Terapeutyczne właściwości olejków eterycznych

RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin e-mail: renata.nurzynska@up.lublin.plAbstrakt

Olejki lotne wykorzystywane są w przemyśle spożywczym jako dodatki aromatyzujące i przyprawy, w przemyśle perfumeryjnym i kosmetycznym oraz w celach leczniczych. Aromaterapia staje się coraz bardziej popularną dziedziną medycyny naturalnej. Bogaty skład chemiczny oraz wszechstronne właściwości lecznicze olejków eterycznych stwarzają szerokie możliwości zastosowania ich w celach profilaktycznych i terapeutycznych. Właściwości terapeutyczne olejków są bardzo różnorodne i związane najczęściej z działaniem składników dominujących. Związkami dominującymi są głównie monoterpeny, seskwiterpeny i fenylopropany. Aktywność biologiczna olejków eterycznych jest efektem działania poszczególnych składników dominujących lub synergistycznego działania kompleksu związków. Olejki działają drażniąco na skórę i błony śluzowe, drażnią i zabijają komórki drobnoustrojów wywołujących stany zapalne. Niektóre olejki wykazują aktywność przeciwdrobnoustrojową, spazmolityczną, antyoksydacyjną, przeciwnowotworową; inne działają wykrztuśnie, uspokajająco i nasennie, znieczulająco, moczopędnie, żółciopędnie i żółciotwórczo, pobudzają czynność żołądka i wydzielanie soków trawiennych. Olejki eteryczne mogą być brane pod uwagę jako potencjalne środki terapeutyczne i profilaktyczne, wspomagające leczenie konwencjonalne lub stosowane w ramach medycyny naturalnej.

Słowa kluczowe:

związki biologicznie aktywne, substancje lotne, rośliny olejkowe

Almeida Freires I. de, Mendonça Murata R., Fernandes Furletti V., Sartoratto A., Alencar S.M. de, Figueira G.M., Oliveira Rodrigues J.A. de, Teixeira Duarte M.C., Rosalen P.L., 2014. Coriandrum sativum L. (Coriander) essential oil: Antifungal activity and mode of action on Candida spp., and molecular targets affected in human whole-genome expression. PLoS ONE 9 (6), e99086, DOI: 10.1371/journal.pone.0099086.

Amiri H., 2012. Essential oils composition and antioxidant properties of three Thymus species. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, DOI: 10.1155/2012/728065.

Amorati R., Foti M.C., Valgimigli L., 2013. Antioxidant activity of essential oils. J. Agric. Food Chem. 61, 10835–10847.

Aouinti F., Imelouane B., Tahri M., Wathelet J.P., Amhamdi H., Elbachiri A., 2014. New study of the essential oil, mineral composition and antibacterial activity of Pistacia lentiscus L. from Eastern Morocco. Res. Chem. Intermed. 40, 2873–2886.

Bayala B., Bassole I.H.N., Scifo R., Gnoula C., Morel L., Lobaccaro J.M.A., Simpore J., 2014. Anticancer activity of essential oils and their chemical components – a review. Am. J. Cancer Res. 4 (6), 591–607.

Botelho M.A., Nogueira N.A.P., Bastos G.M., Fonseca S.G.C., Lemos T.L.G., Matos F.J.A., Montenegro D., Heukelbach J., Rao V.S., Brito G.A.C., 2007. Antimicrobial activity of the essential oil from Lippia sidoides, carvacrol and thymol against oral pathogens. Bras. J. Med. Biol. Res. 40, 349–356.

Carvalho-Freitas M.I.R., Costa M., 2002. Anxiolytic and sedative effects of extracts and essential oil from Citrus aurantium L. Biol. Pharm. Bull. 25, 12, 1629–1633.

Ceker S., Agar G., Alpsoy L., Nardemir G., Kizil H.E., 2014. Antagonistic effects of Satureja hortensis essential oil against AFB, on human lymphocytes in vitro. Cytol. Genet. 48 (5), 327–332.

