THE OCCURRENCE OF ANTAGONISTIC MICRO- -ORGANISMS IN THE SOIL AFTER THE CULTIVATION OF SPRING RYE AND COMMON VETCH

Danuta Pięta

Agricultural University of Lublin

Tadeusz Kęsik

Agricultural University of LublinAbstract

The object of the studies were saprophytic bacteria and fungi isolated from the soil after the cultivation of spring rye and common vetch. The studies were conducted in laboratory conditions. The antagonistic effect of the isolates of Bacillus spp., Pseudomonas spp., Trichoderma hamatum and Trichoderma koningii was determined towards such pathogenic fungi as Alternaria alternata., Botrytis
cinerea, Fusarium culmorum, Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Phoma exigua var exigua, Pythium irregulare, Rhizoctonia solani and Sclerotinia sclerotiorum. It turned out on the basis of the obtained results that the highest antagonistic effect was characteristic of the isolates of Trichoderma koningii, while the smallest of Trichoderma hamatum. Among the examined bacteria isolates Pseudomonas spp. appeared to be a poorer antagonist than Bacillus spp.

Keywords:

antagonistic bacteria, antagonistic fungi, Bacillus spp., Pseudomonas spp., Trichoderma koningii, Trichoderma hamatum

Ahl P., Voisard C., Defago G., 1986. Iron-bound siderophores, cyande, and antibiotics involved in suppression of Thielaviopsis basicola by Pseudomonas fluorescens strain. J. Phytopathol. 116, 121–134.
Bojarczuk M., 1974. Studia nad relacją pszenicy na grzyby zasiedlające glebę. Cz. II. Ocena patogeniczności wyosobnionych gatunków grzybów. Hod. Rośl. Aklim. Nasienn. 18, 2, 177–198.
Darcy A. L., 1982. Study of soya and lens exudates. I. Kinetics of exudation of phenolic compounds, amino acids and sugers in the first days of plant growth. Plant Soil, 68, 399–403
Defago G., Haas D., 1990. Pseudomonas as antagonists of soil-borne pathogens: modes of action and genetic analysis. Soil Biochem. 6, 249–291.
Dos Santos A. F., Dhingra O. D., 1982. Pathogenicity of Trichoderma spp. on Sclerotinia sclerotiorum. Can. J. Bot. 60, 472–475.
Dowling D. N., O,Gara F., 1994. Metabolites of Pseudomonas involved in the biocontrol of plant disease. Trends Biotech. 12, 4, 133–141.
Funck-Jensen D., Hockenhull J., 1984. Root exudation, rhizosphere microorganisms and disease control. Växtshyddsnotiser 48, 3–4, 49–54.
Howell C. R., Stipanovic R., 1980. Suppression of Pythium ultimum induced damping off cotton seedlings by Pseudomonas fluorescens and its antibiotic, pyoluteorin. Phytopathology 70, 712–715.
Howell C. R., Stipanovic R. D., 1983. Gliovirin, a new antibiotic from Gliocladium virens, and its the biological control of Pythium ultimum. Can J. Microbiol. 29, 321–324.
Huang H., 1978. Gliocladium catenulatum: Hyperparasite of Sclerotinia sclerotiorum and Fusarium species. Can. J. Bot. 56, 2243–2246.
Huber D. M., Watson R. D., 1970. Effects of organic amendments on soil-borne pathogens. Phytopathology, 60, 22-26.
Keel C. J., 1992. Bacterial antagonists of plant pathogens in the rhizosphere: mechanisms and prospects. Bull. OIL/SROP, XV, 1, 93–99.
Lin A., Lee T. M., Rern J. C., 1994. Tricholin, a new antifungal agent from Trichoderma viride and its action in biological control of Rhizoctonia solani. J. Antibiot. 47, 7, 799–805.
Łacicowa B., Pięta D., 1985a. Szkodliwość niektórych mikopasożytów dla Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. Acta Mycol. XXI (1), 125–134.
Łacicowa B., Pięta D., 1985b. Szkodliwość niektórych mikopasożytów dla fitopatogenicznych Fusarium spp. Rocz. Nauk Rol. Ser. E Ochr. Rośl. 15, 1–2, 87–97.
Łacicowa B., Pięta D., 1989. Szkodliwość grzybów z rodzajów Trichoderma i Gliocladium dla niektórych patogenów fasoli. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 374, 235–242.
Mańka K., 1974. Zbiorowiska grzybów jako kryterium oceny wpływu środowiska na choroby roślin. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 160, 9–23.
