Effect of garlic (Allium sativum) on selected indices of blood metabolic profile and rearing efficiency turkey hens

Magdalena Krauze

Department of Biochemistry and Toxicology University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Malwina Merska

Department of Biochemistry and Toxicology University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Magdalena Gryzińska

Department of Biological Basis of Animal Production University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Aneta Strachecka

Department of Biological Basis of Animal Production University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The objective of this study was to establish the effect of water extract of raw garlic and Allivet garlic preparation administered to drinking water for turkey hens and their impact on selected biochemical indicators of blood lipid profile, plasma enzymes, production factors and chemical composition of breast muscle. The study was carried out on 400 turkey hens of mediumheavy type BIG-6 divided into four experimental groups. Each group included 25 hens in four replications. Group I (control) did not receive experimental additives. The turkey hens from the experimental groups received garlic extract and Allivet garlic preparation with drinking water. The birds in group II were given raw garlic extract in doses of 0.1 g/dm3 of water, group III – water with an addition of extract of raw garlic at 0.5 g/dm3. The turkeys of group IV were given Allivet garlic preparation (company Centaur) daily in the amount of 0.5 ml/dm3 drinking water. The birds were kept since the 6th till the 16th weeks of life in pens, on straw litter. Turkeys had regular access to drinking water, and in the experimental groups garlic supplements were given twice week, in the morning. At the end of 9, 11 and 15th weeks of life, blood from 20 birds was sampled from the brachial vein for biochemical analyses which included determinations of: AST, ALT, ALP, TP, GLU, UA, UREA, BIL and ALB. There were analyzed the size of selected indicators of changes in plasma lipid levels, i.e. TG, CHOL, and HDL cholesterol fraction, the level of free fatty acids (NEFA) and LDL cholesterol expressed. After the end of rearing (16th week of life), the birds were slaughtered. The strongest modifications of biochemical markers were observed in the group receiving garlic extract in the amount of 0.5 g/dm3 and in the group receiving Allivet garlic preparation. In the blood plasma of birds from groups III and IV there were also observed significantly reduced levels of total protein, uric acid, free fatty acids, cholesterol and HDL cholesterol fraction. The
addiction of garlic to drinking water for turkey hens affected an increase in the levels of nonenzymatic antioxidants such as: urea, bilirubin, creatinine and albumin, which protect from free radicals and oxidative stress. The application of garlic supplements decreased the activity of LDH and AST in blood plasma. Turkeys treated with garlic had a significantly higher fat content in the breast muscle. The addition of garlic in the dose of 0.5 g/dm3 significantly improved the survival rate of birds. The best production results were obtained in group III, with the highest addition of raw garlic extract – 0.5 g/dm3, which was demonstrated in an increase in the final body weight by about 4% and the lowest feed consumption per kilogram of weight gain (7%).

Słowa kluczowe:

turkey hens, garlic, biochemical indicators of blood, lipid profile, plasma enzymes, performance