Chang M.-Y., Shen Y.-L., 2014. Linalool exhibits cytotoxic effects by activating antitumor immunity. Molecules 19, 6694–6706.

Chen Y., Zhou C., Ge Z., Liu Y., Liu Y., Feng W., Li S., Chen G., Wei T., 2013. Composition and potential anticancer activities of essential oils obtained from myrrh and frankincense. Oncol. Lett. 6, 1140–1146.

Cheurfa M., Allem R., Sebaihia M., Belhireche S., 2013. Effet de l’huile essentielle de Thymus vulgaris sur les bactéries pathogènes responsables de gastroenteritis. Phytothérapie 11, 154–160.

Chung M.J., Cho S.-Y., Bhuiyan J.H., Kim K.H., Lee S.-J., 2010. Anti-diabetic effects of lemon balm (Melissa officinalis) essential oil on glucose- and lipid-regulating enzymes in type 2 diabetic mice. Br. J. Nutr. 104, 180–188.

Committee on herbal medicinal products (HMPC) assessment report on Foeniculum vulgare Miller, 2008. European Medicines Agency, London.

Czajka A., 2006. Wolne rodniki tlenowe a mechanizmy obronne organizmu. Now. Lek. 75, 6, 582–586.

Damjanović-Vratnica B., Dakov T., Šuković D., Damjanović J., 2011. Antimicrobial effect of essential oil isolated from Eucalyptus globulus Labill. from Montenegro. Czech J. Food Sci. 29 (3) 277–284.

Das A., Kasoju N., Bora U., Rangan L., 2013. Chemico-biological investigation of rhizome Essentials oil of Zingiber moran – native to Northeast India. Med. Chem. Res. 22, 4308–4315.

Devi A., Bawankar R., Babu S., 2014. Current status on biological activities of Acorus calamus – a review. Int. J. Pharm. Pharm. Sci. 6 (10), 66–71.

De Vincenzi M., Silano M., Maialetti F., Scazzocchio B., 2000. Constituents of aromatic plants: II. Estragole. Fitoterapia 71, 725–729.

Emamghoreishi M., Heidari-Hamedani G., 2006. Sedative-hypnotic activity of extracts and essential oil of Coriander seeds. Int. J. Mol. Sci. 31 (1), 22–27.

Emamghoreishi M., Talebianpour M.S., 2009. Antidepressant effect of Melissa officinalis in the forced swimming test. DARU 17 (1), 42–47.

Gao Y.-Y., Di Paschale M.A., Li W., Baradaran-Rafii A., Elizondo A., Kuo C.-L., Raju V.K., Steng S.C.G., 2005. In vitro and in vivo killing of ocular Demodex by tea tree oil. Br. J. Ophthalmol. 89, 1468–1473.

Gbenou J.D., Ahounou J.F., Akakpo H.B., Laleye A., Yayi E., Gbaguidi F., Baba-Moussa L., Darboux R., Dansou P., Moudachirou M., Kotchoni S.O., 2013. Phytochemical composition of Cymbopogon citrates and Eucalyptus citriodora essential oils and their anti-inflammatory and analgesic properties on Wistar rats. Mol. Biol. Rep. 40, 1127–1134.

Giweli A.A., Džamić A.M., Soković M.D., Ristić M.S., Marin P.D., 2013. Chemical composition, antioxidant and antimicrobial activities of essential oil of Thymus algeriensis wild-growing in Libya. Cent. Eur. J. Biol. 8 (5), 504–511.

Glišić S.B., Nilojević S.Ž., Dimitrijević S.I., Orlović A.M., Skala D.U., 2007. Antimicrobial activity of the essential oil and different fractions of Juniperus communis L. and a comparison with some commercial antibiotics. J. Serb. Chem. Soc. 72 (4), 311–320.