Mańka K., Kowalski S., 1968. Wpływ zespołów grzybów glebowych z dwu szkółek leśnych (sosnowej i jesionowej) na rozwój grzyba zgorzelowego Fusarium oxysporum Schl. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, 25, 197–205.
Mańka K., Mańka M., 1992. A new method for evaluating interaction between soil inhibiting fungi and plant pathogen. Bull. OIL/SROP, XV, 73–77.
Martyniuk S., Masiak D., Stachyra A., Myśków W., 1991. Populacje drobnoustrojów strefy korzeniowej różnych traw i ich antagonizm w stosunku do Gaeumannomyces graminis var. tritici. Pam. Puł. Pr. IUNG, 98, 139–144.
Milczak M., Piotrowski J., 1980. Związki fenolowe roślin i ich rola w odporności na choroby powodowane przez grzyby. Postępy Nauk Rol. 2, 59–78.
Mukherjee P. K., Mukhopadhyay A. N., Sarmah D. K., Shrestha S. M., 1995. Comparative antagonistic properties of Gliocladium virens and Trichoderma harzianum on Sclerotinia rolfsii and Rhizoctonia solani – its relevance to understanding the mechanisms of biocontrol. J. Phytopathol. 143, 275–279.
Papavizas G. C., 1985. Trichoderma and Gliocladium: Biology, ecology and potential for biocontrol. Ann. Rev. Phytopathol. 23, 23–54.
Patkowska E., Pięta D., Pastucha A. 2002. Communities of bacteria and fungi occurring in the rhizosphere of winter wheat. Plant Prot. Sci. 38, 367–369.
Pietr S. J. 1987. Antagonistyczne działanie saprofitycznych bakterii z rodzajów Bacillus i Pseudomonas na fitopatogeniczne dla ogórków grzyby z rodzaju Fusarium. (Antagonistic effect of saprophytic bacteria of Bacillus and Pseudomonas species on Fusarium infections of cucumber plant. Rozpr. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 64, 1–55.
Pietr S. J., Sobiczewski P., 1993. Możliwości i ograniczenia zastosowania bakterii do ochrony roślin przed chorobami. Mat. z Symp. nt. „Biotyczne środowisko uprawne a zagrożenie chorobowe roślin”. Olsztyn, 47–58.
Pięta D., 1988. Mikozy występujące w uprawach fasoli (Phaseolus vulgaris L.) i podatność różnych odmian na porażenie przez niektóre grzyby. Ser. Wyd. - Rozpr. Nauk. AR, Lublin.
Pięta D., 1993. Zaprawianie nasion fasoli wielokwiatowej (Phaseolus coccineus L.) bakteriami antagonistycznymi przeciwko grzybom przeżywającym w glebie. Mat. Ogólnopol. Symp. Nauk. nt. „Biotyczne środowisko uprawne a zagrożenie chorobowe roślin”. Olsztyn, 349–355.
Pięta D., 1999. Initial studies of populations of fungi and bacteria in the soil under influence of the cultivation of spring wheat and winter wheat in growth chamber. Acta Agrobot. 52, 1–2, 161–166.
Pięta D., Pastucha A., Patkowska E., 1999. The role of the organic substance in the formation of communities of microorganisms. Ann. Agric. Sci., Ser. E Plant Prot. 28, 1/2, 93–100.
Pięta D., Bełkot M., 2002. Zbiorowiska mikroorganizmów po uprawie facelii błękitnej (Phacelia tanacetifolia Bantam) gorczycy białej (Synapsis alba L.) i pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.). Ann. UMCS, Sect. EEE Hortic. XI, 117–126.
Piotrowski J., Milczak M., 1982. Biochemiczne wskaźniki stopnia odporności chmielu na Verticillium albo-atrum i Fusarium sambucinum. Acta Agrobot. 34, 277–284.
Rovira A. D., 1969. Plant root exudates. Bot. Rev. 35, 35–57.
Schroth M. N., Hildebrand D. C., 1964. Influence of plant exudates on root infecting fungi. Ann. Rev. Phytopathol. 2, 101–132.
Simon A., Dunlop K. W., Ghisalberti E. L., Sivasithamparam K., 1988. Trichoderma koningii produces epyrone compound with antibiotic properties. Soil Biol. Biochem. 20, 263–264.
Sytnik K. M., Kniga N. M., Musatienko L. J., 1977. Fizjologia korzeni. PWRiL, Warszawa.
Weller D. M., 1988. Biological control of soilborne plant pathogens in the rhizosphere with bacteria. Ann. Rev. Phytopathol. 26, 379–407.
Download

Published
2005-06-30Danuta Pięta 
Agricultural University of Lublin
Tadeusz Kęsik 
Agricultural University of LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>