Evaluation of slaughter value of fatteners slaughtered in the Lubelszczyzna region in 2005–2006

Marek Babicz

Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Piotr Kamyk

Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Andrzej Stasiak

Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The studies included carcasses of porkers purchased in the Lubelszczyzna region; the data covered the years 2005–2006. Estimation of carcass quality was based on the muscling and adiposity measurements carried out by an ultrasound unit Ultra-Fom 300. The gathered material was sorted out according to a quarter of purchase and carcass mass. In the estimated years, the mean carcass meatiness averaged 51.15%. Carcass quality expressed as thickness of backfat and loin eye height in carcasses obtained in the successive years showed some changes subject to a quarter of the year studied. The majority of the evaluated carcasses ranged between 80–90 kg BW interval.

Słowa kluczowe:

pork, slaughter value, backfat thickness, loin eye height

Borzuta K., Hoen O., Lisiak D., 2004. Dostosowanie systemu klasyfikacji do standardów Unii Europejskiej. Gosp. Mięs., 2, 10–14.
Gajewczyk P., 1999. Ocena czynników decydujących o ilości i jakości tuczników w południowo-zachodniej Wielkopolsce. Zesz. Nauk. AR im. H. Kołłątaja w Krakowie 352 (67), 61–74.
Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2006 r., 2007. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa.
Hamulczuk M., 2006. Cykliczne zmiany na rynku trzody chlewnej w Polsce. Rocz. Nauk Rol., Seria G, 92 (2), 42–51.
Koćwin-Podsiadła M., 1999. Sterowanie jakością wieprzowiny. Nowoczesne Rol., 12, 7–8.
Koćwin-Podsiadła M., Antosik K., 2001. Rynek mięsa wieprzowego w Polsce i wyzwania w procesie integracji z Unią Europejską. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, 405, Konf. XXXI, 137–148.
Kozera M., 2007. O opłacalności produkcji trzody chlewnej. Trzod. Chlew., 7, 20–22.
Lisiak K., Borzuta K., 2007. Analiza zmian wartości rzeźnej oraz cen tusz wieprzowych w I półroczach lat 2003–2007. Trzod. Chlew., 11, 59–61.
Stasiak A., Kamyk P., Babicz M., 2007. Charakterystyka wartości tucznej i rzeźnej tuczników rasy polskiej białej zwisłouchej ubijanych w różnym wieku. Rocz. Nauk. PTZ, 3 (3), 113–119.
Wajda S. Błaszczak K., Koczan K. 1997. Analiza wartości rzeźnej tuczników skupowanych przez Zakłady Mięsne „Ostróda-Morliny” S.A. w latach 1993–1996. Gosp. Mięs., 12, 50–53.
Wajda S., Daszkiewicz T., Borzuta K., 2004. Jakość mięsa wieprzowego pochodzącego z tusz o różnej masie. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 72 (2), 185–191.

Opublikowane
2008-12-31Marek Babicz 
Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Piotr Kamyk 
Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Andrzej Stasiak 
Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>