Gonçalves M.J., Vicente A.M., Cavaleiro C., Salgueiro L., 2007. Composition and antifungal activity of the essential oil of Mentha cervina from Portugal. Nat. Prod. Res. 21 (10), 867–871.

Gourine N., Yousfi M., Bombarda I., Nadjemi B., Gaydou E., 2010. Seasonal variation of chemical composition and antioxidant activity of essential oil from Pistacia atlantica Desf. leaves. J. Am. Oil. Chem. Soc. 87, 157–166.

Govindarajan M., Sivakumar R., Rajeswary M., Veerakumar K., 2013. Mosquito larvicidal activity of thymol from essential oil of Coleus aromaticus Benth. against Culex tritaeniorhynchus, Aedes albopictus, and Anopheles subpictus (Diptera: Culicidae). Parasitol. Res. 112, 3713–3721.

Góra J., Lis A., 2004. Najcenniejsze olejki eteryczne. Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Hajhashemi V., Abbasi N., 2008. Hypolipidemic activity of Anethum graveolens in rats. Phytother. Res. 22 (3), 372–375.

Ito K., Ito M., 2011. Sedative effects of vapor inhalation of the essential oil of Microtoena patchoulii and its related compounds. J. Nat. Med. 65, 336–343.

Ito K., Ito M., 2013. The sedative effect of inhaled terpinolene in mice and its structure–activity relationships. J. Nat. Med. 67, 833–837.

Kaledin V.I., Pakharukova M.Y., Pivovarova E.N., Kropachev K.Y.,. Baginskaya N.V,. Vasilieva E.D, Ilnitskaya S.I., Nikitenko E.V., Kobzev V.F., Merkulova T.I., 2009. Correlation between hepatocarcinogenic effect of estragole and its influence on glucocorticoid induction of liver-specific enzymes and activities of FOXA and HNF4 transcription factors in mouse and rat liver. Biochemistry (Moscow) 74 (4), 377–384.

Karakaya S., El S.N., Karagozlu N., Sahin S., Sumnu G., Bayramoglu B., 2014. Microwave-assisted hydrodistillation of essential oil from rosemary. J. Food Sci. Technol. 51 (6), 1056–1065.

Karami-Osboo R., Khodaverdi M., Ali-Akbari F., 2010. Antibacterial effect of effective compounds of Satureja hortensis and Thymus vulgaris essential oils against Erwinia amylovora. J. Agr. Sci. Tech. 12, 35–45.

Kazemi M., Mousavi E., Bandrez N., 2012. Chemical compositions and antibacterial activity of the essential oils of Thymus vulgaris and Tanacetum parthenium. Res. J. Soil. Biol. 4 (2), 21–31.

Kędzia A., 2007. Działanie olejku z mięty pieprzowej (Oleum menthae piperitae) na bakterie beztlenowe. Post. Fitoter. 4, 182–186.

Kędzia B., Hołderna-Kędzia E., 2012. Działanie przeciwdrobnoustrojowe roślinnych pochodnych fenolu. Post. Fitoter. 3, 151–155.

Khokra S.L., Jain S., Prakash O., 2011. Anticonvulsant activity of essential oils isolated from Vitex negundo Linn. Pharm. Chem. J. 44 (11), 646–650.

Kohlmünzer S., 2014. Farmakognozja. PZWL, Warszawa.

Kołodziejczyk A., 2003. Naturalne związki organiczne. PWN, Warszawa.

Król S.K., Kapka-Skrzypczak L., 2011. Aktywność farmakologiczna olejków eterycznych i ich składników w leczeniu schorzeń układu pokarmowego. Med. Ogólna Nauki Zdr. 17 (4), 202–205.

Król S.K., Skalicka-Woźniak K., Kandefer-Szerszeń M., Stepulak A., 2013. Aktywność biologiczna i farmakologiczna olejków eterycznych w leczeniu i profilaktyce chorób infekcyjnych. Post. Hig. Med. Dośw. 67, 1000–1007.