AOAC, 2000. Official Methods of Analysis. Association of Official Analytical Chemist. EUA.
Barbut S., McCurdy R., Quinton M., 1995. Seasonal effects on the pale soft exudative (PSE) occurrence in turkey breast meat. Proc. XII Europ. Symp. Poultry Meat Quality, 173–176.
Chowdhury S.R., Chowdhury S.D., Smith T.K., 2002. Effect of dietary garlic on cholesterol metabolism in laying hens. Poult. Sci. 81, 1856–1862.
Faruga A., Jankowski J., 2000. Indyki – hodowla i użytkowanie. PWRiL, Warszawa.
Faruga A., Pudyszak K., Koncicki A., Polak M., 2002. Wpływ preparatu ziołowego Biostrong-500 na efektywność odchowu i poziom niektórych wskaźników biochemicznych krwi indyczek
rzeźnych. Med. Wet. 58, 10, 736–738.
Friedewald W.T., Levy R.I., Fredrickson D.S., 1972. Estimation of the concentration of lowdensity lipoprotein cholesterol in plasma, without use of the preparative ultracentrifuge. Clin.
Chem. 18, 6, 499–502.
Fritz Z., Kinal S., Schleicher A., 1994. Wpływ podawania kurczętom brojlerom mieszanek z udziałem preparatu torfowego lub ziół na wskaźniki hematologiczne, dysekcyjne, histologiczne
i jakość mięsa. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Zootechnika 252, 59–71.
Gryzińska M.M., Krauze M., Strachecka A.J., 2010. Poziom cholesterolu całkowitego i jego frakcji oraz triglicerydów w surowicy krwi kur rasy Polbar w zależności od płci i wieku. Acta
Sci. Pol., Zootechnica 9, 4, 93–106.
Jakubowski H., 2003. On the health benefits of Allium sp. Nutrition, 19, 2, 167–168.
Jones M.G., Collin H.A. , 2007. The biochemical and physiological genesis of alliin in garlic. Med. Aroma. Plant. Sci. Biotechnol. 1 (1), 21–24.
Kleczkowski M., Kasztelan R., Jakubczak A., Kluciński W., Sitarska E., Cetnarowicz A., 2004. Garlic as a biostimulator and “antibiotic” in the raising of piglets. Med. Wet., 60, 384–387.
Koncicki A., Krasnodębska-Depta A., 2005. Możliwości wykorzystania wyników badań hematologicznych i biochemicznych w diagnostyce chorób drobiu. Mag. Wet, Supl. Drób 5, 20–22.
Konjufca V.H., Pesti G.M., Bakalli R.I. 1997. Modulation of cholesterol levels in broiler meat by dietary garlic and copper. Poultry Sci. 76, 1264–1271.
Korzewski K. 2009. Allivet – wpływ czosnku na odporność drobiu. Drob. Pol., 9, 40–41.
Krasnodębska-Depta A., Koncicki A., 1999. Physiological values of selected serum biochemical indices in chickens. Pol. J. Vet. Sci. 2, 2, 49–57.
Krzyściak W., Kózka M., Kazek G., Stępniewska M., 2009. Selected indicators of the antioxidant system in the blood of patients with lower limb varicose veins. Acta Angiol. 15, 1, 10–19.
Kwiecień M., Winiarska-Mieczan A., 2011. Czosnek jako zioło kształtujące właściwości prozdrowotne. Probl. Hig. Epidemiol. 92 (4), 789–791.
Lutomski J., 2001. Fascynacja czosnkiem – wczoraj i dziś. Post. Fitoterap. 5, 7–14.
Majewska T., Mikulski D., Święcicka-Opatowska G., Wójcik R., 2007. Wodny wyciąg z surowego czosnku w żywieniu indyków rzeźnych. Med. Wet. 63, 11, 1367–1360.
Majewska T., Pudyszak K., Antoszkiewicz Z., 2004. Nieśność i jakość jaj kur otrzymujących wodny wyciąg z surowego czosnku. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 72, 93–97.
Ryś R., Kuchta M., Koreleski J., Zegarek Z., 1996. Wpływ czynników żywieniowych na zawartość cholesterolu w żółtku jaja kury. Rocz. Nauk. Zoot. 23, 167–186.
Sasaki J., Kita T., Ishita K., Uchisawa H., Matsue H., 1999. Antibacterial activity of garlic powder against Escherichia coli O157. J. Nutr. Sci. Vitaminol. 45, 6, 785–790.
Schleicher A., Fritz Z., Kinal S., 1998. Zastosowanie wybranych ziół w mieszankach treściwych dla kurcząt rzeźnych. Rocz. Nauk. Zoot. 25, 3, 213–224.
Shalaby A.M., Khattab Y.A., Abdel Rahman A.M., 2006. Effects of garlic (Allium sativum) and chloramfenicol on growth performance, physiological parameters and survival of nile tilapia
(Oreochromis niloticus). J. Venom. Anim. Tox. Incl. Trop. Dis. 12, 2, 195.
Smulikowska S., 2005. Dodatki paszowe w żywieniu drobiu. Wyd. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN, Jabłonna.
Steiner M., Li W., 2001. Aged garlic extract, a modulator of cardiovascular risk factors: a dosefinding study on the effects of AGE on platelet functions. J. Nutr. 131, 3, 980–984.
Van Damme E.J., Smeets K., Torrekens S., Van Leuven F., Peumans W.J. 1992. Isolation and characteryzation of allinase CDNA clones from garlic (Allium sativum) and related species.
Eur. J. Biochem. 209, 751–757.
Ward M., Peterson R. 1973. The effect of heat exposure on plasma uric acid, lactate dehydrogenase, chloride, total protein and zinc of the broiler. Poult. Sci. 52, 1671–1673.
Williamson E., 2003. Potter’s Herbal Cyclopaedia. London, C.W. Daniel.
Wójcik A., 2003. Zależność między poziomem wybranych wskaźników krwi i żółtka jaja a jakością jaj u kur rasy zielononóżka kuropatwiana. Annales UMCS, Sec. EE, Zootechnica 21, 1–7.

Opublikowane
2012-09-30Magdalena Krauze 
Department of Biochemistry and Toxicology University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Malwina Merska 
Department of Biochemistry and Toxicology University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Magdalena Gryzińska 
Department of Biological Basis of Animal Production University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Aneta Strachecka 
Department of Biological Basis of Animal Production University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>