Ozone disinfection of feed wheat

Bożena Nowakowicz-Dębek

Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Mieczysław Bojarczyk

Department of General Tillage of Part and Plants, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Henryk Krukowski

Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The research objective was to determine the ozone effect on molds colonizing wheat grains. The ozone used in the experiment was produced by an ozone generator. The wheat grain exposure time to ozone was 0.5, 1, 3, 6 and 9 h, respectively. The studies showed ozone to effec-tively control molds colonizing wheat grains. The studies established the exposure time resulting in the lowest reduction rate of microorganisms as well as ozonation treatment time required to attain the highest level of grain disinfection be safely administered to animals.

Słowa kluczowe:

ozonation, wheat grain, mold fungus

Broda M., Grajek W., 2009. Mikroflora ziaren zbóż i metody redukcji skażenia mikrobiologicznego. Post. Nauk Rol., 2, 19–30.
Cichocki P., 2010. Wpływ ozonowania na zdolność i energię kiełkowania ziarna pszenicy. Praca magisterska wykonana w Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin UP w Lublinie.
Dzwolak W,. 2008. Zamiennik dla chlorków. Ozon w produkcji bezpiecznej żywności. Bezp. Hig. Żywn., 7, 40–41.
Gajęcka M., Zielonka Ł, Obremski K., Gajęcki M., 2008. Probable consequences of the mycotoxins coexistence in feedstuffs. Adv. Agr. Sci., 2, 75–84.
Jurga R., 2009. Podstawowe informacje o zanieczyszczeniach i mikotoksynach w ziarnie pszenicy. Przegl. Zboż.-Młyn., 12.
Krosowiak K., Śmigielski K., Dziugan P. 2007. Zastosowanie ozonu w przemyśle spożywczym. Przem. Spoż., 11, 26–29.
Munkvold GP., 2009. Seed pathology progress in academia and industry. Ann. Rev. Phytopathol. 47, 285–311.
Naito S., Nanba Y., 1987. Studies on Utilization of Ozone in Food Preservation. Part IV. The Effect of Ozone Treatment on Thiamin and Riboflavin Contents of Cereal Grains, Cereal Grain Pow-ders, Peas, Beans and Whole Spices. Nippon Shokuhin Kogyo Gakkaishi.
Nowakowicz-Dębek B., Wlazło Ł., Sobolewska S., Krukowski H., 2011. Hygiene and sanitation evaluation of dairy cows barn with regard to environmental protection. Annales UMCS, sec. EE, Zootechnica, 29 (1), 29–35.
Saeger S., Sibanda L., Paepens C., Lobeau M., Delmulle B., Barna-Vetro I., Van Peteghrm C., 2006. Novel developments in rapid mycotoxin detection. Mycotoxin Res. 22, 2, 100–104.
Sağir A., Yildiz A., 2004. Growth of mycelium of pleurotus spp. On different grains and determina-tion of their competition with some contaminant fungi. Acta Aliment., 33 (3), 249–257.
Singh S., Fan M, Brown R.C., 2008. Ozone treatment of process water from a dry-mill ethanol plant. Biores. Technol. 99(6), 1801–5.
Solecka M., 2005. Zastosowanie ozonowania do dezynfekcji ścieków miejskich. In: Zastosowanie ozonu. PAN, Oddział Łódź.
Szwajkowska-Michałek L., Stuper K., Łakomy P., Matysiak A., Perkowski J., 2010. Contents of microscopic fungi in dusts coming from cereal. Analysis laboratories. Ann. Agric. Environ. Med., 17, 101–106.
Tančinová D., Labuda R., 2009. Fungi on wheat bran and their to xinogenity. Ann. Agric. Envi-ron. Med., 16, 325–331.
Tylkowska K., Dorna H., Szopińska D., 2007. Patologia nasion. Poznań.
Varga J, Tóth B., 2005. Novel strategies to control mycotoxins in feeds: a review. Acta Vet. Hung., 53 (2), 189–203.
Varga J., Tóth B., Téren J., 2005. Mycotoxin producing fungi and mycotoxins in foods in hungary in the period 1994–2002 review. Acta Aliment., 34 (3), 267–275.
Wang Y., King J.M., Xu Z., Losso J., Prudente A., 2008. Lutein from ozone-treated corn retains antimutagenic properties. J. Agric. Food Chem., 10, 56 (17), 7942–9.
Zawadzki K., 2009. Badania nad wykorzystaniem ozonu zamiast chloru jako środka bakteriobójczego w przemyśle zbożowo-młynarskim. Przegl. Zboż.-Młyn., 7, 10–14.

Opublikowane
2013-03-31Bożena Nowakowicz-Dębek 
Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Mieczysław Bojarczyk 
Department of General Tillage of Part and Plants, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Henryk Krukowski 
Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>