Kuroda K., Inoue N., Ito Y., Kubota K., Sugimoto A., Kakuda T., Fushiki T., 2005. Sedative effects of the jasmine tea odor and (R)-(-)-linalool, one of its major odor components, on autonomic nerve activity and mood states. Eur. J. Appl. Physiol. 95, 107–114.

Landaverde N.A., Juárez-Flores B.I., Jiménez-Capdeville M.E., Ortiz-Pérez M.D., 2009. Anxiolytic and sedative effects of essential oil from Casimiroa pringlei on Wistar rats. J. Med. Plants Res. 3 (10), 791–798.

Lakis Z., Mihele D., Nicorescu I., Vulturescu V., Udeanu D.J., 2012. The antimicrobial activity of Thymus vulgaris and Origanum syriacum essential oils on Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae and Candida albicans. Farmacia 60 (6), 857–865.

Lewinsohn E., Ziv-Raz I., Dudai N., Tadmor Y., Lastochkin E., Larkov O., Chaimowitsh D., Ravid U., Putievsky E., Pichersky E., Shoham Y., 2000. Biosynthesis of estragole and methyl-eugenol in sweet basil (Ocimum basilicum L.). Developmental and chemotypic association of allylphenol O-methyltransferase activities. Plant Sci. 160, 27–35.

Li R., Chen W-C., Wang W-P., Tian W-Y., Hang X-G., 2010. Extraction of essential oils from garlic (Allium sativum) using ligarine as solvent and its immunity activity in gastric cancer rat. Med. Chem. Res. 19, 1092–1105.

Li Z.-d., Han S.-n., Jiang J.-l., Zhang X.-h., Li Y., Chen H., Yuan Y.-j., 2013. Antitumor Compound Identification from Zanthoxylum bungeanum Essential Oil Based on Composition-activity Relationship. Chem. Res. Chin. Univ. 29 (6), 1068–1071.

Lim W.C., Seo J.M., Lee C.I., Pyo H.B., Lee B.C., 2005. Stimulative and sedative effects of essential oils upon inhalation in mice. Arch. Pharm. Res. 28 (7), 770–774.

Lopes Campêlo L.M., Gonçalves e Sá C., Almeida A.A.C. de, Pereira da Costa J., Costa Marques T.H., Mendes Feitosa C., Barros Saldanha G., Mendes de Freitas R., 2011. Sedative, anxiolytic and antidepressant activities of Citrus limon (Burn) essential oil in mice. Pharmazie 66 (8), 623–627.

Lu H., Li H., Lu H., Li X., Zhou A., 2010. Chemical composition of lavender essential oil and its antioxidant activity and inhibition against rhinitis-related bacteria. Afr. J. Microbiol. Res. 4 (4), 309–313.

Mahboubi M., Kazempour M., 2011. Chemical composition and antimicrobial activity of Satureja hortensis and Trachyspermum copticum essential oil. Iran Nat. Med. Microbiol. 3 (4), 194–200.

Mańkowska D., Byłka W., 2009. Nigella sativa L. – związki czynne, aktywność biologiczna. Herba Pol. 55 (1), 109–125.

Matos Ximenes R., Morais Nogueira L. de, Rodrigues Cassundé N.M., Bezerra Jorge R.J., Santos S.M. dos, Machado Magalhaes L.P., Ribeiro Silva M., Socorro de Barros Viana G., Mendonça Araujo R., Fonseca Ribeiro de Sena K.X. da, Ferreira Cavalcanti de Albuquerque J., Martins R.D., 2013. Antinociceptive and wound healing activities of Croton adamantinus Müll. Arg. essential oil. J. Nat. Med. 67, 758–764.

