Milk-yield and the relationship between the fat and protein content of milk from cows fathered by bulls from different countries

Jerzy Gnyp

Department of Breeding and Genetic Resources Conservation of Cattle University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The milk yield, the composition and the relationships between the protein and fat content in milk during three lactation periods over 305 days in 1790 Holstein-Friesian black and
white cows fathered by bulls from Poland, Holland, Germany, USA and Canada were compared. It was shown that those cows which had been fathered by bulls from the USA showed the highest milk yield during three lactation periods and also significantly the lowest fat content in the milk. They were also characterised by the lowest significant difference between the fat and protein content in the milk (DFP) and the highest relationship of protein to fat in milk (PFR) during three lactation periods. Over three consecutive lactations, the highest protein content was found in the milk of cows which had been fathered by Dutch bulls, while the lowest protein content was to be found in the milk from cows which had been fathered by bulls from the USA. The highest frequency of cows giving milk with a fat content equal to, or lower than, the protein content was found in cows which had themselves been fathered by bulls from the USA; the lowest was in the animals fathered by Canadian bulls. The unfavourable (i.e. the highest) difference between the fat and protein content (DFP) and the least favourable relationship between the protein and fat content (PFR) in the milk, during the three lactation periods, was found in the milk from those cows which had been fathered by Canadian bulls, whereas the best DFP and the most favourable PFR was found in the milk from cows which had been fathered by bulls from the USA.

Słowa kluczowe:

origin of bulls, milk yield of cows, fat to protein relationship

Antkowiak I., Pytlewski J., Skrzypek R., Jakubowska M., 2009. Wpływ pochodzenia buhajów na użytkowość mleczną ich córek. Rocz. Nauk. PTZ 5, (4), 11–19.
Arbel R., Bigun Y., Ezra E., Hojman D., 2001. The effect of extended calving intervals in high lactating cows on milk production and profitability. J. Dairy Sci. 84, 600–608.
Gnyp J., Kamieniecki K., Kowalski P., Małyska T., 2001. Wydajność i skład mleka krów holsztyńsko-fryzyjskich krajowych i importowanych, utrzymywanych w gospodarstwach indywidualnych
województwa lubelskiego. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 59, 129–138.
Groen A.F., Steine T., Collau J., Pribyl J., Reinsch N., 1997. Economic values in dairy cattle breeding with special reference to functional traits. Report of an EAAP-working group. Livest. Prod. Sci. 49, 1–21.
Hibner A., Sakowski T., Juszczak J., Ziemiński R., Żiżlavsky J., 1997. Zawartość tłuszczu i białka w mleku krów w przekształcanej na typ mleczny populacji bydła czarno-białego. Zesz. Nauk.
AR Wrocław 323, 69–77.
Nicolazzi E.L., Forabosco F., Fikse W.F., 2011. Assessment of the value of international genetic evaluations for yieldin predicting domestic breeding values for foreign Holstein bulls. J. Dairy
Sci. 94, 2601–2612.
Niedziałek G., Litwińczuk Z., Guliński P., 2002. Wartość użytkowa pierwiastek utrzymywanych w gospodarstwach indywidualnych regionu Podlasia pochodzących po buhajach krajowych
europejskich i amerykańskich. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 62, 121–126.
Pakuła R., Pakuła A., 2003. Możliwości korzystania przez polskich hodowców bydła z importowanego nasienia i zarodków. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 3, 19–23.
Pogorzelska J., Jastrzębski M., Szarek J., 2004. Wpływ wybranych czynników na kształtowanie się stosunku białko/tłuszcz w mleku krów pierwiastek o wysokim udziale genów rasy hf.
Zesz. Nauk. Prz. Hod. 72,1, 217–225.
Reklewski Z., 2001. Przyszłość hodowli bydła mlecznego w Polsce. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 59, 11–28.
Sawa A., 2003. Użytkowość mleczna i częstotliwość występowania krów dających mleko o określonej różnicy między zawartością tłuszczu i białka. Acta Sci. Pol., Zootechnica 2 (1), 83–92.
Sawicka E., 1999. Ocena użytkowości mlecznej jałowic rasy czarno-białej importowanych do Polski. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 44, 235–241.
Sawicka E., Trela J., Szewczyk A., 2000. Wartość produkcyjna bydła czarno-białego importowanego z Holandii i Niemiec. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 51, 179–187.
Sitkowska B., Mroczkowski S., 2004. Wpływ pochodzenia buhajów na mleczność córek w 305-dniowych laktacjach. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 72, 1, 113–119.
Szarek J., Pogorzelska J., 2006. Wpływ kraju pochodzenia buhajów na mleczność ich córek w pierwszej laktacji. Rocz. Nauk. PTZ 2, (2), 59–67.
Tomaszewski A., Hibner A., Zachwieja A., Tesyna E., Chladek G., 2007. Zmiany w zawartości tłuszczu i białka w mleku krów wysoko wydajnych. Med. Wet. 63 (7), 350–853.
Van Tassel C.P., Van Vleck L.D., 1991. Estimates of genetic selection differentials and generation intervals for four paths of selection. J. Dairy Sci. 74, 1078–1086.

Opublikowane
2012-12-31Jerzy Gnyp 
Department of Breeding and Genetic Resources Conservation of Cattle University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora