The body mass of the roe deer (Capreolus capreolus L.) in the foothills of the East Sudety Mountains

Monika Sporek

University of Opole, Ecology and Nature Protection Unit ul. Kard. B. Kominka 6A, 45-035 OpoleAbstrakt

The aim of the study was to identify variation in the body mass of bucks and does of the roe deer shot in 2005–2011 in a hunting district at the border of Poland and the Czech Republic.
The material comprised 334 bodies of hunted bucks (173 individuals) and does (161 individuals), which were weighed with 0.5 kg accuracy. Statistical analyses of this data showed that individuals of a gradually lower body mass have been hunted since 2007. The body mass of the bucks decreased during the seven years (2005–2011) of the study. The mean body mass of the population of bucks decreased by about 2.5 kg during five years (2007–2011). The decrease of the body mass of does was reflected by a 25% decrease of the mode value during seven years. This means a 5 kg decrease in the body mass of the most frequently hunted individuals. The proportion of individuals in a poor condition increased in the studied population. After the years when does of high body mass were hunted, the body mass of collected does became gradually lower. In 2011 the hunting of does increased by 94%, and of the bucks by 76%, in comparison with 2006. The mean body mass of individuals decreased by 12%. These figures reflect deterioration of the local population of the roe deer.

Słowa kluczowe:

roe deer, body mass, habitat

Andersen R., Linnel J.D.C., 2000. Irruptive potential in roe deer: density-dependent effects on body mass and fertility. J. Wildl. Manag. 64, 698–707.
Bobek B. 1984., Management of a roe deer population in decidous forest in Southern Poland. Acta Zool. Fenica. 172, 241–242.
Brzuski P., Bresiński W., Hędrzak M., 1998. Wiek i środowisko jako czynniki determinujące fenotyp sarny. PZŁ, Warszawa.
Drozd L., Pięta M., Piwniuk J., 2000. Masa ciała i poroża u samców sarn w makroregionie środkowo-wschodniej Polski. Sylwan. 11, 83–90.
Dziedzic R., Flis M., 2007. Zmienność w czasie jakości osobniczej samców saren (Capreolus capreolus L. 1758) z Wyżyny Lubelskiej. Annales UMCS, Sec. EE, Zootechnica 25 (2), 17–25.
Dzięciołowski R., Fruziński B., 1998. Zasoby zwierząt w lasach – stan i rozwój. In: Las. Człowiek. Przyszłość. Kongres Leśników Polskich. 24-26 kwietnia 1997. Białystok, Lublin, Łódź,
Olsztyn, Radom, Toruń, Warszawa. Materiały i dokumenty. Warszawa, 261–275.
GUS, 2008. Leśnictwo 2008. Warszawa.
GUS, 2011. Leśnictwo 2011. Warszawa.
Matrai K., Kabai P., 1989. Winter plant selection by red roe deer in a forest habitat in Hungary. Acta theriol. 34, 227–234.

Opublikowane
2012-12-31Monika Sporek 
University of Opole, Ecology and Nature Protection Unit ul. Kard. B. Kominka 6A, 45-035 OpoleLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.