SOYBEAN YIELD UNDER DIFFERENT TILLAGE SYSTEMS

Dorota Gawęda

University of Life Sciences in Lublin

Rafał Cierpiała

University of Life Sciences in Lublin

Karol Bujak

University of Life Sciences in Lublin

Marian Wesołowski

University of Life Sciences in LublinAbstract

In Poland the soybean is becoming an increasingly more popular crop plant that is valued, among others, for the high nutritional value of its seeds. There are few studies on the effect of tillage systems used for soybean which are carried out in the climatic conditions of our country. This proves the need to continue such research. The present study investigated the effect of plough tillage and direct seeding on seed yield and some yield components of two soybean cultivars (Augusta and Aldana) in the climatic conditions of central-eastern Poland. A three-year field experiment was established on lessive soil using a split-block design in four replications. The study showed that cv. Aldana produced higher seed yield by 10.6% compared to the other cultivar; this cultivar was also characterized
by higher plant density after emergence and before harvest, a higher number of seeds per pod, and higher 1000 seed weight. Seed yield significantly varied depending on the tillage system used. Under conventional tillage, soybean produced 14.7% higher yield than in the case of direct seeding. Compared to plough tillage, no-tillage significantly reduced plant height and first pod height as well as plant density after emergence and before harvest.

Keywords:

Glycine max L., cultivar, plough tillage, direct seeding, seed yield, yield components

