The mineral nitrogen content in the soil of an apple orchard in relation to the soil treatment applied

Elżbieta Jolanta Bielińska

Agricultural Academy in Lublin

Agnieszka Głowacka

Agricultural Academy in Lublin


Abstract

A three-year research study (2000–2002) was carried out in a young apple orchard originally founded on typical podzolic soil in 1997. The following methods for treating the soil among the rows of trees were considered: herbicide fallow maintained with glifosat; mulching with black polyethylene foil; mulching with a layer of wheat straw with a thickness of about 15 cm and mechanical fallow maintained by means of mechanical hoeing. The aim of the study was to evaluate the influence of the various methods applied in treating the soil in the young apple orchard on the content of the mineral nitrogen
forms, i.e. N-NH4 + and N-NO- within the soil various methods of soil treatment applied in the young apple orchard on the content of mineral nitrogen forms, i.e. N-NH+ and N-NO- in the soil. It was shown that the method of treating the soil was a decisive factor in influencing the content of the mineral nitrogen forms in the soil. The soil maintained as herbicidal or mechanical fallow contained significantly more N-NH+ and N-NO- than did the soil covered with the mulch. The biochemical reactions catalysed by enzymes were, to a high extent, decisive for the content of the mineral nitrogen forms in
the soil.

Keywords:

