Analysis of intercrossing performance of sows Pulawska breed with boars Polish Large White and Polish Landrace breed

Marek Babicz

Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Akademii Rolniczej w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Anna Kasprzyk

Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Akademii Rolniczej w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Andrzej Stasiak

Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Akademii Rolniczej w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The preformed analyses aimed at determining the effects of intercrossing sows Pulawska (Pul) breed with boars Polish Large White (PLW) and Polish Landrace (PL) in relation to the obtained reproduction effects. The evaluation covered six families of the sows Pulawska breed and 1158 litters produced by them.The obtained results indicate high phenotypic variation within the population of Pulawska breed. Regarding the litter size on 1 and 21 days of piglet age the estimated heterosis effect proved most beneficial for the model of intercrossing of Pulawska x PLW in the Akra family: 5.73 and 5.36, piglet death losses over the raising period – Pulawska x PL (the Fajka family: -6.30), length of inter-litter period – Pulawska x PL (the Dazerka family: -7.36).

Słowa kluczowe:

reproductive performance, crossbreeding, Pulawska breed

Babicz M., Kurył J., Walkiewicz A. 2003. Evaluation of the genetic profile of the Pulawska breed. J. Appl. Genet., 44(4), 497–508.
Faust M., Tess M., Robison O. 1992. A bioeconomic simulation model for a hierarchical swine breeding structure. J. Anim. Sci., 70, 1760–1774.
Kamyczek M., Dziadek K., Dziadek B. 1990. Porównanie strat prosiąt rasy wbp i duroc podczas odchowu do wieku 70 dni. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 36, 28–34.
Kondracki S. 1994. Przydatność świń rasy Puławskiej do tuczu mięsnego w zależności od intensywności żywienia i warunków utrzymania. Rozpr. nauk. WSRP w Siedlcach, 36.
Michalska G. 1996. Efekt heterozji w zakresie cech użytkowości rozpłodowej, tucznej i rzeźnej w krzyżowaniu dwurasowym prostym świń belgijskiej zwisłouchej z wielką białą polską i duroc.
ATR w Bydgoszczy, Rozpr. nauk. 76.
Orzechowska B., Mucha A. 2006. Stan hodowli i wyniki oceny świń. [w:] Ocena użytkowości rozpłodowej loch. Instytut Zootechniki Kraków, XXIV, 11–29.
Surdacki Z. 1992. Krótka historia hodowli świń rasy puławskiej (1928–1992). [w:] Doskonalenie metod produkcji zwierzęcej. Wyd. AR Lublin, 111–121.
Surdacki Z., Lecyk K., Burdzanowski J. 1995. Wartość rzeźna tuczników rasy puławskiej i mieszańców z rasami polską białą zwisłouchą i pietrain. Annales UMCS, sec. EE, XIII, 89–96.
Walkiewicz A., Kamyk P., Stasiak A. 2000. Charakterystyka użytkowości rozpłodowej loch rasy puławskiej utrzymywanych na Lubelszczyźnie. Rocz. Nauk. Zoot., supl., 10, 91–95.
Walkiewicz A., Kamyk P., Bajda Z. 2000. Założenia programu rozwoju populacji zachowawczej świń rasy puławskiej. Rocz. Nauk. Zoot., supl., 10, 13–21.

Opublikowane
2007-12-31Marek Babicz 
Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Akademii Rolniczej w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Anna Kasprzyk 
Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Akademii Rolniczej w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Andrzej Stasiak 
Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej Akademii Rolniczej w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>