Effect of the light colour on the rooting of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) shoot cuttings


Abstract

Cuttings of tomato ‘Recento F1 ’ cultivar were rooted in water, placed under fluorescent lamps emitted daylight, yellow, green, blue and white light with quantum irradiance 57 mol m -2 s -1 . The rooting rate and quality of roots were investigated. It was observed a favourable influence of the blue, daylight and white light on the length, number and mass of roots. Yellow and green light influenced unfavourable on the mass and number of roots.


Keywords

tomato cuttings; adventitious roots; artificial light; fluorescent lamps

Bach A., Reby E., 1994. Wpływ różnych rodzajów światła na morfogenezę paprotki złocistej (Phlebodium aureum L.) w kulturach in vitro. Mat. Konf. „Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin” Kraków 15-17.12, 163–168.
Borowski, E., Hagen, P., Moe, R., 1987. Air and root medium temperature and the rooting of chrysanthemum and rose cuttings. Acta Agrobot. 40(1–2), 27–39.
Borowski E., Kozłowska L., 1986. The influence of light color on the rooting of ‘Horim Golden’ Chrysanthemum cuttings. Acta Agrobot. 39(1), 47–57.
Gabarkiewicz B., Gabryszewska E., Rudnicki R., 1994. Wpływ różnych rodzajów światła na tworzenie pędów i korzeni Spathiphyllum wallisii w kulturach in vitro. Mat. Konf. „Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin” Kraków 15–17.12.1994, plakat nr 5.
Gabryszewska E., 1995. Wpływ jakości światła na ukorzenianie in vitro i in vivo Gerbera jamesonii odm. Queen Rebecca. Mat. Konf. „Nauka Praktyce Ogrodniczej”, AR Lublin, 829–833.
Klein R. M., 1992. Effects of green light on biological systems. Biology Review 67, 199–284.
Kłyszejko-Stefanowicz L., 1999. Ćwiczenia z biochemii. Wyd. Nauk. PWN Warszawa, 824 ss.
Kubota C., Rajapakse N. C., Young R. E., 1997. Carbohydrate status and transplant quality of micropropagated broccoli plantlets stored under different light environments. Postharvest Biology and Technology 12, 165–173.
Latkowska M., Chmiel H., 1996. Wpływ jakości światła i regulatorów wzrostu na regenerację i ukorzenianie in vitro pędów chryzantemy wielkokwiatowej (Dendranthema grandiflora) cv. Escort. Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 39, 129–136.
Łukaszewska A., 2001. Wpływ światła na ukorzenianie sadzonek figowca Benjamina. Ogrodnictwo 5, 23–24.
Witomska M., Ładyżyńska K., 2001. Wpływ światła i auksyn na ukorzenianie in vitro i jakość pędów petunii (Petunia hybrida Ursynia). Zesz. Nauk. AR w Krakowie 379, 193–197.
Wysocka-Owczarek M., 1993. Nowe metody przygotowania rozsady pomidorów do uprawy pod osłonami. Nowości Warzywnicze 24, 23–30.
Wysocka-Owczarek M., 1999. Nowe metody prawidłowego przygotowania rozsady pomidorów do uprawy pod osłonami. Sympozjum „Technologie uprawy pomidorów” Poznań, 11–30.

Published : 2002-12-31


Głowacka, B. (2002). Effect of the light colour on the rooting of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) shoot cuttings. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, 1(2), 83-91. https://doi.org/10.24326/asphc.2002.2.10

Beata Głowacka  ozdob@atr.bydgoszcz.pl
University of Technology and Agriculture in Bydgoszcz  Poland
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Articles are made available under the conditions CC BY 4.0 (until 2020 under the conditions CC BY-NC-ND 4.0).
Submission of the paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for publication elsewhere.

The author signs a statement of the originality of the work, the contribution of individuals, and source of funding.