Środowiskowe zagrożenia zdrowotne na przykładzie wirusowego zapalenia wątroby typu C (HCV) w rejonie działania PSSE w Końskich

AGNIESZKA KOZAK

Katedra Etologii i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

MARIA TIETZE

Katedra Etologii i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

AGNIESZKA KIJ

Katedra Etologii i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


Abstrakt

Wirusowe zapalenie wątroby jest obecnie uznawane za główne wyzwanie dla zdrowia publicznego. Długotrwały i bezobjawowy przebieg sprawia, iż jest ono trudne do wykrycia i zdiagnozowania. Celem pracy była charakterystyka występowania wirusowego zapalenia wątroby typu C wśród mieszkańców powiatu koneckiego. Badania przeprowadzono w 2017 r., objęto nimi zarchiwizowane dane liczbowe za lata 2013–2015, które uzyskano z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Końskich. Dane obejmowały wszystkie przypadki tego schorzenia, które zgłoszono do Stacji. Analizy odnotowanych przypadków zachorowań dokonano w zależności od wieku, płci oraz miejsca zamieszkania. W okresie prowadzenia badań na terenie działania PSSE w Końskich stwierdzono 13 zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu C. Zdiagnozowani chorzy byli w wieku dojrzałym (30–59 lat). Wśród 13 chorych było 4 mieszkańców miast, pozostali pochodzili z terenów wiejskich. W odniesieniu do liczby mieszkańców ilość zachorowań w okresie badawczym na terenie działania PSSE w Końskich stanowiła 0,02–0,09%, co potwierdza niską wartość wskaźnika w porównaniu z krajami wschodnioeuropejskimi, gdzie wartość ta oscyluje między 1 a 6%.

Słowa kluczowe:

epidemiologia, choroby zakaźne, zdrowie publiczne, wirusowe zapalenie wątroby typu C

Bogucki M., Flisiak R., Halota W., Jaworska U., Kozierkiewicz A., Kruszewski J., Małecka-Libera B., Matusiewicz W., Pepke B., Raciborski F., Smoliński B., 2012. Raport rekomendacje 2013–2014. Diagnostyka i terapia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (wirusem HCV) w Polsce, 5–50.

Cieśla A., Mach T., 2007. Chronic viral hepatitis – current epidemiological, clinical and therapeutic challenge. Przegl. Gastroenterol. 2(2), 69–73.

Esteban J.I., Sauleda S., Quer J., 2008. The changing epidemiology of hepatitis C virus infection in Europe. J. Hepatol. 48(1), 148–162.

EASL, European Association for the Study of the Liver. 2014a. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatitis C virus infection. J. Hepatol. 60, 392–420.

EASL, European Association for the Study of the Liver (EASL), 2014b. Recommendations on Treatment of Hepatitis C. http://files.easl.eu/easl-recommendations-on-treatment-of-hepatitis-C.pdf.

ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control. Surveillance of hepatitis B and C in Europe. 2012. http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/hepatitis-b-c-surveillance-europe-2012-july-2014.pdf.

ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control: Annual epidemiological report Sexually transmitted infections, including HIV and blood-borne viruses. 2014. http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/sexually-transmited-infections-HIV-AIDS-blood-borne-annual-epi-report-2014.pdf.

Gower E., Estes C., Blach S., 2014. Global epidemiology and genotype distribution of the hepatitis C virus infection. J. Hepatol. 30, 45–57.

Jabłoński L., Karwat I.D., 2002. Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych. Czelej, Lublin, 305–319.

Juszczyk J., 2009. Wirusowe zapalenie wątroby typu C – podstawowe fakty od rozpoznania do leczenia. Vioce 1(19), 3–9.

Juszczyk J., 2004. Hepatitis C: to co najważniejsze. Przew. Lekarza 10, 74–79.

Kahana S., 2004. Medycyna w pigułce. Via Media, Gdańsk, 74–78.

Madaliński K., Zakrzewska K., Kołakowska A., Godzik P., 2015. Epidemiologia zakażeń HCV w Europie środkowej i wschodniej. Przegl. Epidemiol. 69, 581–584.

Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A., 2004. Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka. Į-medica press, Bielsko-Biała, 325–343.

Morel V., Fournier C., François C., Brochot E., Helle F., Duverlie G., Castelain S., 2011. Genetic recombination of the hepatitis C virus: clinical implications. J. Viral Hepatitis 18(2), 77–83.

Parda N., Henszel Ł., Stępień M., 2014. Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce w 2012 roku. Przegl. Epidemiol. 68, 369.

Pawlotsky J.M., Aghemo A., Dusheiko G., Forns X., Puoti M., Sarrazin C., 2014. EASL recommendations on treatment of hepatitis C – 2014. J. Hepatol. 61(2), 373–95.

Polański J.A., 2004. Hepatologia. Medical Tribune Group, Warszawa, 57–63.

Simon K., Szymczak A., 2005. Wirusologia molekularna a leczenie przewlekłych zapaleń wątroby typu C. Przegl. Epidemiol. 59, 503–510.

Stępień M., Rosińska M., 2015. Ogniska wirusowego zapalenia wątroby typu C w Polsce w latach 2003–2013. Procedury medyczne najczęstszą drogą przenoszenia zakażeń HCV. Przegl. Epidemiol. 69, 585–590.

Thimme R., Neumann-Haefelin C., Spangenberg H.C., Blum H.E., 2006. Virushepatitis A–E. Gastroenterologe 1, 61–74.

WHO, 2010. The 63rd World Health Assemby. Resolutions and Decisions Annexes. World Health Organization. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63-REC1/WHA63_REC1-en.pdf.

WHO, 2014a. Guidelines for the screening, care and treatment of persons with hepatitis C infection. World Health Organization.

WHO, 2014b. Sixty-Seventh World Health Assembly, Hepatitis. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R6-en.pdf?ua=1.

WHO, 2017. Hepatitis C fact sheet No 164. http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/whocdscsrlyo2003/en/index2.html.

Wiersma S., 2011. The global burden of disease of viral hepatitis. Viral Hepatitis 19, 9–10.

Władysiuk M., Jaros P., Kobierski J., Hałdaś M., Gąszcz K., Krzystek J., 2014. WZW typu C. Konieczność zmian w organizacji systemu ochrony zdrowia. HTA Consulting, Kraków, 5–20.

Pobierz

Opublikowane
2018-09-20AGNIESZKA KOZAK 
Katedra Etologii i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
MARIA TIETZE 
Katedra Etologii i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
AGNIESZKA KIJ 
Katedra Etologii i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>