YIELD AND QUALITY OF SWEET MARJORAM HERB DEPENDING ON HARVEST TIME

Grażyna Zawiślak

University of Life Sciences in Lublin

Katarzyna Dzida

University of Life Sciences in LublinAbstract

One of the more important species of herbal plants, grown in many countries for medical and nutritional purposes is sweet marjoram. The marjoram herb is an abundant source of valuable biologically active substances and mineral components. Considering the vast application of this plant studies were undertaken on the assessment of growth and yielding of sweet marjoram, depending on harvest time. The studies were conducted in the years 2004–2005. The sweet marjoram plantation was established from seedlings produced in a glasshouse. The marjoram herb was collected in two harvest time: in mid July (beginning of flowering) and in early September. The yields of fresh, air dry and grated herb were assessed. The contents of essential oil in grated herb, as well as the mineral composition of the herb were determined. The significant effect of harvest time upon the yield of fresh, air-dried and grated herb was demonstrated: the greater yield was
achieved in the second harvest time (early September). The herb collected at the beginning of September contained more essential oil than that cut in mid July. Total nitrogen content was significantly greater in marjoram herb from the first harvest than in that from the second harvest.

Keywords:

Organum majorana L.,, essential oil, macro- and microelements

Czarnecki M., Załęcki R., 1986. Wpływ sposobu uprawy majeranku ogrodowego (Origanum majorana L.) na plon i wartość surowca. Herba Pol. XXXII, 3–4, 217–223.
Dzida K., Jarosz Z., 2006. Plonowanie i skład chemiczny majeranku ogrodowego (Origanum majorana L.) w zależności od zróżnicowanego nawożenia azotowo-potasowego. Acta Agrophysica 7(3), 561–566.
Friedrich M., 2002. Składniki mineralne w żywieniu ludzi i zwierząt. Wyd. AR w Szczecinie.
Frąszczak B., 2004. Majeranek na dwa pokosy. Warzywa 1, 30–31.
Jadczak D., Orłowski M., 1998. Wpływ niektórych zabiegów agrotechnicznych na plonowanie majeranku ogrodowego. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Rol. 42, 89–93.
Martyniak-Przybyszewska B., Wojciechowski T., 2004. Plonowanie wybranych gatunków roślin przyprawowych w rejonie Olsztyna. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura 239 (95), 245–248.
Matławska I., 2005. Farmakognozja. AM w Poznaniu, 328.
Nowosielski O., 1988. Zasady opracowywania zaleceń nawozowych w ogrodnictwie. PWRiL Warszawa.
Nurzyńska-Wierdak R., Dzida K., 2009. Influence of plant density and term of harvest on yield and chemical composition of sweet marjoram (Origanum majorana L.). Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 8(1), 51–61.
Ożarowski A., 1983. Ziołolecznictwo. Poradnik dla lekarzy. PZWL Warszawa.
Polish Pharmakopoeia VI., 2002. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa.
Rumińska A., 1991. Poradnik plantatora ziół. PWRiL Warszawa.
Seidler-Łożykowska K., Golcz A., Wójcik J., 2008. Field and quality of sweet basil, savory, marjoram anh thyme Raw materiale from organic cultivation on the composted manure. J. Res. Appl. Agric Engin. 53 (4), 63–66.
Seidler-Łożykowska K., Mordalski R., Kucharski W., Golcz A., Kozik E., Wójcik J., 2009. Economic and qualitative value of the raw material of Chojen species of madicinal plant IV. Yield and quality of herb and seed yield of sweet marjoram (Origanum majorana L.). Acta Sci. Pol., Agricultura 8 (4), 55–61.
Tabanca N., Özek T.,Baser K. H. C., Tümen G., 2004. Comparison of the Essential Oils of Origanum majorana L. and Origanum × majoricum Cambess. J. Essent. Oil Res. 16, 248–252.
Zawiślak G., 2008. Dependence on harvest date and yielding of marjoram (Origanum majorana L.) cv. ‘Miraż’ cultivated from a seedling. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 7(2), 73–81.
Download

Published
2010-03-31Grażyna Zawiślak 
University of Life Sciences in Lublin
Katarzyna Dzida 
University of Life Sciences in LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>