THE INFLUENCE OF VARIED NITROGEN FERTILIZATION ON YIELD AND CHEMICAL COMPOSITION OF SWISS CHARD (Beta vulgaris L. var. cicla L.)

Katarzyna Dzida

University of Life Sciences in Lublin

Karolina Pitura

University of Life Sciences in LublinAbstract

The examinations were aimed at determining the dependence between form and rate of applied nitrogen fertilizer vs. yield and chemical composition of leaves of Swiss chard cultivated in greenhouse in spring. Nitrogen was applied in a form of urea, potassium nitrate, and ammonium nitrate at three amounts: 0.2; 0.4; 0.6 g N·dm-3 of substrate. Following items were assessed: yield, nutrients contents, as well as chemical analyses of substrate after plant harvest were made. Increase of nitrogen rate in objects with potassium nitrate and ammonium nitrate resulted in the decrease of fresh matter yield, while in objects with urea, the yield remained at constant level. The highest yield of above ground parts (356 g·plant-1) was achieved by fertilizing the plants with the lowest nitrogen rate (as ammonium nitrate). Contents of nitrates in leaf dry matter was within the range of 0.59–1.27% depending on nitrogen rate and form. The highest nitrate levels were found
when potassium nitrate was applied as fertilizer, whereas the lowest – when applying ammonium nitrate; however, regardless the fertilizer type, higher rates caused the increase of nitrate contents. Studies revealed that at increasing nitrogen concentration in a substrate,
level of vitamin C also increased. Contents of N, P, K, Ca, and Mg in Swiss chard’s leaves depended on nitrogen fertilizer type. Comparison of studied factors influence on potassium concentration in plants indicated that increasing nitrogen rates in objects with urea and ammonium nitrate was accompanied by the decrease of this element content. An inverse dependence was recorded in objects with potassium nitrate, where content of potassium in Swiss chard’s leaves increased along with the nitrogen level increase. Application
of 0.2 g N· dm-3 substrate appeared to be the most profitable in spring cultivation of Swiss chard, because the largest yields of fresh matter and the lowest share of nitrates in dry matter of studied plant were found.

Keywords:

Swiss chard, nitrogen fertilizer, yield, chemical composition

Burns I.G., Lee A., Escobar-Gutierrez, 2002. Nitrate accumulation in protected lettuce. Acta Hort. 633, 120–124.
Chen B.M., Wang Z.H., Li S.X., Wang G.X., Song H.X., Wang X.N., 2004. Effects of nitrate supply on plant growth, nitrate accumulation, metabolic concentration and nitrate reductase activity in three leafy vegetables. Plant Sci. 167, 635–643
Czuba R., 1996. Technika nawożenia mineralnego a zawartość azotanów w roślinach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 440, 65–73.
Dzida K., 2004. Wpływ nawożenia azotowo-potasowego na plonowanie buraka liściowego (Beta vulgaris var. cicla) i zawartość składników w podłożu. Roczn. AR w Poznaniu, 356, 55–60.
Kołota E., Czerniak K., 2006. Ocena plonowania i wartości odżywczej kilku odmian buraka liściowego (Beta vulgaris L. var cicla L.) w uprawie wiosennej. Folia Hort., Supl. (1), 233–236.
Kozik E., Gleń B., 1995. Wpływ poziomu i formy azotu na zawartość azotanów w sałacie (Lactuca sativa L.) mat. Konf. „Nauka w Praktyce Ogrodniczej”, AR Lublin, 699–702.
Kozik E., 1998. Wpływ poziomu nawożenia azotem na plon oraz zawartość cukrów i kwasu askorbinowego w siedmiu odmianach sałaty. VII Konf. Nauk. Efektywność stosowania nawozów w uprawach ogrodniczych, AR Lublin, 93–96.
Kozik E., Ruprik B., 2000. Skład chemiczny sałaty uprawianej w różnych podłożach przy wzrastającym nawożeniu azotem. Rocz. AR Poznań 323, Ogrodnictwo 31, 1, 351–355.
Lisiewska Z., Kmiecik W., 1991. Azotany i azotyny w warzywach. Post. Nauk Roln. 3, 11–23.
Michalik H., Bąkowski J., 1997. Wpływ warunków składowania na jakość sałaty masłowej ze szczególnym uwzględnieniem azotanów i azotynów. Biul. Warz. XLVI, 79–91.
Michalik H., Bąkowski J., Czapski J., Szwonek E., Szmidt B., 1980. Wpływ nawożenia azotem na zawartość azotanów i azotynów w marchwi, sałacie i szpinaku. Rocz. PZH 5, 471–478
Mun BoHeum M., Lee Byoung Yil L., 2001. Changes of nitrate and ascorbic acid contents in hydroponically grown water dropwort (Oenanthe stolonifera DC.) and lettuce (Lactuca sativa L.) as affected by nutrient solution conditioning before harvest. J. Korean Soc. Hort. Sci. 42
(1), 60–64.
Nowosielski O., 1988. Zasady opracowywania zaleceń nawozowych w ogrodnictwie. PWRiL, Warszawa.
Nurzyńska-Wierdak R., 2001. Fielding of garden rocket (Eruca sativa) in dependence on differentiated nitrogen fertilization. VCRB 54, 71–76.
Nurzyńska-Wierdak R., 2006. The effect of nitrogen fertilization on yield and chemical composition of garden rocket (Eruca sativa Mill.) in autumn cultivation. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 5 (1), 53–63.
Pokluda R., Kuben J., 2002. Comparison of selected Swiss chard (Beta vulgaris ssp. cicla L.) varieties. Hort. Sci 29 (3), 114–118.
Rutkowska U., 1981. Wybrane metody badań składu i wartości odżywczej żywności. PZWL, Warszawa.
Rożek S., 2000. Czynniki wpływające na akumulację azotanów w plonie warzyw. Zesz. Nauk. AR Kraków 364, 19–31.
Santamaria P., Elia A., Serio F., Todaro E., 1999a. A survey of nitrate and oxalate content in fresh vegetables. J. Sci. Food Agric. 79, 13, 1882–1888.
Santamaria P., Elia A., Serio F., Gonella M., Parente A., 1999b. Comparison between nitrate and ammonium nutrition in Fennel, celery and Swiss chard. J. Plant Nutr. 22, 7, 1091–1106.
Stępowska A., Michalik H., 1996. Wpływ warunków uprawy na zawartość azotanów w sałacie masłowej (Lactuca sativa L.) pod osłonami. Now. Warzyw. 29, 19–26.
Wierzbicka B., Kuskowska M., 2002. Wpływ wybranych czynników na zawartość witaminy C w warzywach. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 1(2), 49–57.
Download

Published
2008-09-30Katarzyna Dzida 
University of Life Sciences in Lublin
Karolina Pitura 
University of Life Sciences in LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>