Mihajilov-Krstev T., Radnović D., Kitić D., Stankov-Jovanović V., Mitić V., Stojanović-Radić Z., Zlatković B., 2014. Chemical composition, antimicrobial, antioxidative and anticholinesterase activity of Satureja montana L. ssp. montana essential oil. Cent. Eur. J. Biol. 9 (7), 668–677.

Mimica-Dukic N., Bozin B., Sokolic M., Simin N., 2004. Antimicrobial and antioxidant activities of Melissa officinalis L. (Lamiaceae) essential oil. J. Agric. Food Chem. 52 (9), 2485–2489.

More T.A., Kulkarni B.R., Nalawade M.L., Arvindekar A.U., 2014. Antidiabetic activity of linalool and limonene in streptozotocininduced diabetic rat: a combinatorial therapy approach. Int. J. Pharm. Pharm. Sci. 6 (8), 159–163.

Nawel O., Ahmed H., Douniazad E.A., 2014. Phytochemical analysis and antimicrobial bioactivity of the Algerian parsley essential oil (Petroselinum crispum). Afr. J. Microbiol. Res. 8 (11), 1157–1169.

Nivinskienë O., Butkienë R., Mockutë D., 2005. Chemical composition of seed (fruit) essential oils of Angelica archangelica L. growing wild in Lithuania. Chemija 16 (3–4), 51–54.

Nurzyńska-Wierdak R., 2011. The essential oil of Chamomilla recutita (L.) Rausch. cultivated and wild growing in Poland. Annales UMCS, sec. DDD, Pharmacia 24 (2), 25, 197–206.

Nurzyńska-Wierdak R., 2012. Ocimum basilicum L. – wartościowa roślina przyprawowa, lecznicza i olejkodajna. Praca przeglądowa. Annales UMCS, sec. EEE, Horticultura 22 (1), 20–30.

Nurzyńska-Wierdak R., Bogucka-Kocka A., Kowalski R., Borowski B., 2012. Changes in the chemical composition of the essential oil of sweet basil (Ocimum basilicum L.) depending on plant growth stage. Chemija 23 (3), 216–222.

Nurzyńska-Wierdak R., Bogucka-Kocka A., Szymczak G., 2014. Volatile constituents of Melissa officinalis L. leaves depending on plant age. Nat. Prod. Comm. 9 (5), 703–706.

Özkan A., Erdogan A., Sokmen M., Tugrulay S., Unal O., 2010. Antitumoral and antioxidant effect of essential oils and in vitro antioxidant properties of essential oils and aqueous extracts from Salvia pisidica. Biologia 65 (6), 990–996.

Özkan A., Erdoğan A., 2011. A comparative evaluation of antioxidant and anticancer activity of essential oil from Origanum onites (Lamiaceae) and its two major phenolic components. Turk. J. Biol. 35, 735–742.

Pepeljnjak S., Kosalec I., Kalodera Z., Blažević N., 2005. Antimicrobial activity of juniper berry essential oil (Juniperus communis L., Cupressaceae). Acta Pharm. 55, 417–422.

Pérez Gutiérrez R.M., Hernández Luna H., Hernández Garrido S., 2006. Antioxidant activity of Tagetes erecta essential oil. J. Chil. Chem. Soc. 51 (2), 883–886.

Politeo O., Jukić M., Miloš M., 2006. Chemical composition and antioxidant activity of essential oils of twelve spice plants. Croat. Chem. Acta 79 (4), 545–552.

Rekha B., Muthukumar C., Bakiyalakshmi S.V., Shakila G., 2014. In vitro pharmacological activity of essential oil – linalool from Jasminum polyantham. BMR Pharm. Toxicol. Res. 1 (1), 1–6.

Rodrigues L., Duarte A., Figueiredo A.C., Brito L., Teixeira G., Moldão M., Monteiro A., 2012. Chemical composition and antibacterial activity of the essential oils from the medicinal plant Mentha cervina L. grown in Portugal. Med. Chem. Res. 21, 3485–3490.

