospod. Żywn. 98, 109–122.
https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL [access: 25.11.2021].
https://www.nbp.pl/ [access: 26.11.2021].
Kahu K., Klaas L., Kikas A., 2010. Effect of cultivars and different growing technologies on strawberry yield and fruit quality. Agron. Res. 8, 589–594.
Komorowska D., 2011a. Porównanie gospodarstw ekologicznych z gospodarstwami konwencjonalnymi w obrębie grup obszarowych. Prace Nauk. UE we Wrocławiu 166, 312–322.
Komorowska D., 2011b. Wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw ekologicznych na tle konwencjonalnych. Wieś Roln. 1(150), 124–133.
Kraciński P., 2014. Zbiory i rozdysponowanie produkcji truskawek, malin i porzeczek w Polsce w latach 2001–2012. Rocz. Nauk. Ekonom. Rol. Rozw. Obsz. Wiej. 101(2), 132–140.
Krause J., Machek O., 2018. A comparative analysis of organic and conventional farmers in the Czech Republic. Agric. Econ. – Czech, 64, 1–8. https://doi.org/10.17221/161/2016-AGRICECON
Martínez-Ferri E., Ariza M.T., Domínguez P., Medina J.J., Miranda L., Muriel J.L., Montesinos P., Rodríguez-Díaz J.A., Soria C., 2014. Cropping strawberry for improving productivity and en-vironmental sustainability. Strawberries, Nova Science Publishers, Spain. 2–3.
Martins de Lima J., Welter P.D., Soares dos Santos M.F., Wanda W., Costa B.M., Fagherazzi A.F., Nerbass F.R., Kretzschmar A.A., Rufato L., Baruzzi G., 2021. Planting density interferes with strawberry production efficiency in Southern Brazil. Agronomy 9(3), 408. https://doi.org/10.20944/preprints202012.0571.v1
Nachtman G., 2015. Farms combining organic and conventional production methods at the background of organic farms. Probl. Agric. Econ. 344(3), 128–146.
Paszko D., 2006. Wybrane problemy rachunku ekonomicznego na przykładzie specjalistycznych gospodarstw sadowniczych województwa lubelskiego. Zesz. Nauk. Inst. Sadow. Kwiac. Skiern. 14, 96–106.
Paszko D., 2018. Uprawa truskawek w różnych systemach. Co najbardziej się opłaca? VIII Materiały konferencyjne – Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2018, 17. Oficyna Wydawnicza Oikos, Warszawa.
Reganold J.P., Andrews P.K., Reeve J.R., Carpenter-Boggs L., Schadt C.W., Alldredge J.R., Ross C.F., Davies N.M., Zhou J., 2010. Fruit and soil quality of organic and conventional strawberry agroecosystems. PLoS ONE 5(9), 10. https://doi.org/10.1371/annotation/1eefd0a4-77af-4f48-98c3-2c5696ca9e7a
Rembiałkowska E., 2007. Quality of plant products from organic agriculture. J. Sci. Food Agric. 87, 2757–2762. https://doi.org/10.1002/jsfa.3000
Roussos P.A., Denaxa N.K., Damvakaris T., 2009. Strawberry fruit quality attributes after applica-tion of growth stimulating compounds. Scientia Hortic. 119, 138–146. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2008.07.021
Rysin O., McWhirt A., Fernandez G., Louws F. J. Schroeder-Moreno M., 2015. Economic viability and environmental impact assessment of three different strawberry production systems in the southeastern United States. HortTechnology 25(4), 585–594. https://doi.org/10.21273/HORTTECH.25.4.585
Seufert V., Ramankutt N., Foley A.J., 2012. Comparing the yields of organic and conventional agriculture. Nature 485, 229–232. http://dx.doi.org/10.1038/nature11069
Trajer M., Krzyżanowska K., 2017. Rolnictwo ekologiczne w Polsce i perspektywy jego rozwoju w kontekście PROW 2014–2020. Tur. Rozw. Reg. 8, 115–126. https://doi.org/10.22630/TIRR.2017.8.24
Vittori L.D., Mazzoni L., Battino M., Mezzetti B., 2018. Pre-harvest factors influencing the quality of berries. Sci. Hortic. 233, 310–322. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.01.058
Wróblewska W., Pawlak J., Paszko D., 2020. The influence of factors on the yields of two raspber-ry varieties (Rubus idaeus L.) and the economic results. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 19(5), 63–70. https://doi.org/10.24326/asphc.2020.5.7
Zmarlicki K., Brzozowski P., 2020. Perspektywy, szanse i zagrożenia dla produkcji truskawek, jagody kamczackiej i aronii. Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice. 3–7.

Opublikowane : 2022-04-26


Pawlak, J., Wróblewska, W., & Paszko, D. (2022). Efektywność produkcyjna i ekonomiczna w uprawie truskawki (Fragaria × ananassa Duch.) w zależności od metody produkcji. Agronomy Science, 77(1), 15-26. https://doi.org/10.24326/as.2022.1.2

Joanna Pawlak 
Department of Management and Marketing, Faculty of Agrobioengineering, University of Life Sciences in Lublin, B. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin, Poland  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1670-5043
Wioletta Wróblewska  wioletta.wroblewska@up.lublin.pl
Department of Management and Marketing, University of Life Sciences in Lublin  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8454-9118
Dariusz Paszko 
Department of Management and Marketing, University of Life Sciences in Lublin  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2140-5029




Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.