CONTENTS OF MACRO- AND MICROELEMENTS IN ROOT ENVIRONMENT OF GREENHOUSE TOMATO GROWN IN ROCKWOOL AND WOOD FIBER DEPENDING ON NITROGEN LEVELS IN NUTRIENT SOLUTIONS

Andrzej Komosa

Poznań University of Life Sciences

Tomasz Kleiber

Poznań University of Life Sciences

Józef Piróg

Poznań University of Life SciencesAbstract

The aim of investigations conducted in the years 2005–2007 was to determine the chemical composition of nutrient solutions in the root environment of tomato grown in wood fiber and rockwool, under the influence of diverse levels of nitrate nitrogen in the nutrient solution amounting 200, 220 and 240 mg N-NO3·dm-3. With an increase in nitrate nitrogen content in nutrient solutions used in plant fertigation a significant increase was observed in the contents of N-NO3 in nutrient solutions of the root environment, collected from wood fiber and rockwool. No such effect was found for contents of N-NH4, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Na, Cl or pH and EC. In case of wood fiber the following nutrient concentration series was found in nutrient solutions of the root environment in relation to the nutrient solution flowing from the drippers: Na > Cu > Ca > Zn > K > Cl > B > N-NO3; the following were reduced Fe > Mg > P-PO4 > N-NH4 > Mn. Nutrients being
concentrated in root environment solutions during tomato growing in rockwool were: Na > Ca > Cu > Fe > Cl > K > Zn > B > S-SO4 > N-NO3, while contents of Mg > P-PO4 > N-NH4 > Mn decreased. Despite of a wide range of carbon to nitrogen ratio (C:N) in wood fiber (123–127), no significant reduction of nitrates was shown in the root environment. It was a result of adequate application frequency of nutrient solutions during a day.

Keywords:

substrates, fertilization, N-NO3 content, pH, EC, C:N ratio

Babik J., 2006. Podłoża organiczne do uprawy ogórka szklarniowego, alternatywne dla wełny mineralnej, Acta Agrophysica, 2006, 7(4), 809–820.
Bloemhard C.M.J., van Moolenbroek J., 1995. Management of mineral elements of roses grown in closed rockwool systems. Acta Hort. 401, 481–489.
Bőhme M., 1995. Evaluation of organic, synthetic and mineral substrates for hydroponically grown cucumber. Acta Hort. 401, 209–217.
Breś W., Ruprik B., 2006a. Uprawa drobnoowocowych odmian pomidora szklarniowego we włóknie kokosowym przy zróżnicowanym nawożeniu azotem i potasem. Cz. I. Plonowanie. Acta Agrophysica 7(3), 527–537.
Breś W., Ruprik B., 2006b. Uprawa drobnoowocowych odmian pomidora szklarniowego we włóknie kokosowym przy zróżnicowanym nawożeniu azotem i potasem. Cz. II. Zmiany składu chemicznego pożywek zachodzące w środowisku korzeniowym. Acta Agrophysica 7(3), 539–548.
Chohura P., 2000. Zawartość składników pokarmowych w strefie korzeniowej, stan odżywienia i plonowanie pomidora szklarniowego w podłożach inertnych. Praca doktorska. AR Wrocław, 35–83.
Dyśko J., Kowalczyk W., 2005. Changes of macro and micronutrients concentrations in root medium and drainage water during tomato cultivation in rockwool. Veget. Crops Res. Bull. 62, 96–111.
Gajc-Wolska J., Bujalski D., Chrzanowka A., 2008. Effect of a substrate on yielding and quality of greenhouse cucumber fruits. J. Elementology 13(2), 205–210.
Gruda N., 2008. The effect of wood fiber mulch on water retention, soil temperature and growth of vegetable plants. J. Sustainable Agric., 32 (4), 629–643.
Gruda N., Schnitzler W.H., 1997. The influence of organic substrates on growth and physiological parameters of vegetable seedlings. Acta Hort. 450, 487–494.
Gruda N., Tucher S., Schnitzler W.H., 2000. N-immobilization of wood fiber substrates in the production of tomato transplants (Lycopersicon esculentum Mill.(L.) Karst. Ex. Farw.). J. Appl. Bot., 74, 32–37.
Hallman E., Kobryń J., 2003. Yield and quality of cherry tomato (Lycopersicon esculentum var. cerasiforme) cultivated on rockwool and cocofiber. Acta Hort. 614, 693–697.
Hardgrave M., Harriman M., 1995. Development of organic substrates for hydroponic cucumber production. Acta Hort. 401, 219–224.
Kobryń J. Abukhovich A., Kowalczyk K., 2007. Wysokość i jakość plonu owoców pomidora drobnoowocowego w uprawie na włóknie kokosowym i wełnie mineralnej. Rocz. AR Pozn. 383, Ogrodnictwo 41, 523–528
Komosa A., 2008. Czy stosunek C:N we włóknie drzewnym ogranicza plonowanie pomidora szklarniowego? Mat. konf. „Nowe podłoża organiczne w uprawie roślin pod osłonami”. 30 stycznia 2008. Warszawa, 10.
Komosa A., Olech R., 1996a. Zróżnicowanie składu pożywki w zamkniętym systemie nawożenia pomidora szklarniowego. Cz. I. Makroelementy. Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśnych. PTPN 81, 253–260.
Komosa A., Olech R., 1996b. Zróżnicowanie składu pożywki w zamkniętym systemie nawożenia pomidora szklarniowego. Cz. II. Mikroelementy. Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśnych. PTPN 81, 261–266.
Komosa A., Piróg J., Kleiber T., 2009. Changes of macro and micronutrients in the root environment of greenhouse tomato grown in fiber wood. Veg. Crps Res. Bull. 70, 71–80,
Nurzyński J., 2004. Wpływ koncentracji składników pokarmowych w podłożach z wełny mineralnej, torfu oraz piasku na plonowanie pomidora szklarniowego. X Symp. Nauk. Efektywność stosowania nawozów w uprawach ogrodniczych. 261–268.
Nurzyński J., 2006. Plonowanie i skład chemiczny pomidora uprawianego w szklarni w podłożach ekologicznych. Acta Agrophysica 7(3), 681–690.
Pawlińska A., 2003. Wpływ podłoży i pożywek na skład chemiczny rizosfery, stan odżywienia roślin i plonowanie pomidora szklarniowego. Praca doktorska. AR Poznań, 44–105.
Piróg J., 2008. Plonowanie ogórka szklarniowego we włóknie drzewnym Agroflex. Mat. Konf. Nowe podłoża organiczne w uprawie roślin ogrodniczych pod osłonami. 30 stycznia 2008. Warszawa, 9.
Piróg J., Komosa A., 2006. Wpływ podłoży i odmiany na wysokość i jakość plonu pomidora szklarniowego. Acta Agrophysica 7(3), 699–707.
Piróg J., Komosa A., Markiewicz B., 2009. The effect of wood fiber density on the content of macro and microelements in the root environment of greenhouse cucumber. Veg. Crps Res. Bull. 70, 81–89.
Wysocka-Owczarek M., 1998. Pomidory pod osłonami. Uprawa tradycyjna i nowoczesna. Hortpress sp. z o.o. Warszawa, 155–187.
Download

Published
2010-09-30Andrzej Komosa 
Poznań University of Life Sciences
Tomasz Kleiber 
Poznań University of Life Sciences
Józef Piróg 
Poznań University of Life SciencesLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>