orchard, soil treatment method, mineral nitrogen

Bielińska E. J., Domżał H., 1998a. Dynamika różnych form azotu w glebie użytkowanej sadowniczo. Rocz. Glebozn. 49, 3/4, 31–39.
Bielińska E. J., Domżał H., 1998b. Wpływ zakwaszenia gleby użytkowanej sadowniczo na jej aktywność biochemiczną. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 456, 497–502.
Bielińska E. J., Domżał H., 1999a. Aktywność biologiczna jako wskaźnik zmian zachodzących w glebach pod wpływem antropopresji zróżnicowanych systemów uprawy roli. Politechnika Śląska w Gliwicach oraz Komitet Biotechnologii PAN, Ogólnopolskie Symp. Naukowo- Techniczne „Biotechnologia Środowiska”, 269–276.
Bielińska E. J., Domżał H., 1999b. The effect of differentiated methods of soil cultivation on the soils enzymatic activity. In: ISTRO-Czech Republic for Contemporary state and perspectives on the agronomical practices after year 2000, Brno, 89–92.
Bielińska E. J., Lipecki J., 1998a. Wpływ sposobu utrzymania gleby w sadzie jabłoniowym na możliwość ograniczenia degradacji chemicznej i biologicznej gleby. Ann. UMCS, sec. EEE, Lublin, 6, 1–8.
Bielińska E. J., Lipecki J., 1998b. Wpływ ściółkowania włókniną polipropylenową na aktywność enzymatyczną gleby w sadzie jabłoniowym. I Ogólnopolskie Symp. Mineralnego Odżywiania Roślin Sadowniczych, Skierniewice, 184–192.
Cieśliński G., 2003. Ocena programu nawożenia sadu po zbiorach owoców. Sad Nowoczesny 1, 8–9.
Comai M., Corradini F., Porro D., Falia O., 1995. Effects of nitrogen supply in herbicide strips or in grass alleys on apple growth and yield friut quality. Acta Hortic. 383, 83–94.
Czuba R., Gorlach E., Kalembasa S., Łoginow W., Mazur T. (red.), 1991. Azot w glebach uprawnych. PWN Warszawa, 239 ss.
Domżał H., Bielińska E. J., 1997. Influence of cultivation and fertilization on the enzymatic activity and contents of active mineral nitrogen forms. Pol. J. Soil Sci. 30/2, 23–28.
Domżał H., Gostkowska K., Furczak J., Bieliska E. J., 1994. Physical, chemical and biological degradation of agriculturally utilized soil. Proc. Of 13th Conference, Aalborg-Denmark, 31–36.
Domżał H., Lipecki J., Bielińska E. J., 2002. Zmiany sytuacji ekologicznej gleby pod wpływem różnych metod jej pielęgnacji w sadach. Sprawozdanie z bada AR Lublin, 1–122.
Engel G., 1992. Vergleich integrierter Unkrautbekampfungsverfahren im Obstbau gegenüber der Verwendung von Herbiziden. Z. Planzenkrank. Pflanzenschütz 13, 505–511.
Gostkowska K., Furczak J., Domżał H., Bielińska E. J., 1998. Suitability of some biochemical and microbiological tests for the degradation degree of Podzolic Soil on the background of it differentiated usage. Pol. J. Soil Sci. 30/2, 69–78.
Huzar E., Trzeszczyński J., 2000. Badanie migracji styrenu i etylobenzenu z opakowań polimerowych do żywności. Chemia i Inżynieria Ekologiczna 7, 12, 1318–1325.
Jadczuk E., 1990. Transport of mineral elements from grassed alleyways to herbicide strips as a results of grass mowing. Acta Hort. 274, 201–205.
Jadczuk E., Sadowski A., 1992. Nutrient status, growth and yield of “Schattenmorelle” cherry Seminar on Fruit and Vegetable Production with Minimum Use of Chemicals, 9.
Kobus J., 1995. Biologiczne procesy a kształtowanie żyzności gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 421a, 209–219.
Kozanecka T., 1995. Zawartość mineralnych form N-NH4 + i N-NO3 - w glebie sadu jabłoniowego. Rocz. Glebozn. 44, 1/2, Warszawa, 105–117.
Kozanecka T., Rekosz-Burlaga H., Russem S., 1996. Aktywność mikrobiologiczna gleby w sadzie jabłoniowym w zależności od sposobu jej utrzymania, nawożenia azotem i wapnowania. Rocz. Glebozn. 47, 75–84.
Ladd N., Butle J. H. A., 1972. Short-term assays of soil proteolytic enzyme activities using proteins and dipeptide derivatives as substrates. Soil Biol. Biochem. 4, 19–30.
Lipecki J., 1996. Pielęgnacja gleby a nawożenie sadów. Sad Karłowy 1, 49–54.
Łoginow W., Kaszubiak T., 1964. Dynamika azotu w glebie. Pam. Puł. IUNG, 14, 25–38.
Marks M. J., 1993. Preliminary results of an evaluation of alternatives to the use of herbicides in orchards. Brighton Crop Protection Conference 1, 461–466.
Mika A., 1998. Uwagi o nawożeniu sadów. I Ogólnopolskie Symp. Mineralnego Odżywiania Roślin Sadowniczych, Skierniewice, 3–10.
Muster G., Hübner H., 1994. Stickstoff, Ertrag und Fruchtqualität beim Apfel Ergebnisse aus einem langjährigen Düngerversuch. Erwerbsobsbau 36(2), 44–48.
Rupp D., 1995. Nitrogen fertilization in apple orchards-relationships between available nitrogen in soil samples, nitrates in soil water and leaching of nitrogen. Acta Hortic. 383, 401–411.
Sadowski A., 1996. Podstawy racjonalnego nawożenia sadu. Sad Karłowy 1/96, 49–54.
Sadowski A., Jadczuk E., 1994. Wpływ sposobu utrzymania gleby i nawożenia N na poziom odżywiania wiśni azotem oraz na ich wzrost i owocowanie. Mat. XXXIII Ogólnopol. Nauk. Konf. Sadowniczej, Skierniewice, 228–231.
Sadowski A., Jadczuk E., 1998. Potrzeba nawożenia wiśni azotem w powiązaniu ze sposobem utrzymania gleby i wiekiem drzew. I Ogólnopolskie Symp. Mineralnego Odżywiania Roślin Sadowniczych, Skierniewice, 3–10.
Sobczyńska D., 2000. Mat. Konf. „Ekologia wyrobów”. Kraków, 390–391.
Smyk B., 1985. Mikroorganizmy a stabilność ekosystemów polowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 306, 127–140.
Spiak Z., Piszcz U., Kotecki A., 2002. Wpływ odczynu na właściwości sorpcyjne gleby oraz zawartość związków azotu w warunkach przyorywania słomy. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. 482, 491–498.
Szewczuk A., Licznar M., Licznar S., 1995. The effect of the littering tree grows with various material on the soil properties and on yielding and growth of the the Elstar variety (in Polish). Mat. Konf. „Nauka Praktyce ogrodniczej”, Lublin, 39–42.
Szewczuk A., Licznar-Małańczuk M., 1998. The effect of the means of soil maintenance on the yield and nutrient content changes in the soil (in Polish). I Ogólnopolskie Symp. Mineralnego Odżywiania Roślin Sadowniczych, Skierniewice, 1–2 grudnia, 202–209.
Tabatabai M. A., Bremner J. M., 1969. Use of p-nitrophenyl phosphate for assay of soil phosphatase activity. Soil Biol. Biochem. 1, 301–307.
Thalmann A., 1968. Zur methodik der Bestimmung der cDehydrogenase aktivit in Boden mittels Triphenyltetrazoliumchlorid (TTC). Landwirtsch. Forsch. 21, 249–258.
Tschapliński T. J., Johnson D. W., Norby R. J., Todd D. E., 1991. Biomass and soil nitrogen relationships of a one-year old systeme plantation. Soil Sci. Soc. Am. J. 55, 3, 841–847.
Treder W., Cieśliński G., 1998. Wpływ stężenia azotu w pożywce nawozowej na pobieranie i dystrybucji tego składnika w drzewach jabłoni. Mat. I Ogólnopolskiego Symp. Mineralnego Odżywiania Roślin Sadowniczych, Skierniewice, 1–2 grudnia, 11–20.
Wrona D., Sadowski A., 1998. Efekty nawożenia jabłoni azotem w pierwszych czterech latach po posadzeniu. Mat. I Ogólnopolskiego Symp. Mineralnego Odżywiania Roślin Sadowniczych, Skierniewice, 1–2 grudnia, 113–127.
Zantua M. I., Bremner J .M., 1975. Comparison of methods of assaying urease activity in soils. Soil Biol. Biochem. 7, 291–295.
Ziernicka A., Zawora T., 2002. Przestrzenno-czasowa dynamika suszy 2000 roku na obszarze Polski. Roczn. AR w Poznaniu, 342, 23, 571–577.

Published
2004-12-30Elżbieta Jolanta Bielińska 
Agricultural Academy in Lublin
Agnieszka Głowacka 
Agricultural Academy in LublinLicense

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.