BIOLOGICAL VALUE AND ESSENTIAL OIL CONTENT IN SWEET BASIL (Ocimum basilicum L.) DEPENDING ON CALCIUM FERTILIZATION AND CULTIVAR

Katarzyna Dzida

University of Life Sciences in LublinAbstract

Within the Ocimum genus there occur about 200 species in different varieties and forms. They differ in the essential oil content and quality, as well as in many morphological features. The studies conducted in the years 2008–2009 were aimed at defining the effect of basil cultivar (‘Kasia’ and ‘Wala’), as well as of the differentiated doses of CaCO3 (6 or 12 g·dm-3 of substratum) upon the biological value and chemical composition of the oil in the examined plants, grown in pots filled with transitory peat. A significant interaction was reported between the examined cultivar and CaCO3 dose upon the yield of fresh basil plant weight. The highest yield (172.3 g·plant-1) was obtained from plants of ‛Kasia’ cultivar, when a higher dose of CaCO3 was applied (12 g·dm-3 substratum). Lack of significant effect of calcium carbonate dose was reported upon the yield of fresh basil plant weight. In the examined objects similar fresh weight yield values were obtained. At a higher dose of calcium carbonate the unit plant weight equaled 165.9 g·plant-1, and at a lower dose of CaCO3 it was 160.2 g·plant-1. The percentage of dry matter significantly depended on the cultivar. Basil of ‘Wala’ cultivar had higher dry matter content, (32.0%) compared to ‘Kasia’ (25.6%). Both the cultivar and calcium carbonate dose significantly affected the vitamin C contents in fresh basil herb. Increasing the CaCO3 dose from 6 g·dm-3 to 12 g·dm-3 caused the increase of vitamin C concentration by 12.6%. Higher essential oil contents was characteristic of the herb of ‘Kasia’ plants – 1.33% compared to ‘Wala’ cultivar, in whose herb 1.03% of oil was determined. The qualitative composition of isolated oil depended on the examined factors. The predominating compounds were: linalool, 1.8-cineole, geranyl, D germacrene, γ-cadinene, Epi-α-cadinole. A certain differentiation was found in the contents of particular compounds in the essential oils of ‘Kasia’ and ‘Wala’ plants, as the effect of calcium nutrition.

Keywords:

basil, cultivar, calcium carbonate dose, herb, yield, vitamin C, chemical composition of oil

Anwar M., Patra D.D., Chand S., Alpesh K., Naqvi A.A., Khanuja S.P.S., 2005. Effect of Organic Manures and Inorganic Fertilizer on Growth, Herb and Oil Yield, Nutrient Accumulation, and
Oil Quality of French Basil. Communications in Soil Science and Plant Analysis 36, (13/14), 1737–1746.
Dzida K., 2010. Zawartość składników pokarmowych w bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.) w zależności od dawki węglanu wapnia i odmiany. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 9 (4), 143–151.
Farmakopea Polska VIII, 2008. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych Produktów Biobójczych. Warszawa.
Golcz A., Seidler-Łożykowska K., Markiewicz B., 2002. Effect of increasing nitrogen doses and harvest terms on the growth and development of sweet basil (Ocimum basilicum L.). Part I.
Herba Polonica, XLVIII, 2, 55–60.
Golcz A., Politycka B., 2005. Nawożenie azotem a plon i zawartość barwników w liściach bazylii wonnej (Ocimum basilicum L.). Herba Pol., 51, Suppl. 1, 93.
Golcz A., Politycka B, Seidler-Łożykowska K., 2006. The effect of nitrogen fertilization and stage of plant development on the mass and quality of sweet basil leaves (Ocimum basilicum
L.). Herba Pol., 52, 1/2, 22–30.
Grzeszczuk M., Jadczak D., 2008. Estimation of biological value and suitability for freezing of some species of spice herbs. J. Elementol. 13 (2), 211–220.
Grzeszczuk M., Jadczak D., 2009. Estimation of biological value of some species of mint (Mentha L.). Herba Polonica, 55, 3, 193–199.
Koba K., Poutouli P.W., Raynaud Ch., Chaumont J.P, Sanda K., 2009. Chemical composition and antimicrobial properites of different basil essential oils chemotyypes from Togo. Bangladesh J.
Pharmacol. 4, 1–8.
Markiewicz B., Golcz A., Kozik E., 2002. Effect of nitrogen fertilization and of harvest term on the yield, content of essential oil and nitrogen in the herb of two cultivaes of sweet basil
(Ocimum basilicum L.). Roczniki AR Pozn. 341, Ogrodnictwo 35, 19–24.
Marotti M., Piccaglia R., Giovanelli E., 1996. Differences in Essential Oil Composition of Basil (Ocimum basilicum L.) Italian Cultivars related to Morphological Characteristics. J. Agric.
Food Chem. 44, 3926–3929.
Martyniak-Przybyszewska B., Wojciechowski T., 2004. Plonowanie wybranych gatunków roślin przyprawowych w rejonie Olsztyna. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura 239(95), 245–248.
Nurzyńska-Wierdak R., 2001. Analiza zawartości i składu chemicznego olejku dwóch form bazylii wonnej (Ocimum basilicum L.). Annales UMCS, Sect. EEE, 9 suppl., 189–193.
Nurzyńska-Wierdak R., 2007. Evaluation of morphological and developmental variability and essential oil composition of selected basil cultivars. Herba Pol., 53, 3, 255–261.
PN-A-04019, 1998. Oznaczanie zawartości witaminy C. Polski Komitet Normalizacyjny.
Omer E.A., Elsayed A-G.A., El-Lathy A., Khattab M.E., Sabra A.S., 2008. Effect of the nitrogen fertilizer forms and time of their application on the yield of herb and essential oil of Ocimum
americanum L. Herba Pol., 54, 1, 34–46.
Politeo O., Jukic M., Milos M., 2007. Chemical composition and antioxidant capacity of free volatile aglycones from basil (Ocimum basilicum L.) compared with its essential oil. Food
Chem. 101, 379–385.
Sifola M.I., Barbieri G., 2006. Growth, yield and essential oil content of three cultivars of basil grown under different levels of nitrogen in the field. Sci. Hort. 108, 408–413.
Strzelecka H., Kowalski J., red., 2000. Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. PWN, Warszawa.
Suchorska K., Osińska E., 1999. Analiza morfologiczno-rozwojowa oraz chemiczna 11 form Ocimum sp. – bazylia. Mat. VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Naukowego „Hodowla Roślin
Ogrodniczych u progu XXI wieku”. Lublin, 115–119.
Zhang J.W., Li S.K., Wu W.J., 2009. The Main Chemical Composition and in vitro Antifungal Activity of Essential Oils of Ocimum basilicum Linn. var. pilosum (Willd.) Benth. Molecules
14 (1), 273–278.
Zheljazkov V.I., Cantrell C.L., Ebelhar M.W., Rowe D.E., Coker C., 2008. Productivity, oil content, and oil composition of sweet basil as a function of nitrogen and sulfur fertilization.
HortScience 43(5), 1415–1422.
Download

Published
2010-12-31Katarzyna Dzida 
University of Life Sciences in LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3