Rostami H., Kazemi M., Shafiei S., 2012. Antibacterial activity of Lavandula officinalis and Melissa officinalis against some human pathogenic bacteria. Asian J. Biochem. 7 (3), 133–142.

Rumińska A., 1983. Rośliny lecznicze. PWN, Warszawa.

Sahin Basak S., Candan F., 2010. Chemical composition and in vitro antioxidant and antidiabetic activities of Eucalyptus camaldulensis Dehnh. essential oil. J. Iran. Chem. Soc. 7 (1), 216–226.

Shukla R., Singh P., Prakash B., Dubey N.K., 2013. Efficacy of Acorus calamus L. essential oil as a safe plant-based antioxidant, Aflatoxin B1 suppressor and broad spectrum antimicrobial against food-infesting fungi. Internat. J. Food Sci. Technol. 48, 128–135.

Sienkiewicz M., Strycharczyk M., Denys A., Kalemba D., 2007. Aktywność przeciwbakteryjna olejku eterycznego z tymianku pospolitego (Thymus vulgaris L.) wobec bakterii z rodzaju Enterococcus. Acta Clin. Morph. 10 (3), 31–36.

Silva S.L. de, Silva Chaar J. da, Maria Silva Figueiredo P. de, Yano T., 2008. Cytotoxic evaluation of essential oil from Casearia sylvestris Sw on human cancer cells and erythrocytes. Acta Amazon. 38 (1), 107–112.

Suschke U., Sporer F., Schneele J., Geiss H.K., Reichling J., 2007. Antibacterial and cytotoxic activity of Nepeta cataria L., N. cataria var. citriodora (Beck.) Balb. and Melissa officinalis L. essential oils. Nat. Prod. Comm. 2 (12), 1277–1286.

Szumny D., Szypuła E., Szydłowski M., Chlebda E., Skrzypiec-Spring M., Szumny A., 2007. Leki roślinne stosowane w chorobach układu oddechowego. Dent. Med. Probl. 44 (4), 507–515.

Vieira Sobral M., Lira Xavier A., Cardoso Lima T., de Sousa D.P. de, 2014. Antitumor Activity of Monoterpenes Found in Essential Oils. Sci. World J., DOI: 10.1155/2014/ 953451, 1–35.

Villas Boas Petrolini F., Lucarini R., Mendes de Souza M.G., Pires R.H., Cunha W.R., Gomes Martins C.H., 2013. Evaluation of the antibacterial potential of Petroselinum crispum and Rosmarinus officinalis against bacteria that cause urinary tract infections. Braz. J. Microbiol. 44 (3), 829–834.

Vuusen S.F. van, Suliman S., Viljoen A.M., 2009. The antimicrobial activity of four commercial essential oils in combination with conventional antimicrobials. Lett. Appl. Microbiol. 48, 440–446.

Walle M., Walle B., Zerihun L., Makonnen E., 2014. Sedative-hypnotic like effect of the essential oil from the leaves of Myrtus communis on mice. Am. J. Biomem. Life Sci. 2 (4), 70–77.

Wang W., Li N., Luo M., Zu Y., Efferth T., 2012. Antibacterial activity and anticancer activity of Rosmarinus officinalis L. essential oil compared to that of its main components. Molecules 17 (3), 2704–2713.

Zhang H., Chen F., Wang X., Yao H.-Y., 2006. Evaluation of antioxidant activity of parsley (Petroselinum crispum) essential oil and identification of its antioxidant constituents. Food Res. Internat. 39, 833–839.

Zu Y., Yu H., Liang L., Fu Y., Efferth T., Liu X., Wu N., 2010. Activities of ten essential oils towards Propionibacterium acnes and PC-3, A-549 and MCF-7 cancer cells. Molecules 15, 3200–3210.
Pobierz

Opublikowane
2015-03-16RENATA NURZYŃSKA-WIERDAK 
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin e-mail: renata.nurzynska@up.lublin.plLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>