Use of biometric data for evaluation of wild boar Sus scrofa individual quality

Piotr Czyżowski

Katedra Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Mirosław Karpiński

Katedra Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Katarzyna Tajchman

Katedra Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The objective of the present study was to analyze the chosen biometric parameters of wild boars in the weight classes. The research material included 74 carcasses of wild boars hunted in the Lublin, Podlaskie, Warmia-Mazury Voivodship study areas over the 2007/2008 season. The measurements formed a basis for chest capacitance index (CI) and body structure index (BSI) calculation. The studies revealed that BSI, whose value decreases with an increase of male, fe-male and juvenile wild boar body mass, is more useful for determination of a body weight class of wild boar.

Słowa kluczowe:

wild boar, biometric measurement, individual quality

Bobek B., Morow K., Perzanowski K., 1984. Ekologiczne podstawy łowiectwa. PWRiL Warszawa.
Drozd L., Karpiński M., Czyżowski P., 2006. Biometryczne wskaźniki saren pozyskanych w makroregionach wschodniej Polski. Ann. UMCS, sec. EE, Zootechnica, XXIV, 423–428.
Ernhaft J., Csányi S., 1995. Data on the biochemical-genetical polymorphism of wild Boar in hungar. Wildlife Biology Station, University of Agricultural Sciences, D-2103 Gödöllõ, Hungary. IBEX J. M. E. 3, 13–14.
Fowler C. W., 1987. A review of density dependence in populations of large Mammals. Current Mammal., 1, 401–441.
Fruziński B., Kałuziński J., Baksalary J., 1982. Weight and body messurement of forest and field roe-deer. Acta Theriol. 27, 479–488.
Kałuziński J., 1978. Badania biometryczne i obserwacje biologiczne sarny (Capreolus capreolus L.) populacji polnej. Rocz. AR. Pozn., 100, 73–81.
Karpiński M., Czyżowski P., 2006. Pomiary biometryczne i wskaźniki wzrostu dzików pozyskanych w środkowo-wschodniej Polsce. Ann. UMCS, sect. EE, Zootechnica, XXIV, 155–160.
Mattioli S., Pedone P., 1995. Body growth in a confined wild boar population. IBEX J. M. E. 3, 64–65.
Moretti M., 1995. Biometric data and growth rates of a mountain population of wild boar (Sus scrofa L.), Ticino, Switzerland. IBEX J. M. E. 3, 56–59.
Raport o stanie lasów w Polsce, 2006. PGL LP, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.

Opublikowane
2008-03-31Piotr Czyżowski 
Katedra Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Mirosław Karpiński 
Katedra Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Katarzyna Tajchman 
Katedra Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora