Porównawcze hybrydyzacje in situ do identyfikacji heterosomów owcy grzywiastej (Ammotragus lervia)

ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA

Departament of Animal Cytogenetics and Molecular Genetics, National Institute of Animal Production, Krakowska 1, 32-083 Balice/Kraków

BARBARA DANIELAK-CZECH

Departament of Animal Cytogenetics and Molecular Genetics, National Institute of Animal Production, Krakowska 1, 32-083 Balice/Kraków

MAREK BABICZ

Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

AGNIESZKA BĄK

Departament of Animal Cytogenetics and Molecular Genetics, National Institute of Animal Production, Krakowska 1, 32-083 Balice/Kraków

KATARZYNA KRUCZEK

Departament of Animal Cytogenetics and Molecular Genetics, National Institute of Animal Production, Krakowska 1, 32-083 Balice/KrakówAbstrakt

Konserwatyzm genetyczny na poziomie genów z grup syntenicznych umożliwia wykorzystanie sond molekularnych otrzymanych dla jednego gatunku zwierząt do identyfikacji homologicznych fragmentów DNA innych gatunków. Celem badań była identyfikacja heterosomów arui (Ammotragus lervia) przy wykorzystaniu techniki porównawczych hybrydyzacji in situ (zoo-FISH) z komercyjnymi bydlęcymi sondami malującymi heterosomy. Uzyskane wyniki ujawniły wyraźne żółto-zielone sygnały w dużych akrocentrycznych chromosomach X i mocne czerwone sygnały fluorescencyjne na małych metacentrycznych heterosomach Y we wszystkich płytkach chromosomów metafazowych arui. Eksperymenty potwierdziły wysoki stopień konserwatyzmu genetycznego grup syntenicznych heterosomów u gatunków należących do rodziny Bovidae (bydło i arui), co stwarza możliwość wykorzystania bydlęcych, heterologicznych sond malujących chromosomy płci w międzygatunkowych badaniach porównawczych, filogenetycznych i ewolucyjnych.

Słowa kluczowe:

arui (Ammotragus lervia), synteniczny konserwatyzm genetyczny, chromosomy płci, bydlęce sondy malujące heterosomy, technika zoo-FISH

Bonnet A., Thevenon S., Claro F., Gautier M., Hayes H., 2001. Cytogenetic comparison between

Vietnamese sika deer and cattle: R-banded karyotypes and FISH mapping. Chrom. Res. 9, 673– 687.

Chi J., Fu B., Nie W., Wang J., Graphodatsky A.S., Yang F., 2005. New insights into the karyotypic relationships of Chinese muntjac (Muntiacus reevesi), forest musk deer (Moschus berezovskii) and gayal (Bos frontalis). Cytogenet. Genome Res. 108, 310– 316.

Chowdhary B.P., Frönicke L., Gustavsson I., Sherthan H., 1996. Comparative analysis of the cattle and human genomes: detection of ZOO-FISH and gene mapping – based chromosomal homologies. Mamm. Genome 7, 297– 302.

Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B., 2010. Diagnosis of tandem fusion translocation in the boar using FISH technique with human painting probes. Ann. Anim. Sci.

10(4), 361– 366.

Geist V., 1971. Mountain sheep: a study in behaviour and evolution. University of Chicago Press, Chicago–London.

Goldammer T., Brurmer R.M., Weikard R., Schwerin M., 1996. Generation and use of chromosome fragment specific bovine DNA probes for cytogenetic studies in cattle. Arch. Zootech. 45, 309–314.

Huang L., Nie W.H., Wang J.H., Su W.T., Yang F.T., 2005. Phylogenomic study of the subfamily Caprinae by cross-species chromosome paining with mantjac paints. Chrom. Res. 13, 389– 399.

Iannuzzi L., Di Meo G.P., 1995. Chromosomal evolution in bovids: a comparison of cattle, sheep and goat G- and R-banded chromosomes and cytogenetic divergences among cattle, goat and river buffalo sex chromosomes. Chrom. Res. 3, 291–299.

Kozubska-Sobocińska A., Słota E., Pieńkowska A., 2003. Zastosowanie techniki FISH do diagnozy chimeryzmu leukocytarnego u owiec. Med. Wet. 59, 987–989.

Kozubska-Sobocińska A., Słota E., Pieńkowska-Schelling A., Schelling C., 2005. Comparative hybridization of the Y chromosome in selected species of Bovidae. Ann. Anim. Sci. 5 (1), 5–9.

Kozubska-Sobocińska A., Słota E., Pakusiewicz M., 2006. Comparison of the G-banded karyotype of the fallow deer (Dama dama) and sheep (Ovis aries). Ann. Anim. Sci. 6, 2, 225–231.

Kozubska-Sobocińska A., Ząbek T., Słota E., Kaczor U., 2007a. Comparison of GTG-banded karyotypes and microsatellite sequences in some species of the Bovidae and Cervidae families. J. Anim. Feed Sci. 16, 567–578

Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B., Słota E., 2007b. Genetic conservatism analysis based on Gbanded chromosomes of cattle and fallow deer. Ann. Anim. Sci. 7 (2), 215–220.

Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B., 2008. Identification of heterosomes in spermatozoa of rams with 54,XX/54,XY chimerism. Vet. Med. 53(5), 250–254.

Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B., Kaczor U., Sharan M., 2009a. Microsatellite sequences of Y heterosome. Anim. Biol. (Ukraine) 11 (1– 2), 247–250.

Kozubska-Sobocińska A., Bugno-Poniewierska M., Słota E., 2009b. Application of bovine heterosome painting probes to analysis of the sex bivalent in rams. Ann. Anim. Sci. 9, (4), 371–378.

Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B., Babicz M., Rejduch B., Bąk A., 2012. Application of bovine heterosome painting probes to identification sex chromosomes in goral (Nemorhaedus caudatus). Annales UMCS, sec. EE, Zootechnica 30(4), 60–65.

Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B., Babicz M., Bąk A., Rejduch B., 2013. Interspecies hybridizations in situ with bovine heteresome painting probes to identification sex chromosomes in fallow deer (Dama dama). Annales UMCS, sec. EE, Zootechnica 31(4), 95–99.

Oh S.H., Yun Y.M., Lee J.E., Kim I.Y., Shin J.H., Kweon O.K., Lee H., Yoon Y.S., Shin N.S., Seong J.K., 2011. G-, R- and C-band patterns of goral (Nemorhaedus caudatus) and comparison to goat (Capra hircus). Mol. Cells 31, 351–354.

Rejduch B., Kozubska-Sobocińska A., Radko A., Rychlik T., Słota E., 2004. The application of genetic markers for cell chimerism diagnosis in lambs. J. Anim. Breed. Genet. 121, 197–203.

Rejduch B., Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., 2010a. FISH – based comparative analysis of human and porcine chromosome region involving obesity-related genes. Ann.

Anim. Sci. 10(4), 367–372.

Rejduch B., Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B., 2010b. Use of human painting probes for identification of centric fusion in wild boar. Chrom. Res. 18, 727–728.

Révay T., Tardy E.P., Tóth A., Kovács A., Salgó A., 2000. Sexing bovine cells by FISH with a synthetic Y-probe. In: Proceedings of the 14th European Colloquium on Cytogenetics of Domestic Animals, Brno, 27–30 of June, 29.

Révay T., Kovacs A., Rens W., Gustavsson I., 2002. Simultaneous detection of viability and sex of bovine spermatozoa. Reprod. Fert. Dev. 14, 373–376.

Słota E., Kozubska-Sobocińska A., Bugno M., Giemza-Marek A., Kulig B., 2001. Comparison between the G-banded karyotype of the aoudad (Ammotragus lervia) and sheep (Ovis aries). J. Appl. Genet. 42, 59–64.
Pobierz

Opublikowane
2014-12-17ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA 
Departament of Animal Cytogenetics and Molecular Genetics, National Institute of Animal Production, Krakowska 1, 32-083 Balice/Kraków
BARBARA DANIELAK-CZECH 
Departament of Animal Cytogenetics and Molecular Genetics, National Institute of Animal Production, Krakowska 1, 32-083 Balice/Kraków
MAREK BABICZ 
Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
AGNIESZKA BĄK 
Departament of Animal Cytogenetics and Molecular Genetics, National Institute of Animal Production, Krakowska 1, 32-083 Balice/Kraków
KATARZYNA KRUCZEK 
Departament of Animal Cytogenetics and Molecular Genetics, National Institute of Animal Production, Krakowska 1, 32-083 Balice/KrakówLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>