Przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze właściwości miodu – badania wstępne

MATEUSZ OSSOWSKI

Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK

Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

ŁUKASZ WLAZŁO

Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

MARTYNA KASELA

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin


Abstrakt

Narastająca antybiotykooporność drobnoustrojów zmusza do poszukiwania naturalnych źródeł związków wykazujących działanie przeciwdrobnoustrojowe. Miody charakteryzują się wysokim potencjałem antyoksydacyjnym i zróżnicowanym składem chemicznym zależnym od pochodzenia (strefy klimatycznej) i gatunków roślin wykorzystanych przez pszczoły do ich wytworzenia. W niniejszych badaniach podjęto próbę wstępnej oceny przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych właściwości miodów pochodzących z Lubelszczyzny, jak i tych dostępnych lokalnie na rynku komercyjnym. Analizowano oddziaływanie miodów na najważniejsze drobnoustroje patogenne: paciorkowce, gronkowce koagulazododatnie (Staphylococcus aureus) i koagulazoujemne oraz na drożdżaka Candida albicans. Badane miody wykazywały wysoki potencjał antybakteryjny wobec paciorkowców oraz umiarkowany wobec gronkowców koagulazoujemnych. Nie zaobserwowano działania przeciwdrobnoustrojowego miodów zarówno wobec S. aureus, jak i C. albicans.

Słowa kluczowe:

właściwości przeciwbakteryjne, właściwości przeciwgrzybicze, aktywność przeciwdrobnoustrojowa, miód

Ahmed M., Sahile S., Subramanian C., 2014. Evaluation of antibacterial potential of honey against some common human pathogens in North Gondar zone of Ethiopia. Int. J. Pure Appl. Zool. 2(4), 286–295.

Allen K.L., Hutchinson G., Molan P.C., 2000. The potential for using honey to treat wounds infected with MRSA and VRE. First World Wound Healing Congress, Melbourne, Australia, 10–13.

Almasaudi S.B., Al-Nahari A.A., El Sayed M., Barbour E., Al Muhayawi S.M., Al-Jaouni S., Azhar E., Qari M., Qari Y.A., Harakeh S., 2017. Antimicrobial effect of different types of honey on Staphylococcus aureus. Saudi J. Biol. Sci. 24(6), 1255–1261, https://doi.org/ 10.1016/j.sjbs.2016.08.007.

Alzahrani H.A., Alsabehi R., Boukraâ L., Abdellah F., Bellik Y., Bakhotmah B.A., 2012. Antibacterial and antioxidant potency of floral honeys from different botanical and geographical origins. Molecules 17(9), 10540–10549, https://doi.org/10.3390/ molecules170910540.

Boukraâ L., Abdellah F., Ait-Abderrahim L., 2013. Antimicrobial properties of bee products and medicinal plants. Microbial pathogens and strategies for combating them: science, technology and education. http://www.formatex.info/microbiology4/vol2.html [dostęp: 20.05.2017].

Cooper R.A., Molan P.C., Harding K.G., 1999. Antibacterial activity of honey against strains of Staphylococcus aureus from infected wounds. J. Roy. Soc. Med. 92(6), 283–285.

Kato Y., Umeda N., Maeda A., Matsumoto D., Kitamoto N., Kikuzaki H., 2012. Identification of a novel glycoside, leptosin, as a chemical marker of manuka honey. J. Agr. Food Chem. 60(13), 3418–3423, https://doi.org/10.1021/jf300068w.

Lusby P.E., Coombes A.L., Wilkinson J.M., 2005. Bactericidal activity of different honeys against pathogenic bacteria. Arch. Med. Res. 36(5), 464–467, https://doi.org/10.1016/j.arcmed.2005. 03.038.

Mandal M.D., Mandal S., 2011. Honey: its medicinal property and antibacterial activity. Asian Pac. J. Trop. Biomed. 1(2), 154–160, https://doi.org/10.1016/S2221-1691(11)60016-6.

Molan P.C., Cooper R.A., 2000. Honey and sugar as a dressing for wounds and ulcers. Trop. Dr 30(4), 249–250, https://doi.org/10.1177/004947550003000429.

Mundo M.A., Padilla-Zakour O.I., Worobo R.W., 2004. Growth inhibition of foodborne pathogens and food spoilage organisms by select raw honeys. Int. J. Food Microbiol. 97(1), 1–8, https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2004.03.025.

Muzzarelli R.A.A., Greco F., Busilacchi A., Sollazzo V., Gigante A., 2012. Chitosan, hyaluronan and chondroitin sulfate in tissue engineering for cartilage regeneration: a review. Carbohydr. Polymers 89, 723–739, https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2012.04.057.

Oelschlaegel S., Gruner M., Wang P.N., Boettcher A., Koelling-Speer I., Speer K., 2012. Classification and characterization of manuka honeys based on phenolic compounds and methylglyoxal. J. Agric. Food Chem. 60(29), 7229–7237, https://doi.org/10.1021/jf300888q.

Osés S.M., Pascual-Maté A., Fuente D. de la, Pablo A. de, Fernández-Muiño M.A., Sancho M.T., 2016. Comparison of methods to determine antibacterial activity of honeys against Staphylococcus aureus. NJAS-Wagen. J. Life Sci. 78, 29–33, https://doi.org/10.1016/ j.njas.2015.12.005.

Samarghandian S., Farkhondeh T., Samini F., 2017. Honey and health: A review of recent clinical research. Pharmacogn. Res. 9(2), 121–127, https://doi.org/10.4103/0974-8490.204647.

Vallianou N.G., Gounari P., Skourtis A., Panagos J., Kazazis C., 2014. Honey and its antiinflammatory, anti-bacterial and anti-oxidant properties. Gen. Med. 2(132), 1–5, https://doi.org/10.4172/2327-5146.1000132.

Zaghloul A.A., El-Shattawy H.H., Kassem A.A., Ibrahim E.A., Reddy I.K., Khan M.A., 2001. Honey, a prospective antibiotic: Extraction, formulation, and stability studies. Pharmazie 56, 643–647.

Pobierz

Opublikowane
2018-12-21MATEUSZ OSSOWSKI 
Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK 
Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
ŁUKASZ WLAZŁO 
Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
MARTYNA KASELA 
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>