Influence of different forms of organic fertilization on cropping and chemical composition of white cabbage


Abstract

The influence of green manures in form of forecrops (oat, vetch, field pea, and mixtures these of plants) and farmyard manure on crop and the content of dry matter and mineral elements in white cabbage, was examined. The highest yields of white cabbage were obtained after the ploughing the mixtures of vetch, oat and field pea and of vetch and field pea, and farmyard manure. The highest content of nitrogen was characterized by cabbage cultivated after mixture of vetch with oat and field pea, and vetch. One could notice more magnesium in cabbage cultivated after on organic fertilization than without it. Ploughing of all biomass of green manures influenced more profitably on the content of magnesium. The kind of organic fertilization did not influence the content of dry matter, phosphorus, potassium and calcium in white cabbage.


Keywords

green manures; farmyard manure; white cabbage; chemical composition

Biczak R., Grul E., Herman B., 1998. The effect of NPK fertilization on yield and content of chlorophyll, sugars and ascorbic acid in celery. Folia Hort. 10/2, 23–34.
Borna Z., 1960. Wpływ międzyplonowych nawozów zielonych na plony warzyw. Rocz. WSR Poznań, IX, 309–357.
Dzienia S., 1990. Wpływ międzyplonów na niektóre właściwości gleby i plonowanie roślin. Mat. Konf. „Międzyplony we współczesnym rolnictwie”. AR Szczecin, 5 IV, 27–34.
Franczuk J., Jabłońska-Ceglarek R., Zaniewicz-Bajkowska A., 1999. Nawożenie organiczne a zawartość suchej masy w częściach jadalnych wybranych gatunków warzyw. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 466, 335–343.
Fritz D., Habben J., 1973. Influence of fertilization on the quality of vegetables particulary for processing. Acta Hort. 29, 349–362.
Jabłońska-Ceglarek R., Rosa R., Franczuk J., 2000. Plonowanie kapusty głowiastej białej odmiany ‘Amager’ uprawianej w pierwszym roku po nawożeniu roślinami przedplonowymi i obornikiem. Annal. UMCS sec. EEE, Horticulture VIII, Supplementum, 55–60.
Jabłońska-Ceglarek R., Zaniewicz A., Franczuk J., Wadas W., 1994. Sideral fertilizers applied in the form of summar cath crops in the cultivation of white cabbage. Part III. Effect of fertilization with cath crops and straw as compared to farmyard manure and only mineral fertilization on the nutritive value of white cabbage. Sci. Pap. ATU Siedlce Veget. Plants 41, 30–41.
Kryńska W., Martyniak B., 1978. Wartość odżywcza kapusty wczesnej i pomidorów uprawianych na terenie falistym. Rocz. Nauk Roln., Ser. A 103 (4), 79–92.
Kunicki E., 1996. Wpływ formy i sposobu aplikacji nawozu azotowego na wysokość i jakość plonu brokułu. II Ogólnopol. Symp. pt. „Nowe rośliny i technologie w ogrodnictwie”. AR Pozna, 17–19 IX, 192–195.
Romanov V., 1970. Predsestrenniki i uroaj. Kartofel i Owoci 9, 27.
Venter F., 1983. Der Nitratgehalt in Chinakohl (Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.). Gartenbauwiss. 48 (1), 9–12.
Wadas W., 1997. Plonotwórcze działanie nawozów zielonych i słomy w uprawie warzyw. Fragm. Agronom. 3 (55), 61–70.
Zaniewicz A., 1992. Poplony letnie i słoma – rzadko stosowane w warzywnictwie formy nawożenia organicznego. Rozprawa doktorska. Arch. AR Lublin.

Published : 2002-12-31


Jabłońska-Ceglarek, R., & Rosa, R. (2002). Influence of different forms of organic fertilization on cropping and chemical composition of white cabbage. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, 1(2), 25-32. https://doi.org/10.24326/asphc.2002.2.3

Romualda Jabłońska-Ceglarek  rjablon@ap.siedlce.pl
University of Podlasie in Siedlce  Poland
Robert Rosa 
University of Podlasie in Siedlce  Poland
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.