Ocena struktury genetycznej i głównych cech produkcyjności bydła rasy lebedyńskiej na podstawie polimorfizmu markerów genetycznych

NATALYA SHKAVRO

1 Institute of Animal Science, Molecular-genetic Laboratory, 7 Gvardiyskoy Armii str. 3, 62404, Kharkov

OLEKSII BLYZNIUK

1 Institute of Animal Science, Molecular-genetic Laboratory, 7 Gvardiyskoy Armii str. 3, 62404, Kharkov

IVAN POMITUN

Institute of Animal Science, Molecular-genetic Laboratory, 7 Gvardiyskoy Armii str. 3, 62404, Kharkov

MAREK BABICZ

University of Life Sciences in Lublin, Institute of Animal Breeding and Biodiversity Conservation, Sub-Department of Pig Breeding and Biotechnology, Akademicka str. 13, 20-950 Lublin


Abstrakt

Wyniki oceny struktury genetycznej bydła rasy lebedyńskiej uzyskano na podstawie polimorfizmu 12 mikrosatelitarnych loci, genów kappa-kazeiny i hormonu wzrostu. Zidentyfikowano 70 alleli loci mikrosatelitarnych. Największą liczbę alleli stwierdzono w locus TGLA53 (10 alleli). Wszystkie markery mikrosatelitarnego DNA, z wyjątkiem BM1818, wykazały wysoki stopień polimorfizmu. Analizując genotypy genów QTL związanych z cechami produkcyjnymi bydła stwierdzono wysoką frekwencję allelu B (0,323) genu kappa-kazeiny, ponadto dużo zwierząt posiadało heterozygotyczny genotyp AB (0,645). Stwierdzono dominację allelu L genu hormonu wzrostu (0,903). Zidentyfikowano układ genotypów wpływających na wartość takich cech, jak wydajność mleka, zawartość tłuszczu i białka w mleku.

Słowa kluczowe:

mikrosatelitarne loci DNA, gen kappa-kazeiny, gen hormonu wzrostu, polimorfizm, cechy produkcyjne, bydło rasy Lebedin

Ardak A.D., 2005. Effects of genetic variants in milk protein on yield and composition of milk from Holstein-Friesian and Simmental cows. South Afric. J. Anim. Sci. 35(1), 41–47.

Biase F.H., Garnero A.V., Bezerra L.A.F., Rosa A.J.M., Lôbo R.B., Martelli L., 2005. Analysis of restriction fragment length polymorphism in the kappa-casein gene related to weight expected progeny difference in nellore cattle. Genet. Molec. Biol. 28(1), 168–177.

Bochkov V.M., Luniova A.E., Tarasyuk S.I., Nasirova I.A., 2009. Volyn cattle genetic structure for somatotropic hormone polymorphism. Scientific Bulletin of NUBiP of Ukraine, 138, 332–336.

Bovenhuis H., Van Arendonk J.A.M., Korver S., 1992. Associations between milk protein poly-morphisms and milk production traits. J. Dairy Sci. 75, 2549–2559.

Contreras V.P., Jaramillo D.L., Bracamonte G.M., González J.C.M., Rincón A.M.S., 2011. Convenient genotyping of nine bovine K-casein variants. Electron. J. Biotech. 14(4), http://dx.doi.org/10.2225/vol14-issue4-fulltext-10.

Curi R.A., de Oliveira H.N., Gimenes M.A., Silveira A.C., Lopes C.R., 2005. Effects of CSN3 and LGB gene polymorphisms on production traits in beef cattle. Genet. Molec. Biol. 28, 262–266.

Dogru U., Ozdemir M., 2009. Genotyping of kappa-casein locus by PCR-RFLP in brown Swiss cattle breed. J. Anim. Vet. Adv. 8, 779–781.

Ernst L.K., Zinovieva N.A., 2008. Biological problems of livestock breeding in the XXI century. Moscow, RASHN, 501.

Fontanesi L., Scotti E., Tazzoli M., Beretti F., Dall’Olio S., Davoli R., Russo V., 2007. Investigation of allele frequencies of the growth hormone receptor (GHR) F279Y mytation in dairy and dual purpose cattle breeds. Ital. J. Anim. Sci. 6, 415–420.

Gordon D.F., Quick D.P., Erwin C.R., 1983. Nucleotide sequence of the bovine growth hormone chromosomal gene. Mol. Cell. Endocrinol. 33, 81–95.

Lara M., Gama L.T., Bufarah G., Sereno J., Celegato E., Abreu U., 2002. Genetic polymorphisms at the K-casein locus in Pantaneiro cattle. Arch. Zoot. 5, 99–105.

Lvina O.A., 2011. Molecular-genetic and productive features of Simmental cattle: Abstract of the PhD thesis, All-Rus. Res. Inst. Anim. Sci. RAAS 1, 18.

Negrini R., Nicoloso L., Crepaldi P., Milanesi E., Colli L., Chegdani F., Pariset L., Dunner S., Leveziel H., Williams J.L., Ajmone Marsan P., 2008. Assessing SNP markers for assigning individuals to cattle populations. Anim. Genet. 40, 18–26.

Shkavro N., Radko A., Slota E., Rossoha V., 2010. Microsatellite DNA loci polymorphism of two cattle breeds. Bulletin of Kharkov National University named V.N. Karazin, Series: Biology, 905(11), 120–126.

Zhou G.L., Jin H.G., Liu C., Guo S.L., Zhu Q., Wu Y.H., 2005. Association of genetic polymor-phism in GH gene with milk production traits in Beijing Holstein cows. J. Biosci. 30(5), 595–598.

Zinovieva N.A., Gladyr E.A., Kostunica O.V., 2004. DNA diagnosis of the cattle milk protein gene polymorphism. Methods of research in agricultural animals biotechnology. Moscow, 7–22 [in Russian].

Opublikowane
2018-11-29NATALYA SHKAVRO 
1 Institute of Animal Science, Molecular-genetic Laboratory, 7 Gvardiyskoy Armii str. 3, 62404, Kharkov
OLEKSII BLYZNIUK 
1 Institute of Animal Science, Molecular-genetic Laboratory, 7 Gvardiyskoy Armii str. 3, 62404, Kharkov
IVAN POMITUN 
Institute of Animal Science, Molecular-genetic Laboratory, 7 Gvardiyskoy Armii str. 3, 62404, Kharkov
MAREK BABICZ 
University of Life Sciences in Lublin, Institute of Animal Breeding and Biodiversity Conservation, Sub-Department of Pig Breeding and Biotechnology, Akademicka str. 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>