Amini I., 2005. Determination of the best management for soybean cropping following barley. Soil Till. Res. 84, 168–174.
Arshad M.A., Franzluebbers A.J., Azooz R.H., 1999. Components of surface soil structure under conventional and no-tillage in northwestern Canada. Soil Till. Res. 53, 41–47.
Ball B.C., Lang R.W., Robertson E.A.G., Franklin M.F., 1994. Crop performance and soil conditions on imperfectly drained loams after 20–25 years of conventional tillage or direct drilling. Soil Till. Res. 31, 97–118.
Botta G.F., Pozzolo O., Bomben M., Rosatto H., Rivero D., Ressia M., Tourn M., Soza E., Vazquez J., 2007. Traffic alternatives for harvesting soybean (Glycine max L.): Effect on yields and soil under a direct sowing system. Soil Till. Res. 96, 145–154.
Bujak K., Jędruszczak M., Frant M., 2001. Wpływ uproszczeń w uprawie roli na plonowanie soi. Biul. IHAR 220, 263–272.
Bujak K., Jędruszczak M., Frant M., 2004. Wpływ uproszczonej uprawy roli oraz dolistnego dokarmiania makro- i mikroelementami na plonowanie soi uprawianej w monokulturze. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 59(1), 139–147.
Campbell C., Zentner R., Selles F., McConkey B., Dyck F., 1993. Nitrogen management for spring wheat grown annually on zero-tillage: Yields and nitrogen use efficiency. Agron. J. 85, 107–114.
Carter M.R., 2005. Long-term tillage effects on cool-season soybean in rotation with barley, soil properties and carbon and nitrogen storage for fine sandy loams in the humid climate of Atlantic Canada. Soil Till. Res. 81, 109–120.
Ciesielska A., Rzeźnicki B., 2007. Wpływ siewu bezpośredniego na plonowanie i zmiany zachwaszczenia pszenicy jarej. Fragm. Agron. 1(93), 25–32.
De Vita P., Di Paolo E., Fecondo G., Di Fonzo N., Pisante M., 2007. No-tillage and conventional tillage effects on durum wheat yield, grain quality and soil moisture content in southern Italy. Soil Till. Res. 92, 69–78.
Dzienia S., Zimny L., Weber R., 2006. Najnowsze kierunki w uprawie roli i technice siewu. Fragm. Agron. 23(2), 227–241.
Gawęda D., Szymankiewicz K., 2007. Systemy uprawy roli jako czynnik kształtujący plonowanie soi. Fragm. Agron. 1(93), 58–63.
Höppner F., Zach M., Sommer C., 1995. Conservation tillage – a contribution to soil protection – effect on plant yields. „Direct sowing in theory and practice” Szczecin-Barzkowice, Poland, 151–158.
Javurek M., Vach M., 1999. Response of soil tillage systems to yield formation of crops in short crop rotation. Fol. Univ. Agric. Stetin. Agricultura 74, 53–58.
Kęsik T., Błażewicz-Woźniak M., Konopiński M., Wach D., Mitura R., 2007. Wpływ mulczujących roślin okrywowych oraz uproszczonej uprawy roli pod cebulę na niektóre właściwości gleby. Rocz. AR Pozn. 383, Ogrodnictwo 41, 517–521.
Kęsik T., Błażewicz-Woźniak M., 2010. Indicators of soil aggregation and their changes in conservation tillage for onion. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 9(1), 73–85.
Korzeniowska J., Stanisławska-Glubiak E., 2009. Porównanie efektów plonotwórczych tradycyjnej i zerowej metody uprawy roli w warunkach gleb piaszczystych południowo-zachodniej Polski. Fragm. Agron. 26(4), 65–73.
Lopez-Fando C., Almendros G., 1995. Interactive effects of tillage crop rotations on yield and chemical properties of soils in semi-arid central Spain. Soil Till. Res. 36, 45–57.
Lorenc-Kozik A., Pisulewska E., Kołodziejczyk M., 1998. Plonowanie dwóch krajowych odmian soi w zależności od zróżnicowanego nawożenia azotem oraz zawartość makro- i mikroelementów w ich nasionach. Zesz. Nauk. AR im. H. Kołłątaja w Krakowie 340, Rolnictwo 35, 47–56.
Lund M.G., Carter P.R., Oplinger E.S., 1993. Tillage and crop rotation affect corn and soybean and winter wheat yields. J. Prod. Agric. 6, 2, 207–213.
Majchrzak L., Skrzypczak G., Piechota T., 2004. Wpływ uproszczenia uprawy roli pod kukurydzę na fizyczne właściwości gleby. Fragm. Agron. 3(83), 107–119.
Munkholm L.J., Shjǿnning P., Rasmussen K.J., Tenderup K., 2003. Spatial and temporal effects on direct drilling on soil structure in the seedling environment. Soil Till. Res. 71, 163–173.
Pabin J., 2002. Postęp w uprawie i przedsiewnym przygotowaniu roli. Pam. Puł. 130, 531–539.
Pikul J.L. Jr., Carpenter-Boggs L., Vigil M., Schumacher T., Lindstrom M.J., Riedell W.E., 2001. Crop yield and soil condition under ridge and chisel-plow tillage in the northern Corn Belt, USA. Soil Till. Res. 60, 21–33.
Pisulewska E., Lorenc-Kozik A., Oleksy A., 1998. Porównanie plonu, jego struktury oraz wartości pokarmowej nasion aktualnie zarejestrowanych polskich odmian soi. Acta Agr. Silv., Agraria 36, 69–77.
Prusiński J., 1997. Żywotność i wigor nasion roślin strączkowych w warunkach stresu chłodnowodnego. Fragm. Agronom. 4(56), 77–93.
Rajewski J., Zimny L., Kuc P., 2012. Wpływ różnych wariantów uprawy konserwującej buraka cukrowego na właściwości chemiczne gleby. Fragm. Agronom. 29(2), 98–104.
Reeves D. W., 1997. The role of soil organic matter in maintaining soil quality in continuous cropping systems. Soil Till Res. 43, 131–167.
Shulan Z., Lars L., Grip H., Yanan T., Xueyun Y., Quanijiu W., 2009. Effect of mulching and coast cropping on soil temperature, soil moisture and wheat yield on the Loess Plateau of China. Soil Till Res. 102(1), 78–86.
Download

Published
2014-02-28Dorota Gawęda 
University of Life Sciences in Lublin
Rafał Cierpiała 
University of Life Sciences in Lublin
Karol Bujak 
University of Life Sciences in Lublin
Marian Wesołowski 
University of Life Sciences in LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)