TESTING OF HYBRID PROGENIES AND VARIOUS SPECIES OF GENUS Abies FOR FORESTRY, DECORATING HORTICULTURE AND CHRISTMAS TREE PRODUCTION

Jaroslav Kobliha

Czech University of Life Sciences Prague

Jan Stejskal

Czech University of Life Sciences Prague

Milan Lstibůrek

Czech University of Life Sciences Prague

Jan Typta

Czech University of Life Sciences Prague

Ivana Tomášková

Czech University of Life Sciences Prague

Pavel Jakubův

Czech University of Life Sciences PragueAbstract

The paper evaluated dendrometric parameters of hybrid progenies of various Abies species obtained during measurements in the spring 2010 on the research plot in Kostelec nad Černými lesy. Data were processed and compared to the measurement taken in 2004. Results show that all hybrid progenies within the plot exceeded A. alba in investigated parameters. Only two of the progenies achieved worse results in mean height – A. koreana × (A. cilicica × A. cephalonica) and progeny of spontaneous hybrid no. 2. Considering height and diameter A. nordmanniana was evaluated as the most productive. On the contrary A. gracilis is considered unsuitable for further culture and research due to the mortality of 100%.

Keywords:

hybridization, breeding, progeny testing

Eriksson G., Ekberg I., Clapham D., 2006. An introduction to Forest Genetics. Second edition. Uppsala, Department of Plant Biology and Forest Genetics.
Galgóci M., Kormuťák A., Čamek A., Gömöry D., 2008. Rastové charakteristiky vybraných mezidruhových hybridov jedlí (Abies sp.). In Zborník referátov z mezinárodnej vedeckej konferencie: “Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV”, 15–16. 10. 2008. Vieska nad Žitavou: Arborétum Mlyňany SAV. s. 258–265.
Galgóci M., Maňka P., Kormuťák A., Kuna R., Boleček P., Gömöry D., 2011. Výškový rast vybraných mezidruhových hybridov jedlí (Abies sp.). In Zborník referátov z vedeckej konferencie: “Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV 2011”, 22. 11. 2011. Vieska nad Žitavou: Arborétum Mlyňany SAV, 53–59.
Greguss L., 1984. Program medzidruhovej hybridizácie jedlí a jeho realizácia. Sborník z celostátního semináře: Hybridizácia a premenlivosť lesných drevín. Zvolen 117–122.
Greguss L., 1986. Šlachtitelský program zvýšenia odolnosti jedle hybridizáciou. Sborník ze 7. celostátní semenářsko – šlechtitelské konference. Spišská Nová Ves, 34–41.
Greguss L., 1988a. Trvalá výzkumná plocha hybridných jedlí Drieňová. Exkurzný sprievodca. VÚLH Zvolen, VS Banská Štiavnica, 9.
Greguss L., 1988b. Medzidruhová hybridizácia – náhrada za ustupujúcu jedlu bielu. Lesnictví 34(9), 797–808.
Greguss L., 1992. Hodnotenie začiatočného rastu medzidruhových jedlových hybridov na príkladě trvalej výskumnej plochy Drieňová. Lesnícky časopis – Forestry J. 38(3), 223–238.
Greguss L., 1995. Mezidruhová hybridazácia lesných drevín v meniacichsa ekologických podmenienkach. Lesnícky časopis 41(11), 531–540.
Janeček V., Kobliha J., 2007. Spotantous hybrids within the genus Abies – growth and development. J. For. Sci., 53(5), 193–203.
Kobliha, J., 1988. Proměnlivost hybridních potomstev v rámci rodu Abies. Lesnictví 34(61), 9, 769–780.
Kobliha J., 1989. Problémy autovegetativního množení hybridní jedle. Sborník přednášek ze semináře: Vegetativní množení smrku, buku a jiných lesních dřevin. Brno, 49–53.
Kobliha J., 1993a. Vegetativní reprodukce jedle pro potřeby šlechtitelských programů. Mezinárodní seminář “Vegetativní množení lesních dřevin a poznatky o náhorní variantě borovice lesní”. Kladská, 28–30.04., 35–37.
Kobliha J., 1993b. Novošlechtění a reprodukce jedle. Jubilejní konference LVÚ Zvolen, 8–10.09., 1. sekce, 12–28.
Kobliha J., Janeček V., 2001. Speciální šlechtitelský program pro jedli. Sborník referátů z celostátního semináře: Pěstování a umělá obnova jedle bělokoré. Ave Centrum, 56–69.
Kobliha J., Janeček V., 2005. Development of hybrid fir clonal material. J. For. Sci. 51 (Spec. Iss.), 3–12.
Kobliha J., Janeček V., 2007. Growth of hybrid clonal material within genus Abies. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 439 (92), 63–73.
Kobliha J., Králík J., 1992. Vliv růstové látky paclobutrazol na přežívání a zakořeňování hybridní jedle. Lesnictví – Forestry 38(11), 889–897.
Kobliha J., Pokorný P., 1990. Výsledky autovegetativního množení různých hybridů v rámci rodu Abies. Lesnictví – Forestry 36(7), 617–624.
Kobliha J., Snášelová V., 1991. Prospective possibilities of preserving and utilizing genetic diversity within the genus Abies. Proceedings of the 10th world forestry congress. Paris, September.
Kobliha J., Stejskal J., 2009. Recent fir hybridization research in the light of Czech-American cooperation. J. For. Sci., 55(4), 162–170.
Kormuťák A., 1984. Hybridizácia ako cesta šľachtenia lesných drevín. Zborník zo seminára. Hybridizácia a promenlivosť lesných drevín. Zvolen (22– 3.05), 45–52.
Kormuťák A., 1985. Study on species hybridization within the genus Abies. Acta Dendrobiol. 2567, 128.
Kormuťák A., 1992,. Hybridizácia druhov Abies concolor (Gord. et Glend./Lindl. a Abies grandis (Dougl./Lindl.) na Slovensku. Lesnictví – Forestry 38 (9–10), 759–769.
Kormuťák A., 2004. Crossaability relations ships between some representatives of the mediterrane and northamerican and asian firs (Abies sp.). Slovak Academy of Sciences, 3496. Bratislava, 92.
Larsen C.S., 1934. Forest tree breeding. Copenhagen: Roy. Vet. Agr. Coll., 96–109.
Liu T., 1971. A monograph of the genus Abies; National Taiwan universita, Taipei.
Mergen F., Burley J., Simpson B.A., 1964. Artificial hybridisation in Abies. Zeuchter 34(6/7), 242–251.
Mergen F., Gregoire T.C., 1988. Growth of the hybrid fir trees in Conecticut. Silv. Gen. 37 (3/4), 118–124.
Musil I., Hamerník J., 2007. Lesnická dendrologie 1, Jehličnaté dřeviny, Přehled nahosemenných (i výtrusných) dřevin, 3. vydání, ČZU Praha.
Oborný D., 2006. Hodnocení růstu, mortality a plodnosti hybridních potomstev rodu Abies ve srovnávací výsadbě na ŠLP v Kostelci nad Černými Lesy. Praha, 49. Diplomová práce. Česká zemědělská univerzita v Praze.
Paule L., 1992. Genetika a šľachtenie lesných drevín. Príroda, Bratislava, 304.
Quitt E., 1971. Klimatické oblasti Československa. Academia, Studia Geographica 16, GÚ ČSAV v Brně, 73.
Rohmeder E., 1961. Praktische Anwendungsmoglichkeitenfors genetischer Forschungsergenbnisse. Fortwest. Centralbl. 112, 43–71.
Rohmeder M., Eisenhut G., 1961. Bastardierungsversuche in der Gattung Abies. Allgemeine Forstzeitschrift 34, 495–497.
Snášelová V., Kobliha J., 1990. Mikropropagace šlechtitelsky cenných genotypů jedlí a smrku.
Sborník z vědeckého semináře BIOS 90. Biotechnologické metody v šĺachtení rastlín. Nitra (24–25.05), 39 – 43.
Stejskal J., Kobliha J., Frampton J., 2011. Results of Czech-American cooperation in interspecific fir hybridization in 2008 and 2009. J. For. Sci. 57(3), 114–122.
Schütt P., 1994. Enzyklopädie der Holzgewächse: Handbuchund Atlas der Dendrologie; Ecomedverlagsgesellschaft AG & Co. Landsbergam Lech.
Šindelář J., 2004. Výzkumné provenienční a jiné šlechtitelské plochy v lesním hospodářství České republiky. Lesnický průvodce 4, 80.
White T.L., Adams W.T., Neale D.B., 2007. Forest Genetics. CABI Publishing: Oxfordshire, 682.
Download

Published
2013-08-31Jaroslav Kobliha 
Czech University of Life Sciences Prague
Jan Stejskal 
Czech University of Life Sciences Prague
Milan Lstibůrek 
Czech University of Life Sciences Prague
Jan Typta 
Czech University of Life Sciences Prague
Ivana Tomášková 
Czech University of Life Sciences Prague
Pavel Jakubův 
Czech University of Life Sciences PragueLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)