Analiza zmian opłacalności produkcji świń rasy polskiej białej zwisłouchej oraz puławskiej w gospodarstwie rodzinnym w latach 2010–2012

MAREK BABICZ

Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

KINGA KROPIWIEC

Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

ROBERT CICHOCKI

Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

MALWINA MERSKA

Department of Biochemistry and Toxicology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

MAGDALENA SZYNDLER-NĘDZA

Department of Animal Genetics and Breeding, National Research Institute of Animal Production 32-083 Balice n. Kraków

WACŁAW KRASUCKI

Institute of Animal Nutrition and Bromatology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin

MARCIN HAŁABIS

Institute of Animal Nutrition and Bromatology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

Celem pracy było porównanie opłacalności produkcji świń dwóch ras – polskiej białej zwisłouchej oraz puławskiej – utrzymywanych w gospodarstwie rodzinnym. W analizie uwzględniono wskaźniki użytkowości rozpłodowej loch, parametry wartości tucznej i rzeźnej. Dane obejmowały produkcję tuczników w gospodarstwie w latach 2010–2012. Przeprowadzane analizy wskazują, że opłacalność produkcji tuczników pbz względem tuczników rasy puławskiej była zmienna. Wykazano, że niezależnie od okresu produkcji tuczników uzyskano niższy dochód od loch rasy puławskiej niż od loch rasy polskiej białej zwisłouchej. Na taki wynik miały wpływ m.in. niższe wskaźniki rozrodu loch rasy puławskiej oraz większe zużycie paszy, mniejsze przyrosty i mniejsza zawartość mięsa w tuszy tuczników od nich pozyskanych.

Słowa kluczowe:

świnie, gospodarstwo rodzinne, rasa polska biała zwisłoucha, rasa puławska, produkcyjność

Bogdzińska M., 2010. Badania molekularne i cytogenetyczne w ocenie cech użytkowości rozrodczej loch ras pbz i wbp. Rozprawy 141, WU UTP, Bydgoszcz.

Dowgiałło Z., Mandecki S., 1983. Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej. PWN, Warszawa.

Gajewczyk P., Madejek-Świątek E., Potyrała A., 2010. Wyniki użytkowości rozpłodowej i odchowu prosiąt, uzyskane w przeciętnych warunkach chowu od loch Najma i mieszańców (wbp ×pbz). Zesz. Nauk. UP Biol. Hod. Zwierz. 577, 145–153.

Główny Urząd Statystyczny, 2014. Pogłowie trzody chlewnej według stanu w końcu listopada 2013 roku. Warszawa.

Pejsak Z., 2012. Przyczyny gwałtownego spadku pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Trz. Chlew. 50 (3), 12–16.

Pepliński B., 2013. Wpływ opłacalności produkcji żywca wieprzowego na zmiany pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Analiza Regionalna. Rocz. Ekon. Rol. Rozw. Obsz. Wiej. 100 (2), 75–87.

Radwan A., Wadoń A., 2009. Production and economic diversification of pig-keeping family farms with different arable land area. J. Agribus. Rural Dev. 3(13), 187–195.

Rynek Wieprzowiny, 2013. Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej, MRiRW, Departament Rynków Rolnych, www.minrol.gov.pl.

Rynek Pasz, 2011. Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej. MRiRW, Departament Rynków Rolnych, www.minrol.gov.pl.

Rynek Pasz, 2012. Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowe. MRiRW, Departament Rynków Rolnych, www.minrol.gov.pl.

Seremak-Bulge J., 2006. Rynkowe uwarunkowania produkcji wieprzowiny. Modele produkcji trzody chlewnej w Polsce. Instytut Zootechniki, Warszawa, 53–66.

Szyndler-Nędza M., 2006. Rola i znaczenie rodzimych ras świń oraz możliwości ich ochrony w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Wiad. Zoot. 44 (4), 9–14.

Tyra M., 2012. Zależności pomiędzy cechami użytkowości tucznej a zawartością tłuszczu śródmięśniowego (IMF) w mięśniu najdłuższym grzbietu krajowej populacji świń. Rocz. Nauk. Zoot. 39(2), 189–201.


Opublikowane
2014-10-17MAREK BABICZ 
Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
KINGA KROPIWIEC 
Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
ROBERT CICHOCKI 
Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
MALWINA MERSKA 
Department of Biochemistry and Toxicology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
MAGDALENA SZYNDLER-NĘDZA 
Department of Animal Genetics and Breeding, National Research Institute of Animal Production 32-083 Balice n. Kraków
WACŁAW KRASUCKI 
Institute of Animal Nutrition and Bromatology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 Lublin
MARCIN HAŁABIS 
Institute of Animal Nutrition and Bromatology, University of Life Sciences in Lublin Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>