Influence of dietary antioxidant supplement to blue fox diet (Alopes lagopus) on chosen blood hematological parameters

Beata Likos-Grzesiak

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Wioletta Wnuk

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Justyna Martyna

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Bożena Nowakowicz-Dębek

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Leon Saba

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Olga ONDRAŠOVIČOWA

Department of the Environment, University of Veterinary Medicine, Komneského 73, 041-81 Košice, Slovak RepublicAbstrakt

The studies carried out during the monitoring stage covered adult female blue foxes from the A, B, C farms. The second stage of the experiment included the animals from farm C. The adult females with offspring at an equal sex ratio constituted the experimental and control groups. The carnivorous fur animals received an antioxidant supplemented-diet to protect its components. The effect of dietary antioxidant additive to the blue fox (Alopex lagopus) feed on the chosen blood hema-tological indices (RBC, HGB, PCV, WBC, PLT, MCV, MCH, MCHC) was established.
The dietary antioxidant dose employed (Rendox) did not negatively influence the animal health status. This supplement did not induce any significant changes in the blood hematological indices in female blue foxes and their offspring.

Słowa kluczowe:

blue fox, antioxidant, hematological indices

Bartosz G., 2004. Druga twarz tlenu. Wyd. PWN, Warszawa.
Berestov V.A., Blomstedt L., Brandt A., Juokslahti T., Kozhevnikova L.K., Tyurnina N.W., Valtonen M., 1989. Hematology and clinical chemistry of fur animals – a current treatise. Scientifur, Finland.
Bis-Wencel H., Zoń A., Saba L., Ondrašovič O., 2006. Wskaźniki rozrodu norek przy zastosowaniu różnych warunków żywienia. Ann. UMCS, sect. EE, XXIV, 52, 383–386.
Czubek A., 2002. Wybrane enzymatyczne i nieenzymatyczne czynniki ochrony antyoksydacyjnej we krwi psów zdrowych oraz w niektórych zespołach chorobowych. Praca doktorska, Warszawa.
Gliński Z., Kostro K. (eds.), 2002. Podstawy hodowli lisów i norek. Profilaktyka i zwalczanie chorób. PWRiL, Warszawa.
Janicki K., 2001. Hematologia. PZWL, Warszawa.
Lorek M.O., Rotkiewicz T., Gugołek A., Podbielski M., 2000. Wskaźniki hematologiczne krwi oraz zmiany histopatologiczne wątroby i nerek u lisów polarnych żywionych dawką z dodatkiem koncentratu GROWER R – 075. Rocz. Nauk. Zoot – Ann. Anim. Sci. 27 (1), 129–139.
Maddock R.J., Wule D.M., Mc Kenna D.R., 2003. The effect of ethoxyquin and vitamin E supplementation on the display life of beef steacks. J. Food Sci. 68, 1072–1074.
Meyer D.J., Harvey J.W., 1998. Veterinary laboratory medicine. Interpretation and diagnosis. W.B. Saunders Company.
Nowakowicz-Dębek B., 2006. Gazowe zanieczyszczenia powietrza w środowisku fermy zwierząt futerkowych i ich wpływ na wybrane wskaźniki fizjologiczne i wyniki produkcyjne lisów polarnych. Rozpr. Nauk., 303. Wyd. AR Lublin.
Sławoń J., Bis-Wencel H., Zoń A., Saba L., Kopczewski A., Wnuk W., 2000. Wpływ żywienia karmą wysokoenergetyczną na wzrost, jakość okrywy włosowej oraz zmiany anatomo- i histopatologiczne u lisów polarnych. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 53, 133–141.
Stankiewicz W., 1973. Hematologia weterynaryjna. Wyd. PWRiL, Warszawa.
Winnicka A., 2004. Wartości referencyjne podstawowych badań. SGGW, Warszawa.

Opublikowane
2008-06-30Beata Likos-Grzesiak 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Wioletta Wnuk 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Justyna Martyna 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Bożena Nowakowicz-Dębek 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Leon Saba 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Olga ONDRAŠOVIČOWA 
Department of the Environment, University of Veterinary Medicine, Komneského 73, 041-81 Košice, Slovak RepublicLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>