Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ dolistnego stosowania biostymulatorów na cechy morfologiczne rozety liściowej roślin rzepaku ozimego

Anna Sikorska

Department of Agriculture, Vocational State School of Ignacy Mościcki in Ciechanów, ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Poland
https://orcid.org/0000-0003-4465-1609

Marek Gugała

Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
https://orcid.org/0000-0001-5048-3432

Krystyna Zarzecka

Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
https://orcid.org/0000-0002-7792-6448

Łukasz Domański

Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland


Abstrakt

Badania własne zrealizowano w latach 2013-2016 w Rolniczej Stacji Doświadczalnej - Zawady (52o03'N i 22o33'E) należącej do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, w Polsce. Doświadczenia polowe realizowano w układzie split-plot w trzech powtórzeniach. Badanymi czynnikami były I. trzy odmiany rzepaku ozimego: Poznaniak (morfotyp populacyjny), Konkret (mieszańcowy zrestorowany o tradycyjnym typie wzrostu PX104 (mieszańcowy zrestorowany o półkarłowym typie wzrostu), II. cztery rodzaje biostymulatorów: 1. wariant kontrolny - bez stosowania biostymulatorów, 2. biostymulator zawierający tytan (Tytanit®), 3. biostymulator zawierający orto-nitrofenol sodu, para-nitrofenol sodu, 5-nitroguajakol sodu (Asahi®SL), 4. biostymulator zawierający krzem, tlenek potasu, bor, cynk (Silvit®). Celem badań była ocena wpływu biostymulatorów zawierających różne substancję czynne na cechy morfologiczne rozety liściowej (liczba liści rozetowych, długość korzenia palowego, wysokość wyniesienia stożka wzrostu) oraz na świeżą i suchą masę części nadziemnej rozety oraz systemu korzeniowego morfotypów rzepaku ozimego o tradycyjnym i półkarłowym typie wzrostu w zmieniających się warunkach klimatycznych. Czynnik genetyczny istotnie wpływał na cechy morfologiczne roślin oznaczone jesienią przez zahamowaniem wegetacji. Odmiana populacyjna Poznaniak w porównaniu z mieszańcami zrestorowanymi wykształcała więcej liści rozetowych, miała większą długość korzenia palowego oraz świeżą i suchą masę rozety i systemu korzeniowego. Zastosowane biostymulatory wpływały istotnie na parametry roślin oznaczone jesienią przed zahamowaniem wegetacji. Po zastosowaniu biostymulatora zawijającego substancję czynna w postaci o-nitrofenol sodu, para-nitrofenol sodu oraz 5-nitroguajakol sodu otrzymano istotnie większą wartość badanych cech w porównaniu do wariantu kontrolnego. Niezależnie od rodzaju zastosowanego biostymulatora wysokość wyniesienia stożka wzrostu była jednakowa jak na obiekcie kontrolnym. Najkorzystniejsze parametry rozeta liściowa uzyskała w pierwszym i drugim okresie letnio-jesiennej wegetacji i zimowego spoczynku, zaś w warunkach skrajnej suszy podczas siewów oraz dość suchym okresie wschodów uzyskano jej najsłabsze cechy.

Słowa kluczowe:

morphotypes, Brassica napus L., bioregulators, active substances, number of leaves in the rosette

Aisha H.A., Shafeek M.R., Mahmoud R., Asmaa R., El- Desuki M., 2014. Effect of various levels of organic fertilizer and humic acid on the growth and roots quality of turnip plants (Brassica rapa). Curr. Sci. Int. 3(1), 7–14.

Albayrak S., Camas N., 2005. Effects of different levels and application times of humic acid on root and leaf yield components of forage turnip (Brassica rapa L.). J. Agron. 4(2), 130–133. https://doi.org/10.3923/ja.2005.130.133 DOI: https://doi.org/10.3923/ja.2005.130.133

Babuška P., 2004. Asahi kompendium wiedzy. ASAHI Chemical, Japonia, 1–30.

Diepenbrock W., 2000. Yield analysis of winter oilseed rape (Brassica napus L.) – a review. Field Crops Res. 67, 35–49. DOI: https://doi.org/10.1016/S0378-4290(00)00082-4

FAO, 2014. World reference base for soil resources. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports, 106, FAO, Rome, https://www.fao.org/3/i3794en/I3794en.pdf [access: 5.01.2022].

Gawrońska H., Przybysz A., Szalacha E., Słowiński A., 2008. Physiological and molecular mode of action of Asahi SL biostimulator under optimal and stress conditions. Series: Biostimulators in modern agriculture, General aspects. Wieś Jutra, Warsaw, 54–76.

Gugała M., Sikorska A., Zarzecka K., Kapela K., Mystkowska M., 2017. The effect of sowing method and biostimulators on autumn development and overwintering of winter rape. Acta Sci. Pol., Agric. 16(3), 111–120. https://doi.org/10.37660/aspagr.2017.16.3.1

Jankowski K.J., Budzyński W., 2007. Reakcja różnych form hodowlanych rzepaku ozimego na termin i gęstość siewu. Cz. I. Jesienny wzrost i rozwój oraz przezimowanie roślin [Reaction of various winter rape cultivation forms to date and sowing density I. Autumn growth and development and wintering of plants]. Rośl. Oleiste, 28(2), 177–194 [in Polish].

Kocira A., Kocira S., Stryjecka M., 2015. Effect of Asahi SL application on common bean yield. Agric. Agric. Sci. Proc. 7, 103–107. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2015.12.045

Kotecki A., Malarz W., Kozak M., Pogorzelec A., 2007. Wpływ rozmieszczenia roślin w łanie na rozwój i plonowanie mieszańcowych i populacyjnych odmian rzepaku. Część I. Morfologia roślin i plony nasion [The effect of plants’ location in a canopy on the growth and yield of rape hybrids and population cultivars. Part I. Plant morphology and seed yields]. Zesz. Nauk. Uniw. Przyr. Wroc., Rol. 90(553), 7–39 [in Polish].

Malarz W., Kozak M., Kotecki A., 2006. The effect of plant density in the field on yield quantity and quality of three winter rape cultivars. Rośl. Oleiste, 27(1), 299–310.

Paradikovic N., Vinkovic T., Vrcek Zuntar I., Bojic M., Medic Saric M., 2011. Effect of natural biostimulants on yield and nutritional quality: an example of sweet yellow pepper (Capsicum annuum L.) plants. J. Sci. Food Agric. 91, 2146–2152. https://doi.org/10.1002/jsfa.4431 DOI: https://doi.org/10.1002/jsfa.4431

Sikorska A., Gugała M., Zarzecka K., Kapela K., Mystkowska I., 2017. The impact of agrotechnical factors on fresh and dry matter of oilseed rape (Brassica napus L.). J. Ecol. Eng. 18(3), 174–179. https://doi.org/10.12911/22998993/70183 DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/70183

Sikorska A., Gugała M., Zarzecka K., 2019a. The impact of different types of foliar feeding on the architecture elements of a winter rape (Brassica napus L.) field. Appl. Ecol. Environ. Res. 18(1), 263-273. https://doi.org/10.15666/aeer/1801_263273 DOI: https://doi.org/10.15666/aeer/1801_263273

Sikorska A., Gugała M., Zarzecka K., 2019b. The effect of the types of foliar feeding on fresh and dry winter rape mass (Brassica napus L.), Appl. Ecol. Environ. Res. 17(3), 7203–7211. https://doi.org/10.15666/aeer/1703_72037211 DOI: https://doi.org/10.15666/aeer/1703_72037211

Skowera B., 2014. Zmiany warunków hydrotermicznych na obszarze Polski (1971−2010) [Changes of hydrothermal conditions in the Polish area (1971−2010)]. Fragm. Agron. 31(2), 74–87 [in Polish].

Soheir E., El-Sherbeny Hendawy SF., Youssef A.A., Naguib N.Y., Hussein M.S., 2012. Response of turnip (Brassica rapa) plants to minerals or organic fertilizers treatments. J. Appl. Sci. Res. 8(2), 628–634, http://www.aensiweb.com/old/jasr/jasr/2012/628-634.pdf [access: 05.01.2022].

Wielebski F., Wójtowicz M., 2018. Wpływ terminu i gęstości siewu oraz warunków pogodowych na jesienny wzrost i rozwój oraz przezimowanie morfotypów rzepaku ozimego o tradycyjnym i półkarłowym typie wzrostu. Fragm. Agron. 35(2), 133–145.

Velička R., Anisimoviene N., Pupaliene R., Jankauskiene J., Butkevičiene L.M., Kriaučieniene Z., 2010. Preparation of oilseed rape for over-wintering according to autumnal growth and cold acclimation period. Žemdirbyste 97(3), 69–76.


Opublikowane
27-07-2022Anna Sikorska 
Department of Agriculture, Vocational State School of Ignacy Mościcki in Ciechanów, ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Poland https://orcid.org/0000-0003-4465-1609
Marek Gugała 
Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland https://orcid.org/0000-0001-5048-3432
Krystyna Zarzecka 
Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland https://orcid.org/0000-0002-7792-6448
Łukasz Domański 
Faculty of Agrobioengineering and Animal Husbandry, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, PolandLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>