Identification of DNA sequences affecting chinchilla (Chinchilla lanigera Molina, 1782) behaviour

Brygida Ślaska

Department of Biological Bases of Animal Production, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Sylwia Nisztuk

Department of Biological Bases of Animal Production, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Iwona Rozempolska-Rucińska

Department of Biological Bases of Animal Production, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Grzegorz Zięba

Department of Biological Bases of Animal Production, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Marek Babicz

Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Magdalena Surdyka

Department of Biological Bases of Animal Production, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The aim of the study was to determine the relationship between the types of chinchilla behaviour and different images of band patterns obtained using the RAPD-PCR technique. The
sound-move test allowed classification of the animals into confident, reserved and indifferent ones. The results of the pilot study based on markers OPA07 and OPA12 suggest the existence of DNA regions containing nucleotide sequences that determine chinchilla behaviour. It is advisable that further analyses should be performed aimed at discovering sequences of genetic material that may determine the traits studied. This will facilitate using the band pattern as an additional criterion, beside lineage information, in animal selection.

Słowa kluczowe:

chinchilla, RAPD-PCR, behaviour

Cushwa W.T., Medrano J.F., 1996. Applications of the randomly amplified polymorphic DNA (RAPD) assay for genetic analysis of livestock species. Anim. Biotechnol. 7, 11–31.
Dzierżanowska-Góryń D., Kowalczyk M., 2005. Wstępne badania temperamentu szynszyli. Rocz. Nauk. PTZ, Supl. 1, 97–103.
Espinasa L., Borowsky R., 1998. Evolutionary Divergence of AP-PCR (RAPD) Patterns. Mol. Biol. Evol. 15, 408–414.
Gacek L., 2002. Test empatyczny – nowy test behawioralny dla lisów polarnych. Przegl. Hod. 5, 4–6.
Gu W., Post M., Aguirre G.D., Ray K., 1999. Individual DNA bands obtained by RAPD analysis of canine genomic DNA often contain multiple DNA sequences. J. Hered. 90, 96–98.
Hidas A., Edvi M.E., Potháczky L., Tóth Á., 2002. RAPD polymorphism in chinchilla breeding stocks. Proceedings of the 7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production,
Montpellier, France, August, 2002. Session 12, 2002 pp. 0–3.
Pavlova I.V., Levshina I.P., Vanetsian G.L., Shuikin N.N., Zyabitseva E.A., (2007). Behavior and measures of respiration in rabbits differing in terms of movement activity in ano pen field.
Neurosci. Behav. Physiol. 37, 33–41.
Rozempolska-Rucińska I., Jeżewska G., Mielnik A., 2007. Wyniki rozrodu samic i odchowu młodych szynszyli w zależności od temperamentu matki. Rocz. Nauk. PTZ 3, 283–294.
SAS Institute Inc., 2000. SAS User’s Guide. Version 8.0 Edition, SAS Institute Inc., Cary.
Ślaska B., Jeżewska-Witkowska G., 2008a. Wykorzystanie testów behawioralnych do oceny dobrostanu reprodukcyjnego szynszyli (Chinchilla lanigera Molina, 1782). Rocz. Nauk. PTZ 4,
323–335.
Ślaska B., Jeżewska-Witkowska G., 2008b. Ocena związku pomiędzy cechami użytkowymi szynszyli (Chinchilla lanigera Molina, 1782) a obrazem DNA. Folia Univ. Agric. Stetin., Agric.,
Aliment., Pisc., Zootech. 266, 177–184.
Ślaska B., Jeżewska G., Zięba G., 2008. The utility of RAPD-PCR markers for evaluation genetic differentiation of chinchilla (Chinchilla lanigera Molina, 1782). 13 Genetic Days, September,
39–43.

Opublikowane
2012-06-30Brygida Ślaska 
Department of Biological Bases of Animal Production, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Sylwia Nisztuk 
Department of Biological Bases of Animal Production, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Iwona Rozempolska-Rucińska 
Department of Biological Bases of Animal Production, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Grzegorz Zięba 
Department of Biological Bases of Animal Production, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Marek Babicz 
Department of Pig Breeding and Production Technology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Magdalena Surdyka 
Department of Biological Bases of Animal Production, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 > >>